Specialusis pedagogas

Specialiąja pedagoge gimnazijoje dirba

Jadvyga Jokubauskienė Specialioji pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

 

 

Antradienis

7.50 – 11.45  

Trečiadienis

   

Ketvirtadienis

7.50 – 13.00 11.45 – 12.15
Penktadienis

16.40 – 17.25

 

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Aprašas: Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis – didinti mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi
veiksmingumą.

Specialiojo pedagogo veiklos kryptys:

 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, lėtinių, somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą ar sutrikusį intelektą.
 • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (spec. pedagogo kabinete) ir lavina jų sutrikusiais funkcijas.
 • Pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymosi priemones, rengti ugdymo programas.
 • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
Atnaujinta: 2023-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.00 – 08.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45