Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2023-03-16 11:50:15 242.58 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-03-20 17:05:54 131.77 KB
2022-09-01 gimnazijos vadovų vadybinių funkcijų ir kitų specialistų funkcijų veiklos sričių pasiskirstymo patvirtinimas 2023-03-16 13:21:18 188.38 KB
Bibliotekos nuostatai 2023-03-21 11:05:31 112.76 KB
2022-2023 nm.m. metodinės grupės nuostatai 2023-03-20 19:08:56 101.65 KB
2022-2023 m.m. metodinės tarybos nuostatai 2023-03-20 19:09:51 116.83 KB
Tvarkos
Klasės vadovo veiklos aprašas 2023-03-16 11:41:09 99.26 KB
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-03-16 11:41:57 109.82 KB
Pašalinių asmenų lankymosi tvarka 2023-03-16 11:42:34 98.78 KB
Gimnazijos darbo apmokėjimo tvarka 386.36 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo, vaizdo įrašų priežiūros ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 251.14 KB
Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-03-20 16:45:33 222.32 KB
Pažangos ir pasiekimų vertinimo bei mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarka 189.98 KB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2023-03-21 11:06:08 120.91 KB
Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas 116.41 KB
Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarka 101.39 KB
Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 386.36 KB
Išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimo ir sugadintų blankų apmokėjimo tvarkos aprašas 2023-03-20 18:16:51 101.74 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 110.96 KB
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo tvarkos aprašas 386.36 KB
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas 219.1 KB
Socialinės veiklos organizavimo tvarka 2023-03-16 13:52:38 165.12 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 157.45 KB
Darbo tarybos rinkimo ir veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-20 17:58:02 152.69 KB
Dalyko programos, dalyko kurso, dalyko modulio keitimo tvarka 104.09 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 171.07 KB
Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-03-20 18:27:14 112.56 KB
Užduočių, skirtų atlikti namuose, skyrimo mokiniams tvarkos aprašas 152.87 KB
Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-03-21 16:37:07 139.91 KB
Taisyklės
Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2023-03-16 12:11:28 385.55 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-03-16 12:08:06 128.21 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-20 18:15:12 385.55 KB
Mikroautobuso naudojimo taisyklės 2023-03-21 11:06:53 91.95 KB
Mokymosi nuotoliniu būdu etikos taisyklės 107.31 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2023-03-20 18:24:35 120.93 KB
Finansų kontrolės taisyklės 150.66 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2022-2024 m. Strateginis veiklos planas 2023-03-21 15:17:10 416.83 KB
2019–2021 metų Strateginis planas 2023-01-19 10:01:48 527.75 KB
2023 metų veiklos planas 2023-03-21 11:16:48 331.09 KB
2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo planas 2023-01-19 10:01:48 287.84 KB
Ugdymo plano priedai 2023-03-21 10:52:16 1.07 MB
2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų ugdymo plano pakeitimas 2020-08-27 2023-01-19 10:01:48 188.57 KB
2020 metų Neformaliojo ugdymo veiklos planas 2023-01-19 10:01:48 131.23 KB
2020 metų Bendradarbiavimo ir švietėjiškos veiklos  planas 2023-01-19 10:01:48 159.13 KB
2023 metų Bendradarbiavimo ir švietėjiškos veiklos planas 2023-03-23 10:39:51 160.52 KB
2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planas 669.82 KB
2022 m. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos veiklos atsakaita 1 MB
Mėnesio veiklos planai
2023 m.
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-04-05 10:38:28 1.45 MB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-04-05 10:38:11 2.39 MB
2023 m. kovo mėnesio veiklos planas 2023-03-06 13:34:52 2.81 MB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2023-04-05 10:38:51 1.73 MB
2023m. gegužės mėnesio veiklos planas 1.57 MB
2022 m.
2022 m. sausio mėn. veiklos planas 2022-04-11 12:08:07 837.31 KB
2022 m. kovo mėn. veiklos planas 2022-03-28 17:09:30 2.26 MB
2022 m. balandžio mėn. veiklos planas 1.18 MB
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas 2022-05-03 18:10:26 1.75 MB
2022 metų rugsėjo mėnesio veiklos planas 2022-09-13 17:51:27 936.5 KB
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas 2022-10-06 09:27:31 1.99 MB
2022 metų lapkričio mėnesio veiklos planas 2022-11-21 17:40:42 1.72 MB
2022 metų gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-12-05 13:34:49 2.06 MB
2022 metų vasario mėnesio veiklos planas 1.89 MB
2022 metų birželio mėnesio veiklos planas 1.46 MB
2022 metų rugpjūčio mėnesio veiklos planas 255.11 KB
2021 m.
2021 gruodžio mėnesio veiklos plano papildymas 2022-03-11 17:49:52 344.29 KB
2021 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2022-03-11 17:49:52 1.49 MB
2021 m. birželio mėn. veiklos planas 2022-03-11 17:49:52 2.14 MB
2021 m. gegužės mėn. veiklos planas 2022-03-11 17:49:52 1.59 MB
2021 m. balandžio mėn. veiklos planas 2022-03-11 17:49:52 1.76 MB
2021 m. kovo mėn. veiklos planas 2022-03-11 17:49:52 1.08 MB
2021 m. vasario mėn. veiklos plano papildymas 2022-03-11 17:49:52 88.85 KB
2021 m. vasario mėn. veiklos planas 2022-03-11 17:49:52 2.04 MB
2021 m. sausio mėn. veiklos plano papildymas 2022-03-11 17:49:52 276.82 KB
2021 m. sausio mėn. veiklos planas 2022-03-11 17:49:52 935.36 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 M. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-27 12:27:45 1.02 MB
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-03-27 12:25:38 913.04 KB
2023 m. Finansinių atsakaitų rinkinys I ketvirtis 2023-05-04 10:19:56 884.95 KB
2022 m.
2022 m. I ketvirčio finasinių ataskaitų rinkinys 2022-10-20 14:25:33 1.02 MB
2022 m. II ketvirčio finasinių ataskaitų rinkinys 913.04 KB
2022 m. metinių ataskaitų rinkinys 322.83 KB
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-30 11:07:25 924.88 KB
2021 m.
2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-10 10:25:35 1.01 MB
2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-10 10:25:35 1.01 MB
2021 m. III ketvirčio finansinės atsakaitos rinkinys 2022-04-28 13:34:41 0.98 MB
2021 m. metinės finansinės ataskaitos rinkinys 260.8 KB
2019 m.
2019 metų (metinis) finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:50:43 1.18 MB
2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:50:44 0.99 MB
2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:50:46 0.99 MB
2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:50:47 1.2 MB
2018 m.
2018 metų (metinis) finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:51:53 485.11 KB
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:51:58 2.19 MB
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:52:03 2.56 MB
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:52:08 2.33 MB
2017 m.
2017 metų (metinis) finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:53:09 3.48 MB
2017 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos 2021-07-13 17:53:15 2.8 MB
2017 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos 2021-07-13 17:53:20 2.03 MB
2016 m.
2016 metų (metinis) finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:55:32 4.5 MB
2016 metų IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:55:39 2.88 MB
2016 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:55:40 525.18 KB
2016 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:55:41 1.06 MB
2016 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:55:48 3.22 MB
2015 m.
2015 metų (metinis) finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:57:57 2.81 MB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2021-07-13 17:57:58 121.36 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis 2021-07-13 17:57:58 86.75 KB
2015 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-07-13 17:57:59 103.08 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis 2021-07-13 17:57:59 177.13 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis 2021-07-13 17:58:00 118.89 KB
2015 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-07-13 17:58:00 135.73 KB
Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis 2021-07-13 17:58:01 117.65 KB
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis 2021-07-13 17:58:01 83.18 KB
2015 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2021-07-13 17:58:02 102.18 KB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 m. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos veiklos atsakaita 1 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
2022-2023 m.m valgiaraščiai 5-IV klasėms trim savaitėm 2023-03-20 16:58:22 3.23 MB
2022-2023 m.m. valgiaraščiai 1-4 klasėms trims savaitėms 2023-03-20 17:00:06 3.25 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. III ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-19 10:47:24 1.69 MB
2022 m. II ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-20 14:12:30 1.95 MB
2022 m. I ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1.75 MB
2022 m. IV ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-20 16:42:09 1.81 MB
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys I ketvirtis 2023-05-17 10:30:12 2.44 MB
2021 m.
2021 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:21:06 1.73 MB
2021 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1.88 MB
2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-05-16 10:31:12 1.75 MB
2021 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2.07 MB
2020 m.
2020 metų (metinis) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:23:27 3.18 MB
2020 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:23:29 1.93 MB
2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:23:31 1.93 MB
2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:23:34 1.85 MB
2019 m.
2019 metų (metinis) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:32:17 6.23 MB
2019 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:32:19 1.68 MB
2019 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:32:24 2.04 MB
2019 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:32:32 4.17 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2023-03-16 13:42:55 249.95 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
2022-2023 m. Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 5-IV klasės 2023-03-20 19:19:25 141.03 KB
2022-2023 m. Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 1-4 klasės 2023-03-20 18:35:46 136.87 KB
2023 metų Neformaliojo ugdymo veiklos planas 2023-03-23 10:31:34 161.92 KB
2020 metų Bendradarbiavimo ir švietėjiškos veiklos  planas 2021-11-25 12:48:20 159.13 KB
Kauno Rokų gimnazijos neformaliojo ugdymo strategija 2015–2030 m. 2021-11-25 12:48:20 121.44 KB
Neformaliojo ugdymo strategijos vizuali schema 2021-11-25 12:48:20 95.76 KB
2022 m. Neformaliojo ugdymo veiklos planas 2023-01-31 13:32:47 37.21 KB
2022 metų Bendradarbiavimo ir švietėjiškos veiklos planas 2023-02-17 16:41:59 20.62 KB
2023 metų Bendradarbiavimo ir švietėjiškos veiklos planas 2023-03-23 10:39:51 160.52 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Kauno Rokų gimnazijos korupcijos prevencijos priemonių planas 2021 m. 2021-12-10 11:55:33 97.63 KB
2022-2023 m.m. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos korupcijos prevencijos programa 2022-12-05 13:41:44 76 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2022-2023 m. m. 2022-10-21 14:22:18 139 KB
Kauno Rokų gimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2021-2022 m. m. 2022-10-21 14:22:18 48.97 KB
Kauno Rokų gimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020-2021 m. m. 2022-10-21 14:22:18 3.31 MB
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-21 14:22:18 39.87 KB
Mokinių taryba Atnaujinta Dydis
Mokinių prezidento rinkimų nuostatai 120.79 KB
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos mokinių tarybos veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-03-29 10:39:00 128.76 KB
Metodinė tarnyba Atnaujinta Dydis
Metodinės grupės nuostatai 2021-07-12 15:24:51 147.34 KB
Metodinės tarybos nuostatai 2021-07-12 15:24:51 132.4 KB
2022-2023 nm.m. metodinės grupės nuostatai 2023-03-20 19:08:56 101.65 KB
2022-2023 m.m. metodinės tarybos nuostatai 2023-03-20 19:09:51 116.83 KB
Mokinių priėmimo komisija Atnaujinta Dydis
Kauno Rokų gimnazijos mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos darbo reglamentas 2021-07-12 16:28:37 1.49 MB
Gimnazijos mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudėtis ir darbo reglamentas 1.33 MB
Darbo grupė Atnaujinta Dydis
Darbo grupė „Erasmus+ tarptautinio projekto „Off the main highlights“ (dotacijos sutarties Nr. 2019-1-CZ01-KA229-061310_3) organizavimui ir vykdymui. 2021-07-13 09:26:06 95.2 KB
ESFA projekto "Kokybės krepšelis" darbo grupė 96.98 KB
Trumpalaikio ir ilgalaikio turto, medžiagų, inventoriaus pajamavimui ir nurašymui darbo grupė 88.7 KB
Erasmus+ KA122 projekto valdymo darbo grupė 105.54 KB
Gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo grupė 94.17 KB
Internetinės svetainės atnaujinimo darbo grupė 94.03 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė 92.81 KB
darbo grupė Viešųjų pirkimų organizatoriaus ir komisijos vykdomiems viešiesiems pirkimams 238.5 KB
Gimnazijos metodinės tarybos sudėtis 101.97 KB
Pirmų klasių mokinių pasirengimo mokyklai vertinimo organizavimo ir vykdymo darbo grupė 93.6 KB
Ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupė 2023-03-24 16:57:31 106.37 KB
Gustaitynės organizacija Atnaujinta Dydis
Vaikų ir jaunimo organizacijos „Gustaitynės vaikai“ programa 2018-2019 m. m. 2021-07-13 13:09:12 126.32 KB
Vaikų ir jaunimo organizacijos „Gustaitynės vaikai“ veiklos planas 2015-2016 m. m. 2021-07-13 13:09:13 85.37 KB
Vaikų ir jaunimo organizacijos „Gustaitynės vaikai“ lankstinukas 2021-07-13 13:09:14 466.86 KB
Gustaitynės vaikų eileraščiai apie Jiesios draustinio pavasario gėles 2021-07-13 13:09:14 85.16 KB
Gustaitynės vaikų savaitės mokinių eileraščiai apie Rokus 2021-07-13 13:09:15 1.04 MB
Įsigyti vadovėliai ir mokymosi priemonės Atnaujinta Dydis
2020 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2021-07-13 18:10:46 118 KB
2019 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2021-07-13 18:10:46 103.46 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 2023-01-12 12:16:46 31.07 KB
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo yvarkos aprašas 2023-01-12 12:16:46 47.77 KB
Vaizdo stebėjimo aprašas 2023-01-12 12:16:46 82.98 KB
Nuotolinis ugdymas 2023-01-12 12:16:46 18.07 KB
Asmens duomenų tvarkymo Kauno Rokų gimnazijoje taisyklės 2023-01-12 12:16:46 4.31 MB
Kauno Rokų gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-01-12 12:16:47 3.75 MB
Kauno Rokų gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2023-01-12 12:16:47 1.06 MB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-20 18:15:12 385.55 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Informacija apie nuomojamą ir išnuomotą turtą 2022-2023 m.m. 2023-01-20 13:28:47 194.17 KB
Kauno Rokų gimnazijos aktų salės nuoma 2023-01-20 13:28:47 399.79 KB
Kauno Rokų gimnazijos sporto salės nuoma 2023-01-20 13:28:47 448.57 KB
Kauno Rokų gimnazijoje nuomojamos patalpos 2020 m. vasario–gegužės mėn. 2023-01-20 13:28:47 215.12 KB
Kauno Rokų gimnazijoje nuomojamos patalpos 2018–2019 m. 2023-01-20 13:28:47 772.61 KB
Naudojimosi Kauno Rokų gimnazijos sporto aikštynu taisyklės išorės naudotojams 2023-01-20 13:28:47 1.99 MB
Projekto dalyvių darbai Atnaujinta Dydis
Pateiktis „Religija ir politika“ 2021-08-06 17:39:14 463.14 KB
Pateiktis „Barbora Radvilaitė“ (Lietuvos mokinių namų darbas) 2021-08-06 17:39:14 429.45 KB
Pateiktis „Architektūra“ 2021-08-06 17:39:14 14.66 MB
Pateiktis „Kultūra ir buitis“ 2021-08-06 17:39:14 11.22 MB
Pateiktis „Meilė ir mirtis“ 2021-08-06 17:39:14 31.35 MB
Pateiktis „Žygimantas Augustas“ (Lenkijos mokinių namų darbas) 2021-08-06 17:39:14 46.36 MB
E-leidinys. Mokymosi motyvacija - individualios pažangos garantas 2022-08-29 14:54:37 10.19 MB
Pateiktis seminarui Atnaujinta Dydis
Pateiktis seminarui. I dalis 266.88 KB
Pateiktis seminarui. II dalis 2.05 MB
Žodynai Atnaujinta Dydis
Multilingual vocabulary. chapter 1, 2, 3 2021-08-05 12:32:02 1.11 MB
Metodologijos knyga Atnaujinta Dydis
Book of methodology 1, 2 ,3 (09-04-2021) 2021-08-05 12:32:13 757.54 KB
Lėlės-talismano pristatymas Atnaujinta Dydis
Presentation of the school mascot-doll 2021-08-05 12:32:20 3.17 MB
E-knyga Atnaujinta Dydis
Story Jumper e-books 2021-08-05 12:32:29 653.23 KB
Pristatymai apie vandenį skirtingais aspektais Atnaujinta Dydis
Study of the water factors near the hometowns of the partners in terms of geography and geology (Greece) 2021-08-05 12:32:40 5.55 MB
The water factor in terms of cultural heritage (Portugal) 2021-08-05 12:32:40 478.22 KB
The water factor in terms of history (Czech) 2021-08-05 12:32:40 474.76 KB
Lietuvių mokytojų pristatymas apie šalį ir mokyklą Atnaujinta Dydis
Lithuania 2021-08-05 12:32:51 2.45 MB
Klausimynai Atnaujinta Dydis
Evaluation questionnaire for the pupils. GREECE 2019 2021-08-05 12:33:01 338.99 KB
Evaluation questionnaire for the teachers. GREECE 2019 2021-08-05 12:33:01 277.1 KB
Evaluation questionnaire for the pupils. RESULTS 2021 2021-08-05 12:33:01 527.41 KB
Evaluation questionnaire for the teachers. RESULTS 2021 2021-08-05 12:33:01 549.96 KB
Survey questionnaire for all pupils and teachers of the participating schools in the project „Living beside the water“ of the European programme Erasmus+. May 2021 2021-08-05 12:33:01 410.11 KB
Tarptautinis KA1 Erasmus+ projektas „Mokykla visiems” 2017-2019 Atnaujinta Dydis
Tarptautinis KA1 Erasmus+ projektas „Mokykla visiems” 2017-2019 915.29 KB
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Pasirengimo nuotoliniam mokymui priemonių planas 2021-08-19 17:05:35 123.86 KB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2021-08-19 17:05:35 107.19 KB
Mokymosi nuotoliniu būdu (virtualios klasės) etiketo taisyklės 2021-08-19 17:05:36 113.77 KB
Rekomendacijos tėvams 2021-08-19 17:05:37 124.26 KB
Kauno Rokų gimnazijos nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2021-11-25 17:04:29 107.19 KB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2023-03-21 11:06:08 120.91 KB
Nuotolinio mokymo pamokų tvarkaraštis Atnaujinta Dydis
1–4 klasių pamokų tvarkaraščiai (PDF dokumentas) 2021-08-19 17:28:05 63.67 KB
5–IV klasių pamokų tvarkaraščiai (PDF dokumentas) 2021-08-19 17:28:05 127.32 KB
III klasės mokinių individualūs pamokų tvarkaraščiai (PDF dokumentas) 2021-08-19 17:28:06 106.41 KB
IV klasės mokinių individualūs pamokų tvarkaraščiai (PDF dokumentas) 2021-08-19 17:28:07 105.25 KB
Konsultacijų grafikas mokymosi sunkumų turintiems mokiniams (PDF dokumentas) 2021-08-19 17:28:07 65.33 KB
Pamokų tvarkaraštis mokytojams (PDF dokumentas) 2021-08-19 17:28:08 100.22 KB
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis (PDF dokumentas) 2021-08-19 17:28:08 711.56 KB
Individualus mokinių konsultavimo grafikas (PDF dokumentas) 2021-08-19 17:28:09 417.98 KB
Savarankiško mokymo(si) tvarkaraštis (PDF dokumentas) 2021-08-19 17:28:10 253.26 KB
Dokumentų dublikato išdavimas Atnaujinta Dydis
Prašymas išduoti išsilavinimo dokumento dublikatą 2021-08-19 18:25:56 111.66 KB
Išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimo ir sugadintų blankų apmokėjimo tvarkos aprašas 2021-08-19 18:25:56 290.56 KB
Išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimo ir sugadintų blankų apmokėjimo tvarkos aprašas 2023-03-20 18:16:51 101.74 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Programinė literatūra 1-10 klasėms
Literatūros kūriniai, įtraukti į 2016 m. patvirtintas naujas Lietuvių kalbos pradinio ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas 2021-08-30 14:35:09 227.07 KB
12 klasėms kūrinių tekstų elektroniniai šaltiniai
Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros privalomi programiniai autoriai. Kūrinių tekstų elektroniniai šaltiniai 2021-08-30 14:38:25 144.03 KB
Bibliotekos darbą reglamentuojantys dokumentai
Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-03-20 18:27:14 112.56 KB
Bibliotekos nuostatai 2023-03-21 11:05:31 112.76 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2023-03-20 18:24:35 120.93 KB
Įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės
2020 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2021-08-30 14:41:26 118 KB
2019 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2021-08-30 14:41:27 103.46 KB
Evakuacijos planai Atnaujinta Dydis
Žmonių evakavimo planas iš I aukšto patalpų 2021-11-27 11:01:57 582.33 KB
Žmonių evakavimo planas iš II aukšto patalpų 2021-11-27 11:01:57 521.71 KB
Postvencija krizių planas Atnaujinta Dydis
Savižudybių intervencinės ir postvencinės veiklos mokykloje planas 2021-11-27 10:55:46 73.5 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Kokybės krepšelio tvarkos aprašas 348.74 KB
Kokybės krepšelio sutartis 2.86 MB
Kokybės krepšelio veiklos tobulinimo planas 2023-01-16 16:44:09 4.03 MB
Kokybės krepšelio tvarkaraštis 2023-03-24 18:05:56 397.91 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2022-2023 m. Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 5-IV klasės 2023-03-20 19:19:25 141.03 KB
2022-2023 m. Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 1-4 klasės 2023-03-20 18:35:46 136.87 KB
2022-2023 m.m. I pusm. pamokų tvarkaraštis (mokytojų) 2022-10-07 12:07:38 275.1 KB
2022-2023 m.m. I pusm. pamokų tvarkaraštis (klasių) 2022-10-07 09:52:00 440.75 KB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2022-08-29 11:21:14 688.9 KB
Gimnazijos veiklos kokybės giluminis įsivertinimas 2022-08-29 11:43:20 3.1 MB
Neformaliojo ugdymo poreikio tyrimas 170.59 KB