Darbo grupės

Darbo grupė Atnaujinta Dydis
Darbo grupė „Erasmus+ tarptautinio projekto „Off the main highlights“ (dotacijos sutarties Nr. 2019-1-CZ01-KA229-061310_3) organizavimui ir vykdymui. 2021-07-13 09:26:06 95.2 KB
ESFA projekto "Kokybės krepšelis" darbo grupė 96.98 KB
Trumpalaikio ir ilgalaikio turto, medžiagų, inventoriaus pajamavimui ir nurašymui darbo grupė 88.7 KB
Erasmus+ KA122 projekto valdymo darbo grupė 105.54 KB
Gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo grupė 94.17 KB
Internetinės svetainės atnaujinimo darbo grupė 94.03 KB
Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė 92.81 KB
darbo grupė Viešųjų pirkimų organizatoriaus ir komisijos vykdomiems viešiesiems pirkimams 238.5 KB
Gimnazijos metodinės tarybos sudėtis 101.97 KB
Pirmų klasių mokinių pasirengimo mokyklai vertinimo organizavimo ir vykdymo darbo grupė 93.6 KB
Ugdymo turinio atnaujinimo darbo grupė 2023-03-24 16:57:31 106.37 KB

Atnaujinta: 2023-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45