Pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo koordinatore gimnazijoje dirba

Rita Miliūnienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.40 - 16.25

12.00 - 12.30

Antradienis

7.40 - 16.25

12.00 – 12.30

Trečiadienis

7.40 - 16.25

12.00 - 12.30

Ketvirtadienis

7.40 - 16.25

12.00 – 12.30

Penktadienis 7.40 - 15.10 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas (8 37) 43 60 36
Mobilusis +370 671 37830

El. paštas Rašyti

Pradinis ugdymas Prezidento Antano Smetonos gimnazijoje vykdomas pagal ketverių metų pradinio ugdymo programas. Pradinio ugdymo paskirtis – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros, taip pat ir etninės, pagrindus, elementarų raštingumą, padėti jam pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, kuri įgyvendinama vadovaujantis Pradinio ugdymo programos aprašu, Pradinio ugdymo bendrosiomis programomis, bendraisiais ugdymo planais, kuriuos tvirtina švietimo ir mokslo ministras. Pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.  Pagal pradinio ugdymo programą ugdomam mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikiamos švietimo pagalba, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos švietimo, sporto ir mokslo ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Pradinis išsilavinimas įgyjamas baigus pradinio ugdymo programą.

Gimnazijos mokymosi aplinka sudaro galimybes mokinių aktyviam ugdymui, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. Ugdymas vyksta ir už mokyklos ribų išnaudojant unikalų gimnazijos gamtinį, istorinį bei kultūrinį kontekstą, įvairiuose Kauno miesto ir respublikos muziejuose, parkuose.

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45