Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85

 

Pagrindinė švietimo veiklos rūšis:

 • vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

 

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20.

 

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49,39;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos 2024 metų veiklos planas 2024-03-28 12:19:15 471.87 KB
2023-2024 m. m. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos ugdymo planas 2024-03-28 12:19:15 789.1 KB
2022-2024 m. Strateginis veiklos planas 2024-03-28 12:19:15 416.83 KB
2023 metų veiklos planas 2024-03-28 12:19:15 331.09 KB
Ugdymo plano priedai 2024-03-28 12:19:15 1.07 MB
2023 metų Bendradarbiavimo ir švietėjiškos veiklos planas 2024-03-28 12:19:15 160.52 KB
2022 m. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos veiklos atsakaita 2024-03-28 12:19:15 1 MB
Mėnesio veiklos planai
2024 m.
Sausio mėnesio veiklos planas 1.76 MB
Vasario mėnesio veiklos planas 2024-02-08 14:38:01 3.19 MB
Kovo mėnesio veiklos planas 2.94 MB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2.02 MB
Gegužės mėnesio veiklos planas 1.99 MB
Birželio mėnesio veiklos planas 1.76 MB
2023 m.
2023 m. gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-01-30 12:46:03 2.5 MB
2023 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-01-24 14:43:32 2.54 MB
2023 m. spalio mėnesio veiklos planas 2024-01-24 14:43:32 2.14 MB
2023 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-01-24 14:43:32 1.11 MB
2023m. birželio mėnesio veiklos planas 2024-01-24 14:43:32 1.3 MB
2023m. gegužės mėnesio veiklos planas 2024-01-24 14:43:32 1.57 MB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2024-01-24 14:43:32 1.73 MB
2023 m. kovo mėnesio veiklos planas 2024-01-24 14:43:32 2.81 MB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2024-01-24 14:43:32 2.39 MB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2024-01-24 14:43:32 1.45 MB
Veiklos ataskaitos
2022 m. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos veiklos atsakaita 2024-03-28 12:19:15 1 MB
2023 m. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos veiklos ataskaita 1.11 MB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas
2023 metai
2023 metų gimnazijos platusis įsivertinimas, mokiniai. 1.65 MB
2023 metų gimnazijos platusis įsivertinimas, mokytojai. 1.82 MB
2023 metų gimnazijos platusis įsivertinimas, tėvai. 1.47 MB
2023 metų plačiojo veiklos kokybės įsivertinmo rezultatai 2024-03-20 12:38:08 127.83 KB
2023 M. VEIKLOS KOKYBĖS GILUMINIO ĮSIVERTINIMO REZULTATŲ ATASKAITA 47.32 KB
2022 metai
Gimnazijos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2024-03-19 17:22:27 688.9 KB
Gimnazijos veiklos kokybės giluminis įsivertinimas 2024-03-19 17:22:43 3.1 MB

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.15 – 13.00
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45