Darbo stebėjimo vizitas Suomijoje

Gegužės 10 - 12 dienomis Prezidento Antano Smetonos gimnazijos pedagogai direktorė Rūta Buinickienė, direktorės pavaduotoja Rita Miliūnienė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Egidijus Jankūnas lankėsi darbo stebėjimo vizite Viherlaakso  vidurinėje mokykloje, įsikūrusioje viduryje Espoo miesto, šalia Helsinkio, Suomijoje. Tai 107 metų senumo pradinė mokykla, kurioje mokiniai mokosi nuo 1 iki 6 klasės (4 klasės spec. poreikių mokiniams). Šiuo metu čia mokosi 430 mokinių. Dirba 40 mokytojų ir mokyklos asistentų (vyrų ir moterų santykis 50% ir 50%).


Trys dienos unikalios patirties, kurios metu gimnazijos pedagogai susipažino su įvairiapusėmis mokymosi aplinkomis bei holistinio mokymosi ypatumais. Holistinis - tai integralus, visuminis, visaapimantis, visybinis ugdymas, apimantis pagrindines penkias vaikų ugdymosi kompetencijas – socialinę, sveikatos saugojimo, komunikavimo, pažinimo, meninę. Mokyklos direktorius Mikko Leppanen akcentavo, kad jo kuriamoje mokykloje svarbiausia  - mokinys, kuris yra saugios ir bendruomeniškos visuomenės dalis, per dramos ir vaidybos elementus ieškantis savęs ir sąveikos su bendruomene, informacinių technologijų privalumus pasitelkiantis informacijos ieškojimui ir žinių įsisavinimui.
 Viherlaakso mokykloje nuo 1989 m. taikoma vizualiųjų menų svertinė programa, todėl darbo stebėjimo vizito metu pedagogai susipažino su IKT priemonių, kurios kelia mokymosi motyvaciją, panaudojimo ugdymo procese galimybėmis bei susipažino su  ugdymo metodais, skatinančiais siekti geresnių pasiekimų rezultatų ir patirti individualią sėkmę ugdymo procese.
 Viherlaakso mokyklos veikloje akcentuojamas bendruomeniškumas. Mokykla siūlo tvirtą bendrąjį išsilavinimą ir pasirengimą tolimesniam mokymuisi bei mokymuisi visą gyvenimą, nes teigiama mokymosi atmosfera skatina mokinius plėtoti savo stipriąsias puses, kritiškai mąstyti, aktyviai dalyvauti ir bendradarbiauti. Taip pat mokykla mokinius veda ir ugdo tvaraus gyvenimo būdo link ir skatina mokymosi džiaugsmą, naudojant įvairias mokymosi aplinkas.
Nepaprastai įdomu buvo stebėti, kaip materialinė (vizualių detalių gausa ir jų įvairovė, malonūs kontrastai, šiltos spalvos, skaitmeniniai ekranai, tiesiogiai transliuojantys gamtos procesus)  ir nemateriali ugdymo aplinka užtikrina saugų mikroklimatą ir teigiamą tiek mokinių, tiek mokytojų gerovę bei didina mokymosi efektyvumą.  Šioje mokykloje remiamas mokinio augimas ir stiprios savigarbos kūrimas, taip pat bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių ugdymas. Mokyklos pedagogai skatina mokinį prisiimti atsakomybę už save, mokyklos lankymą, mokymąsi, kitus ir aplinką. Mokyklos bendruomenė vertina sąžiningumą, geras manieras ir žmonių skirtumų priėmimą.
Suomijos švietimo sistemos išskirtinis bruožas - lygiateisiškumas ir pasitikėjimas: vyriausybė pasitiki savivaldybėmis, savivaldybės pasitiki mokyklų administratoriais, mokyklų administratoriai pasitiki mokytojais, mokytojai pasitiki mokiniais, šeimos ir tėvai pasitiki mokytojais, nes mokytojai yra pasitikėjimo verti profesionalai, todėl švietimas Suomijoje pateikiamas kaip prioritetas, vertybė, kurios pamatas - mokytojas. Apie Suomijos politikos išskirtinumą ir unikalumą gimnazijos pedagogams pasakojo Giedrė Soinio, Espoo švietimo skyriaus, Augimo ir vystymosi depatramento, Multikultūrinių edukacijų paslaugų vadovė. Suomijos Švietimo politikos sėkmės pagrindas: kantrybė, pasišventimas ir nuoseklumas, nes švietimo reforma yra lėtas procesas, skubinant ar nuolat keičiant jį galima tik sugriauti, visi žingsniai turi būti pasverti ir priimti tik po ilgų svarstymų, tyrimų ir taikymo. Teisingus sprendimus galima priimti tik dirbant kartu: mokslininkams, politikams, švietimo vadybininkams, švietimo vadovams ir mokytojams bei tėvų bendruomenei.
Darbo stebėjimo vizitas Suomijoje finansuotas Erasmus+ programos pagal gimnazijos parengtą projektą  „Žinios+patirtis+savitas požiūris=atsakingas mokinys“. Projekto Nr. 2022-1-LT01-KA122-SCH-000078065.

 

Nuotraukos:
R. Miliūnienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos