Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos nuostatai 2023-03-16 11:50:15 242.58 KB
Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-03-20 17:05:54 131.77 KB
2022-09-01 gimnazijos vadovų vadybinių funkcijų ir kitų specialistų funkcijų veiklos sričių pasiskirstymo patvirtinimas 2023-03-16 13:21:18 188.38 KB
Bibliotekos nuostatai 2023-03-21 11:05:31 112.76 KB
Metodinės tarybos nuostatai 2023-09-26 15:05:36 116.83 KB
Metodinės grupės nuostatai 2023-09-26 15:08:40 101.65 KB
Tvarkos
Klasės vadovo veiklos aprašas 2023-09-27 11:58:25 100.09 KB
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas 2023-03-16 11:41:57 109.82 KB
Pašalinių asmenų lankymosi tvarka 2023-03-16 11:42:34 98.78 KB
Mokymosi pagalbos teikimo mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygmens patikrinimuose tvarkos aprašas 98.97 KB
Gimnazijos darbo apmokėjimo tvarka 386.36 KB
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo, vaizdo įrašų priežiūros ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 251.14 KB
Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2023-03-20 16:45:33 222.32 KB
Pažangos ir pasiekimų vertinimo bei mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarka 189.98 KB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2023-03-21 11:06:08 120.91 KB
Vidaus kontrolės įgyvendinimo tvarkos aprašas 116.41 KB
Mokinių mokymo namuose organizavimo tvarka 101.39 KB
Mokinių lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2023-09-27 10:16:44 24.98 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 110.96 KB
Gabių ir talentingų mokinių ugdymo tvarkos aprašas 386.36 KB
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas 219.1 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarka 2023-09-27 10:17:34 21.58 KB
Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas 157.45 KB
Darbo tarybos rinkimo ir veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-03-20 17:58:02 152.69 KB
Dalyko programos, dalyko kurso, dalyko modulio keitimo tvarka 104.09 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 171.07 KB
Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-03-20 18:27:14 112.56 KB
Užduočių, skirtų atlikti namuose, skyrimo mokiniams tvarkos aprašas 152.87 KB
Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2023-03-21 16:37:07 139.91 KB
Taisyklės
Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės 2023-03-16 12:11:28 385.55 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-03-16 12:08:06 128.21 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-20 18:15:12 385.55 KB
Mikroautobuso naudojimo taisyklės 2023-03-21 11:06:53 91.95 KB
Mokymosi nuotoliniu būdu etikos taisyklės 107.31 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2023-03-20 18:24:35 120.93 KB
Finansų kontrolės taisyklės 150.66 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2022-2024 m. Strateginis veiklos planas 2023-03-21 15:17:10 416.83 KB
2023 metų veiklos planas 2023-03-21 11:16:48 331.09 KB
Ugdymo plano priedai 2023-03-21 10:52:16 1.07 MB
2023-2024 m. m. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos ugdymo planas 789.1 KB
2023 metų Bendradarbiavimo ir švietėjiškos veiklos planas 2023-03-23 10:39:51 160.52 KB
2022 m. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos veiklos atsakaita 1 MB
Mėnesio veiklos planai
2023 m.
2023 m. lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-11-07 16:13:06 2.54 MB
2023 m. spalio mėnesio veiklos planas 2023-11-07 16:13:06 2.14 MB
2023 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-11-07 16:13:06 1.11 MB
2023m. birželio mėnesio veiklos planas 2023-11-07 16:13:06 1.3 MB
2023m. gegužės mėnesio veiklos planas 2023-11-07 16:13:06 1.57 MB
2023 m. balandžio mėnesio veiklos planas 2023-11-07 16:13:06 1.73 MB
2023 m. kovo mėnesio veiklos planas 2023-11-07 16:13:06 2.81 MB
2023 m. vasario mėnesio veiklos planas 2023-11-07 16:13:06 2.39 MB
2023 m. sausio mėnesio veiklos planas 2023-11-07 16:13:06 1.45 MB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys, 2023 m. III ketvirtis 2023-10-27 10:58:18 871.5 KB
2022 m.
2022 m. I ketvirčio finasinių ataskaitų rinkinys 2022-10-20 14:25:33 1.02 MB
2022 m. II ketvirčio finasinių ataskaitų rinkinys 913.04 KB
2022 m. metinių ataskaitų rinkinys 322.83 KB
2022 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-30 11:07:25 924.88 KB
2021 m.
2021 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-10 10:25:35 1.01 MB
2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-12-10 10:25:35 1.01 MB
2021 m. III ketvirčio finansinės atsakaitos rinkinys 2022-04-28 13:34:41 0.98 MB
2021 m. metinės finansinės ataskaitos rinkinys 260.8 KB
2019 m.
2019 metų (metinis) finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:50:43 1.18 MB
2019 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:50:44 0.99 MB
2019 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:50:46 0.99 MB
2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:50:47 1.2 MB
2018 m.
2018 metų (metinis) finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:51:53 485.11 KB
2018 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:51:58 2.19 MB
2018 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:52:03 2.56 MB
2018 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:52:08 2.33 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 m. Prezidento Antano Smetonos gimnazijos veiklos atsakaita 1 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
2023-2024 mokslo metų maitinimo valgiaraštis trims savaitėms 1-IV klasėse 7.21 MB
Biudžetas Atnaujinta Dydis
2023m.
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys III ketvirtis 2023-10-27 10:53:14 1.7 MB
2023 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys I ketvirtis 2023-06-12 12:18:53 2.44 MB
2023 m. Finansinių atsakaitų rinkinys I ketvirtis 2023-10-18 10:28:16 884.95 KB
2022 m.
2022 m. III ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-19 10:47:24 1.69 MB
2022 m. II ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-10-20 14:12:30 1.95 MB
2022 m. I ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1.75 MB
2022 m. IV ktv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-09-26 16:09:58 1.81 MB
2021 m.
2021 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:21:06 1.73 MB
2021 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 1.88 MB
2021 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2022-05-16 10:31:12 1.75 MB
2021 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2.07 MB
2020 m.
2020 metų (metinis) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:23:27 3.18 MB
2020 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:23:29 1.93 MB
2020 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:23:31 1.93 MB
2020 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:23:34 1.85 MB
2019 m.
2019 metų (metinis) biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:32:17 6.23 MB
2019 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:32:19 1.68 MB
2019 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:32:24 2.04 MB
2019 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2021-07-13 17:32:32 4.17 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės 2023-03-16 13:42:55 249.95 KB
Neformalusis švietimas Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 5-IV klasės 2023-09-26 17:03:02 144.03 KB
2023-2024 m. Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 1-4 klasės 2023-09-26 17:00:02 170.51 KB
2023 metų Neformaliojo ugdymo veiklos planas 2023-03-23 10:31:34 161.92 KB
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos neformaliojo ugdymo strategija 2015–2030 m. 2023-09-27 10:36:14 121.44 KB
Neformaliojo ugdymo strategijos vizuali schema 2021-11-25 12:48:20 95.76 KB
2023 metų Bendradarbiavimo ir švietėjiškos veiklos planas 2023-03-23 10:39:51 160.52 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos korupcijos prevencijos programa 2023-09-27 10:38:25 76 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2023-2024 m. m. 2023-09-27 10:39:25 148.5 KB
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-10-21 14:22:18 39.87 KB
Mokinių taryba Atnaujinta Dydis
Mokinių prezidento rinkimų nuostatai 120.79 KB
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos mokinių tarybos veiklos planas 2023-2024 m. m. 2023-09-26 16:06:15 128.76 KB
Metodinė tarnyba Atnaujinta Dydis
Metodinės tarybos nuostatai 2023-09-26 15:05:36 116.83 KB
Metodinės grupės nuostatai 2023-09-26 15:08:40 101.65 KB
Mokinių priėmimo komisija Atnaujinta Dydis
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos darbo reglamentas 2023-09-27 10:41:00 1.49 MB
Gimnazijos mokinių priėmimo į gimnaziją komisijos sudėtis ir darbo reglamentas 1.33 MB
Darbo grupė Atnaujinta Dydis
ESFA projekto "Kokybės krepšelis" darbo grupė 96.98 KB
Trumpalaikio ir ilgalaikio turto, medžiagų, inventoriaus pajamavimui ir nurašymui darbo grupė 88.7 KB
Gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo grupė 2023-09-27 11:55:40 134.65 KB
Internetinės svetainės atnaujinimo darbo grupė 2023-09-27 11:56:45 95.36 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė 2023-09-27 11:54:50 94.18 KB
darbo grupė Viešųjų pirkimų organizatoriaus ir komisijos vykdomiems viešiesiems pirkimams 238.5 KB
Gimnazijos metodinės tarybos sudėtis 101.97 KB
Pirmų klasių mokinių pasirengimo mokyklai vertinimo organizavimo ir vykdymo darbo grupė 93.6 KB
Ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupė 2023-03-24 16:57:31 106.37 KB
Įsigyti vadovėliai ir mokymosi priemonės Atnaujinta Dydis
2020 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2021-07-13 18:10:46 118 KB
2019 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2021-07-13 18:10:46 103.46 KB
Duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas 2023-09-26 16:10:00 31.07 KB
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-09-27 11:59:28 47.77 KB
Vaizdo stebėjimo aprašas 2023-09-26 16:10:05 82.98 KB
Nuotolinis ugdymas 2023-09-26 16:10:08 18.07 KB
Asmens duomenų tvarkymo Prezidento Antano Smetonos gimnazijoje taisyklės 2023-09-27 12:00:23 4.31 MB
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-09-27 12:00:41 3.75 MB
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašas 2023-09-27 11:59:50 1.06 MB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-03-20 18:15:12 385.55 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Informacija apie nuomojamą ir išnuomotą turtą 2022-2023 m.m. 2023-01-20 13:28:47 194.17 KB
Naudojimosi Kauno Rokų gimnazijos sporto aikštynu taisyklės išorės naudotojams 2023-01-20 13:28:47 1.99 MB
Patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto, išnuomojamo trumpalaikiams renginiams organizuoti, sąrašas T 98.12 KB
Projekto dalyvių darbai Atnaujinta Dydis
E-leidinys. Mokymosi motyvacija - individualios pažangos garantas 2022-08-29 14:54:37 10.19 MB
Žodynai Atnaujinta Dydis
Multilingual vocabulary. chapter 1, 2, 3 2021-08-05 12:32:02 1.11 MB
Nuotolinis mokymas Atnaujinta Dydis
Mokymosi nuotoliniu būdu (virtualios klasės) etiketo taisyklės 2021-08-19 17:05:36 113.77 KB
Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas 2023-03-21 11:06:08 120.91 KB
Dokumentų dublikato išdavimas Atnaujinta Dydis
Išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimo prašymas 76.35 KB
IŠSILAVINIMO DOKUMENTŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS 2023-09-21 16:04:09 90.8 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Programinė literatūra 1-10 klasėms
Literatūros kūriniai pagal bendrąsias ugdymo programas 2023-09-26 15:41:53 38.72 KB
12 klasėms kūrinių tekstų elektroniniai šaltiniai
Kūrinių tekstų elektroniniai šaltiniai 2023-09-26 15:42:08 144.03 KB
Bibliotekos darbą reglamentuojantys dokumentai
Aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-03-20 18:27:14 112.56 KB
Bibliotekos nuostatai 2023-03-21 11:05:31 112.76 KB
Naudojimosi biblioteka taisyklės 2023-03-20 18:24:35 120.93 KB
Įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės
2022 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2023-10-02 13:27:36 133.03 KB
2021 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2023-10-02 13:27:36 156.52 KB
2020 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2023-10-02 13:27:36 118 KB
2019 m. įsigyti vadovėliai ir mokymo priemonės 2023-10-02 13:27:36 103.46 KB
Evakuacijos planai Atnaujinta Dydis
Žmonių evakavimo planas iš I aukšto patalpų 2021-11-27 11:01:57 582.33 KB
Žmonių evakavimo planas iš II aukšto patalpų 2021-11-27 11:01:57 521.71 KB
Postvencija krizių planas Atnaujinta Dydis
Savižudybių intervencinės ir postvencinės veiklos mokykloje planas 2021-11-27 10:55:46 73.5 KB
Kokybės krepšelis Atnaujinta Dydis
Kokybės krepšelio tvarkos aprašas 348.74 KB
Kokybės krepšelio sutartis 2.86 MB
Kokybės krepšelio veiklos tobulinimo planas 2023-01-16 16:44:09 4.03 MB
Kokybės krepšelio tvarkaraštis 2023-03-24 18:05:56 397.91 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
2023-2024 m. Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 5-IV klasės 2023-09-26 17:03:02 144.03 KB
2023-2024 m. Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 1-4 klasės 2023-09-26 17:00:02 170.51 KB
2023-2024 m. m. I pusmečio. pamokų tvarkaraštis (mokytojų) 2023-09-22 12:37:36 275.1 KB
2023-2024 m. m. I pusmečio pamokų tvarkaraštis (klasių) 2023-09-22 12:38:24 440.75 KB
2023-2024 m. m. I pusmečio pamokų tvarkaraštis mokytojams 394.57 KB
Finansinių ataskaitų rinkinys 2022 Atnaujinta Dydis
2022 M. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-06-08 12:41:31 1.02 MB
2022 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-06-08 12:41:03 913.04 KB
Tyrimai Atnaujinta Dydis
Gimnazijos veiklos kokybės platusis įsivertinimas 2022-08-29 11:21:14 688.9 KB
Gimnazijos veiklos kokybės giluminis įsivertinimas 2022-08-29 11:43:20 3.1 MB
Neformaliojo ugdymo poreikio tyrimas 170.59 KB