Mokytojai

Eil. Nr.

Pedagoginio darbuotojo vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Įgytas išsilavinimas, specialybė

Pareigos, mokomasis dalykas

Vadovavimas klasei

Kontaktai

1.

Kastytė Ambrulaitienė

Mokytoja metodininkė

VPU, vidurinės mokyklos matematikos mokytojo kvalifikacija

Matematikos mokytoja

-

kastyte.ambrulaitiene@pasmetonosgimnazija.lt
2.

Aurelija Andriuškienė

IV psichologės kvalifikacinė kategorija; mokytoja

VDU, psichologijos  magistro kvalifikacinis laipsnis;
VDU, katalikų teologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis;
VPU, mokytojo kvalifikacija

Psichologė; psichologijos mokytoja; neformalusis ugdymas

-

aurelija.andriuskiene@pasmetonosgimnazija.lt
867138306
3. Giedrė Ašmonienė Vyresnioji mokytoja Aleksandro Stulginskio universitetas, ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis; 
Kauno technologijos universitetas pedagogika
- - giedre.asmoniene@pasmetonosgimnazija.lt
4.

Vitana Bakutienė

Vyresnioji mokytoja

Panevėžio konservatorija, pradinės mokyklos mokytojo kvalifikacija;
ŠU, edukologijos bakalauro laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija;
ŠU, edukologijos magistro laipsnis

Pradinių klasių mokytoja;                    neformalusis ugdymas

4a klasė

vitana.bakutiene@pasmetonosgimnazija.lt
5.

Rita Balnionienė

Mokytoja

VPU, rusų filologija

Rusų kalbos mokytoja; Lietuvių kalbos mokytoja

-

rita.balnioniene@pasmetonosgimnazija.lt 
6.

Laimutė Bekešienė

Vyresnioji socialinė pedagogė

ŠU, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija;
VPU, edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija

Socialinė pedagogė; gyvenimo įgūdžių mokytoja

-

laimute.bekesiene@pasmetonosgimnazija.lt
867138706
7.

Audrius Beleškevičius

Vyresnysis mokytojas

LEU istorijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija;
VDU Lietuvos istorijos magistro laipsnis;
VDU ŠA profesinės studijos, fizikos pedagogo kvalifikacija

Istorijos mokytojas;                                          Fizikos mokytojas

5b klasė

audrius.beleskevicius@pasmetonosgimnazija.lt
8. Sandra Bernackienė Mokytoja metodininkė Marijampolės aukštesnioji pedagoginė mokykla, Pradinių klasių pedagogika. Pradinių klasių mokytoja; neformalusis ugdymas 1a klasė sandra.bernackiene@pasmetonosgimnazija.lt
9.

Žydrūnė Bukšnaitienė

Mokytojas

KTU, pedagogo kvalifikacija; KTU, verslo vadybos magistro laipsnis;
KTU, maisto technologijų bakalauro laipsnis

Vaiko auginimo atostogose

-

zydrune.buksnaitiene@pasmetonosgimnazija.lt
10.

Donata Butkevičienė

Mokytoja

LŽŪU  biosocialinio ūkio ir mitybos bakalauras, visuomenės sveikatos specialisto kvalifikacija.
VDU ŠA edukologijos magistras

Technologijų mokytoja; žmogaus saugos mokytoja; neformalusis ugdymas

6b klasė

donata.butkeviciene@pasmetonosgimnazija.lt
11.

Lina Čečinaitė

Mokytoja ekspertė

LKKI edukologijos bakalauro laipsnis ir orientavimosi sporto trenerio kvalifikacija;                      LKKA sporto magistro laipsnis

Fizinio ugdymo  mokytoja;                neformalusis ugdymas

IIa klasė

lina.cecinaite@pasmetonosgimnazija.lt 
12.

Vilija Diedonienė

Mokytoja metodininkė; vyresnioji mokytoja

KTU, inžinieriaus statybininko kvalifikacija; VDU, technologijų  mokytojo kvalifikacija

Dailės mokytoja; technologijų mokytoja; neformalusis ugdymas

-

vilija.diedoniene@pasmetonosgimnazija.lt
13.

Ramunė Dumbravienė

Vyresnioji mokytoja

ŠU, pradinio mokymo pedagogikos ir dailės mokytoja

Pradinių klasių mokytoja;                     neformalusis ugdymas

2b klasė

ramune.dumbraviene@pasmetonosgimnazija.lt
14. Vilma Gerasimovienė Moytoja VDU menotyros bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai
 
Etikos mokytoja; neformalusis ugdymas - vilma.gerasimoviene@pasmetonosgimnazija.lt
15.

Inga Graužinienė

Mokytoja metodininkė

Marijampolės aukštesnioji pedagogikos mokykla, ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija;     Aukštesnioji neakivaizdinė katechetų mokykla, vidurinių mokyklų tikybos ir etikos mokytojo kvalifikacija; ŠU, bakalauro kvalifikacinis laipsnis laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija; VDU edukologijos magistro laipsnis

Tikybos  mokytoja

Ib klasė

inga.grauziniene@pasmetonosgimnazija.lt
16.

Egidijus Jankūnas

Mokytojas ekspertas

VU, filologo, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikacija;
KTU,  edukologijos magistro laipsnis

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas;               neformalusis ugdymas

5a klasė egidijus.jankunas@pasmetonosgimnazija.lt
17.

Loreta Jankūnienė

Mokytoja metodininkė

VU, rusų filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis; KTU, edukologijos  magistro kvalifikacinis laipsnis

Etikos mokytoja; Rusų kalbos mokytoja

IVb klasė

loreta.jankuniene@pasmetonosgimnazija.lt
18.

Jadvyga Jokubauskienė

Logopedė metodininkė; specialioji pedagogė; vyresnioji mokytoja

ŠU, pagalbinės mokyklos mokytojos ir logopedės, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogikos kvalifikacija

Logopedė; specialioji pedagogė

-

jadvyga.jokubauskiene@pasmetonosgimnazija.lt

867138528

19. Diana Kairiūkštienė Vyresnioji mokytoja Šiaulių universitetas Pradinio ugdymo pedagogika ir etika, bakalauro kvalifikacinis laipsnis Pradinių klasių mokytoja; neformalusis ugdymas 1b klasė diana.kairiukstiene@pasmetonosgimnazija.lt
20. Natalija Kalinienė Vyresnioji mokytoja VDU Anglų kalbos ir literatūros bakalauro kvalifikacinis laipsnis Pradinių klasių mokytoja; anglų kalbos mokytoja 3b klasė natalija.kaliniene@pasmetonosgimnazija.lt
21.

Rolandas Kazlauskas

Mokytojas metodininkas

LKKA bakalauro kvalifikacinis laipsnis, vadybininko profesinė kvalifikacija;                                  VDU mokytojo profesinė kvalifikacija;
LSU magistro laipsnis

Fizinio ugdymo  mokytojas;            neformalusis ugdymas

IIb klasė

rolandas.kazlauskas@pasmetonosgimnazija.lt
22.

Loreta Kryževičienė

Mokytoja metodininkė

VPU vidurinės mokyklos geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojos kvalifikacija

Geografijos mokytoja; neformalusis ugdymas

8a klasė

loreta.kryzeviciene@pasmetonosgimnazija.lt
23.

Rima Latkauskaitė

Mokytoja metodininkė

VU, Kauno humanitarinis fakultetas informacijos vadybininko kvalifikacija; ŠU, edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija

Pradinių klasių mokytoja;                         neformalusis ugdymas

2a klasė

 rima.latkauskaite@pasmetonosgimnazija.lt
24.

Jolanta Lukočienė

Mokytoja metodininkė

KTU, Informatikos inžinerija
KTU, pedagogo kvalifikacija
VDU ŠA profesinės studijos, matematikos pedagogo kvalifikacija

Informacinių technologijų  mokytoja; Matematikos mokytoja

IIIa klasė

 jolanta.lukociene@pasmetonosgimnazija.lt
25.

Rima Matakienė

Mokytoja metodininkė

VPU, chemijos ir taikomųjų darbų mokytoja; VDU, edukologijos magistras

Chemijos mokytoja; technologijų mokytoja

-

rima.matakiene@pasmetonosgimnazija.lt
26.

Rita Miliūnienė

Mokytoja metodininkė, III vadybinė kvalifikacinė kategorija

KU, lietuvių k. ir literatūros mokytojo bei mokyklinio teatro režisieriaus profesinė kvalifikacija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja; teatro mokytoja; neformalusis ugdymas

-

rita.miliuniene@pasmetonosgimnazija.lt
27.

Daiva Norkuvienė

Mokytoja

ŠU edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija

Pradinių klasių mokytojo padėjėja

-

daiva.norkuviene@pasmetonosgimnazija.lt
28.

Jurgita Pocevičienė

Mokytoja

ŠU anglų filologijos bakalauras; ŠU socialinio pedagogo kvalifikacija

Anglų kalbos mokytoja

7a klasė

jurgita.poceviciene@pasmetonosgimnazija.lt 
29. Radžiūnaitė Sonata

Mokytoja metodininkė

KU choro dirigento, muzikos mokytojo kvalifikacija Muzikos mokytoja, neformalusis ugdymas 5c klasė sonata.radziunaite@pasmetonosgimnazija.lt
30.

Milda Ramanauskaitė

Mokytoja

LEU, dalyko pedagogikos, anglų filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojos kvalifikacija

Anglų kalbos mokytoja

IIIb klasė

milda.ramanauskaite@pasmetonosgimnazija.lt 
31. Kristina Ramonė Mokytoja LSU, sporto ir dalyko pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis; LSU, visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinis laipsnis Šokio mokytoja; neformalusis ugdymas - kristina.ramone@pasmetonosgimnazija.lt
32.

Indrė Rinkevičienė

Mokytoja

Kauno kolegija, filosofijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija

Anglų kalbos mokytoja

7b klasė

indre.rinkeviciene@pasmetonosgimnazija.lt
33.

Aušrutė Strigūnienė

Mokytoja metodininkė

VU, biologo, biologijos dėstytojo kvalifikacija

Biologijos mokytoja

-

ausrute.striguniene@pasmetonosgimnazija.lt
34.

Sandra Šimoniūtienė

Mokytoja metodininkė

VU, filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis; KTU, mokytojo profesinė kvalifikacija

Lietuvių kalbos mokytoja

8b klasė

sandara.šimoniūtiene@pasmetonosgimnazija.lt
36.

Karolina Urbonė

Mokytoja

VU, kultūros vadybos bakalauras; VDU ŠA profesinės studijos, pedagogo kvalifikacija

Vaiko auginimo atostogose

  karolina.sviezikaite@pasmetonosgimnazija.lt
37.

Rasa Tanenavičė

Vyresnioji mokytoja

ŠPI, socialinių mokslų bakalauro laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija

Pradinių klasių mokytoja;                         neformalusis ugdymas

4b klasė

rasa.tanenavice@pasmetonosgimnazija.lt
38. Violeta Vaitkevičienė Mokytoja VDU pedagogo kvalifikacija;  KTU chemijos mokslo magistras; KTU chemijos mokslo daktaro laipsnis Gamtos ir žmogaus, biologijos mokytoja, ekonomikos mokytoja, informacinių technologijų mokytoja 6a klasė violeta.vaitkeviciene@pasmetonosgimnazija.lt
39.

Martyna Vitkauskaitė-Valantikonienė

Mokytoja metodininkė

VDU, politologijos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis;
VPU, istorijos mokytoja, mokytojo kvalifikacija;
Marijampolės aukštesnioji pedagoginė muzikos m-kla, ikimokyklinių įstaigų auklėtojos kvalifikacija

Istorijos mokytoja;                                      Pilietiškumo pagrindų mokytoja;    neformalusis ugdymas

IVa klasė

martyna.valantikoniene@pasmetonosgimnazija.lt
40.

Laima Vilkevičienė

Mokytoja metodininkė

VVPI vokiečių kalbos mokytojo kvalifikacija

Vokiečių kalbos mokytoja;                   neformalusis ugdymas

Ia klasė

laima.vilkeviciene@pasmetonosgimnazija.lt
41.

Zita Volungevičienė

Mokytoja metodininkė

O. Sukackienės pedagoginė mokykla, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija;
ŠU pradinio ugdymo pedagogikos programa, edukologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija

Pradinių klasių mokytoja;                       neformalusis ugdymas

3a klasė

zita.volungeviciene@pasmetonosgimnazija.lt
42.

Laima Zailskienė

Mokytoja metodininkė

KTU, inžinieriaus matematiko kvalifikacija

Informacinių technologijų mokytoja; matematikos mokytoja

- laima.zailskiene@pasmetonosgimnazija.lt