Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su gimnazisto teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge gimnazijo dirba

Laimutė Bekešienė Socialinė pedagogė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.45 – 15.30

11.45 – 12.15

Antradienis

7.45 – 15.30 11.45 – 12.15

Trečiadienis

7.45 – 15.30 11.45 – 12.15

Ketvirtadienis

7.45 – 15.30 11.45 – 12.15
Penktadienis 7.45 – 15.30 11.45 – 12.15

Kontaktai Mobilusis +370 671 38706

El. paštas Rašyti

Aprašas: Svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su gimnazisto teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais. Visa veikla, susijusi su mokinių socialinių ir pedagoginių poreikių tenkinimu, skirta vaikų auklėjimo ir socialinėms problemoms spręsti.

Socialinio pedagogo veiklos kryptys:

 • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius, esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo švietimo ir kitose veiklose;
 • Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), gimnazijos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • Numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • Šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, gimnazijos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 • Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su gimnazijos Vaiko gerovės komisija,  savivaldos grupėmis;
 • Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus gimnazijoje, atsižvelgdamas į konkrečius bendruomenės poreikius bei gimnazijos prioritetus;
 • Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių problemoms spręsti;
 • Rengia ir viešina informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą.

Gimnazijos socialinis pedagogas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų panaudojimą ir informacijos konfidencialumą, mokinių saugumą teikiant socialinę pedagoginę pagalbą.

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45