ESFA projekto "Kokybės krepšelis" veiklos - matematikos pamokos kitaip

Prezidento Antano Smetonos gimnazija nuo 2022 m. sausio mėn. dalyvauja iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte "Kokybės krepšelis", kurio tikslas gamtos ir tiksliųjų mokslų pasiekimų gerinimas ir individuali pažanga, sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo gebėjimus sukuriant mokinių mokymuisi pritaikytas aplinkas.
Gimnazijoje įrengta gamtos mokslų laboratorija, kuria naudojasi 5–8 ir I–II gimnazijos klasių mokiniai per biologijos, fizikos, chemijos, gamtos ir žmogaus pamokas ir įrengta Jaunųjų inžinierių klasė  1–4 klasių mokiniams pasaulio pažinimo, matematikos, informacinių technologijų pamokoms.
Taip siekiama plėsti mokinių patyriminio mokymo(si) galimybes (laboratoriniai darbai, bandymai, tyrimai, eksperimentai), teorines žinias, įgytas pamokų metu pritaikant praktiškai. 
Siekinat pasisemti patirties buvo sudarytos sąlygos ir galimybės mokinių STEAM ir inžineriniam mokymui(si) kitose įstaigose. Nuo 2022–2023 m.m. pražios gimnazija iniciavo tiksliųjų ir gamtos mokslų pamokas kitaip. 1–4, 5–8 ir I–II gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo STEAM ir inžineriniuose mokymuose organizuotuose VŠĮ „Karo paveldo centras“ Kauno tvirtovės VII forto – gamtos ir tiksliųjų mokslų mokyklos.  
Matematikos pamokos kitaip (dalyvavo 1–2, 5–6 ir I–II gimnazijos klasės)
Edukacinės programos metu mokiniai turėjo galimybę įsitikinti, kad matematika – tai ne vien skaičiai. Mokiniai tyrinėjo matematikos paslaptis žaisdami su įvairiomis dėlionėmis (2D, 3D), galėjo jas išbandyti bei mesti sau tikrą IQ iššūkį. Jaunieji matematikai sužinojo, kokių matematinių gudrybių reikia sudarant dėliones, smagiai ugdė loginį mąstymą bei kūrybiškumą, susipažino su įvairiais matais ir matavimo prietaisais. Užsiėmimo metu mokiniai sužinojo, kaip pamatuoti penkis dažniausiai sutinkamus matmenis: ilgį, tūrį, masę, laiką ir temperatūrą bei išsiaiškino, kuo šie ypatingi. 
Edukacinių programų metu mokiniai susipažino su vienu žinomiausių senovės Graikijos matematikų, geometrijos tėvu vadinamu Euklidu, bandydami atskleisti geometrijos mokslo paslaptis ir susipažinti su geometrinėmis figūromis (apskritimu, trikampiu, kvadratu, lygiagretainiu, trapecija ir rombu). Kuo įdomios šios figūros? Kokiomis ypatingomis savybėmis pasižymi kiekviena jų? Atsakymų į šiuos klausimus mokiniai ieškojo kūrybinių užsiėmimų metu, kurdami projektus, sudarytus iš įvairiausių erdvinių figūrų. Mokiniai susipažino su senovės filosofu ir matematiku Pitagoru bei narpliojo jo vardu pavadintos teoremos vingrybes. Mokiniai pažino pagrindinius geometrijos principus – plotą, kėlimą kvadratu ir trikampių teoriją bei išbandė senovinę dėlionę – tangramą, kurios dėka galėjo patys įrodyti Pitagoro teoremą ir tokiu būdu dar geriau įsisavinti įgytas žinias. 

 

Nuotraukos:
Dalykų mokytojai

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos