Logopedas

Logopede gimnazijoje dirba

Jadvyga Jokubauskienė Logopedė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45-14.40

11.45 – 12.15

Antradienis

7.45-14.40

11.45 – 12.15

Trečiadienis

7.45-14.40 11.45 – 12.15

Ketvirtadienis

7.45-14.40

11.45 – 12.15

Penktadienis 7.45-12.45 11.45 – 12.15

Kontaktai

El. paštas Rašyti

 
Aurelija Kručkauskė Logopedė, Specialioji pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45-14.40

11.45 – 12.15

Antradienis

7.45-14.40

11.45 – 12.15

Trečiadienis

7.45-14.40 11.45 – 12.15

Ketvirtadienis

7.45-14.40

11.45 – 12.15

Penktadienis 7.45-14.40 11.45 – 12.15

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Aprašas: Logopedo veiklos paskirtis – laiku nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus bei juos šalinti. Logopedas gimnazijoje dirba su vaikais, turinčiais kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų ir rūpinasi jų kalbos vystymosi raida.

Logopedo veiklos kryptys:

 • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius gimnazijoje.
 • Numato pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus, metodus ir juos taiko;
 • Sudaro individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo ir sutrikimų šalinimo programas.
 • Šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos vaikams teikimo klausimais.
 • Esant reikalui, sutrikusios kalbos ir komunikacijos vaikams,  rengia dokumentus siuntimui į Kauno  PPT ir pas gydytoją specialistą tyrimui, konsultacijai, gydymui.
 • Dalyvauja Vaiko Gerovės Komisijos veikloje.
 • Vaikai logopedines pratybas (individualias ar pogrupines)  lanko pagal sudarytą tvarkaraštį. Pratybų trukmė 45 min. Jų metu lavinamas vaikų artikuliacinis aparatas, lavinama foneminė klausa, tikslinamas garsų tarimas bei diferencijavimas, sudaromi garsinės analizės ir sintezės pradmenys, tobulinama taisyklinga gramatinė kalba, turtinamas žodynas ir ugdoma rišlioji kalba.
 • Jei Jums neramu dėl  vaiko kalbos ar turite kokių nors klausimų, pageidavimų, logopedas lauks Jūsų savo kabinete (apsilankymą būtina suderinti iš anksto elektroniniu paštu).
Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45