ESFA projekto "Kokybės krepšelis" veiklos - fizikos pamokos kitaip

Prezidento Antano Smetonos gimnazija nuo 2022 m. sausio mėn. dalyvauja iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte "Kokybės krepšelis", kurio tikslas gamtos ir tiksliųjų mokslų pasiekimų gerinimas ir individuali pažanga, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus sukuriant mokinių mokymuisi pritaikytas aplinkas. Siekinat pasisemti patirties buvo sudarytos sąlygos ir galimybės mokinių STEAM ir inžineriniam mokymui(si) kitose įstaigose. Nuo 2022–2023 m.m. pražios gimnazija iniciavo tiksliųjų ir gamtos mokslų pamokas kitaip. 1–4, 5–8 ir I–II gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo STEAM ir inžineriniuose mokymuose organizuotuose VŠĮ „Karo paveldo centras“ Kauno tvirtovės VII forto – gamtos ir tiksliųjų mokslų mokyklos.  

Edukacinių programų, skirtų fizikos mokslui,  metu mokiniai tyrinėjo vieną iš trijų medžiagos būsenų – skysčius. Sužinojos, kokiomis savybėmis pasižymi skysčiai, bandė išsiaiškinti, kuo šie gali būti ypatingi,  matavo skysčių klampumą, stebėjo, kaip jie plečiasi aukštoje temperatūroje bei susipažino su medžiagomis, kurios, iš pažiūros, meta tikrą iššūkį fizikos dėsniams: šokti mokantis neniutoninis skystis, ežiu apsimetantis feroskystis, kurį galima tiesiog magnetu pakelti į orą.


Edukacinių programų metu mokiniai susipažino tiek su kvantinės fizikos, tiek su biochemijos pradmenimis. Mokiniai susipažino su fotoefekto reiškiniu, keletu optikos ir elektrostatikos dėsnių. Susipažinę su fotoefekto reiškiniu, mokiniai nagrinėjo didžiausią jo naudą – fotosintezės procesą arba, paprasčiau, deguonies gamybą gamtoje. Programos metu įgytas žinias mokiniai užtvirtino atlikdami tiriamuosius darbus: stebėjo, kaip vyksta ir nuo kokių sąlygų priklauso fotosintezės efektyvumas bei patys išskiro fotosintezei būtiną pigmentą – chlorofilą.

Nuotraukos:
Dalykų mokytojai

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos