Darbuotojai

Techninis aptarnaujantis personalas

Eil. Nr.

Pareigos įstaigoje

Pareigybių skaičius

1.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00

2.

Dokumentų specialistas 1,25
3. Administratorius 0,50
4. Archyvaras 0,25

5.

Valytojas

6,25

6.

Ūkio darbuotojas 1,00

7.

Kiemsargis 1,25
8. Laborantas 1,00
9. Budėtojas 2,00
10. Informacinių technologijų sistemų administratorius 1,25
11. Vairuotojas 1,00
Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.00 – 11.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45