ESFA projekto "Kokybės krepšelis" veiklos - chemijos pamokos kitaip

Prezidento Antano Smetonos gimnazija nuo 2022 m. sausio mėn. dalyvauja iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte "Kokybės krepšelis", kurio tikslas gamtos ir tiksliųjų mokslų pasiekimų gerinimas ir individuali pažanga, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus sukuriant mokinių mokymuisi pritaikytas aplinkas.Siekinat pasisemti patirties buvo sudarytos sąlygos ir galimybės mokinių STEAM ir inžineriniam mokymui(si) kitose įstaigose. Nuo 2022–2023 m.m. pražios gimnazija iniciavo tiksliųjų ir gamtos mokslų pamokas kitaip. 1–4, 5–8 ir I–II gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo STEAM ir inžineriniuose mokymuose organizuotuose VŠĮ „Karo paveldo centras“ Kauno tvirtovės VII forto – gamtos ir tiksliųjų mokslų mokyklos.  
Chemijos pamokos kitaip (dalyvavo 1–4, 5–8 klasės) 


Edukacinės programos, skirtos chemijos mokslui,  skirtos norintiems pažinti skirtingų sričių chemijos mokslo įdomybes, susipažinti su įvairių cheminių medžiagų savybėmis bei jų dėka vykstančiomis reakcijomis. Mokiniai stebėjo ir atliko bandymus su medžiagomis, kurių lengvai nenusipirksi. Tačiau edukacinių užsiėmimų metu  mokiniai galėjo įsitikinti, kiek daug įdomių bandymų galima atlikti su paprasčiausiomis buityje naudojamomis medžiagomis. Mokiniams buvo leista ignoruoti taisyklę „nebandykite to daryti namuose“ ir netgi skatinami (su tėvelių priežiūra) matytus eksperimentus pakartoti namuose.
Vyresnieji užsiėmimų dalyviai turėjo galimybę pamokų metu įgytas žinias pritaikys praktiškai.

Nuotraukos:
Dalykų mokytojai

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos