ESFA projekto "Kokybės krepšelis" veiklos - biologijos pamokos kitaip

Prezidento Antano Smetonos gimnazija nuo 2022 m. sausio mėn. dalyvauja iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte "Kokybės krepšelis", kurio tikslas gamtos ir tiksliųjų mokslų pasiekimų gerinimas ir individuali pažanga, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus sukuriant mokinių mokymuisi pritaikytas aplinkas.
Siekinat pasisemti patirties buvo sudarytos sąlygos ir galimybės mokinių STEAM ir inžineriniam mokymui(si) kitose įstaigose. Nuo 2022–2023 m.m. pražios gimnazija iniciavo tiksliųjų ir gamtos mokslų pamokas kitaip. 1–4, 5–8 ir I–II gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo STEAM ir inžineriniuose mokymuose organizuotuose VŠĮ „Karo paveldo centras“ Kauno tvirtovės VII forto – gamtos ir tiksliųjų mokslų mokyklos.  

Edukacinių programų metu, skirtų biologijos mokslui,  mokiniai moikėsi naudotis mikroskopu ir patys pasidaryti mikroskopinius preparatus, suprato, kad nėra viskas tik akimi matoma, o mikroskopo pagalba atsiveria dar nematytas pasaulio vaizdas. Kas yra ląstelė? Kaip ji atrodo? Ar popierius yra vientisa masė? Į šiuos ir dar daug kitų klausimų atsakė pamatę 10, 40 ar net 100 kartų padidintus kasdien matomus daiktus. Mokiniai susipažino su grybų karalystei priklausančiais organizmais: grybais, pelėsiais ir mielėmis. Sužinojo šių organizmų atnešamą naudą, kaip jie yra panaudojami žmogaus reikmėms, kaip kai kurie iš jų gali pakenkti.

Mokiniai žinodami, kad kvėpavimui yra reikalingas oras, aiškinosi fotosintezės svarbą. Kurgi vyksta fotosintezės procesas ir kokių sąlygų tam reikia? Iš ko sudaryta ląstelė ir kam reikalingas chlorofilas? Aiškinosi vandens svarbą, be kurio gyvybė neegzistuotų: jis ypatingai svarbus sausumos gyvūnams ir dar svarbesnis vandenyje gyvenantiems. Vandenyje gyvena ne tik žuvys, bet ir daugybė akimi nematomų gyvųjų organizmų. Mokiniai žvelgdami pro mikroskopą, pamatė  kaip atrodo vandenyje gyvenantys organizmai, sužinojo, kuo jie ypatingi ir kokia jų svarba vandens pasaulyje.

 

Nuotraukos:
Dalykų mokytojai

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos