Patirtis ir įspūdžiai po Erasmus+ mobilumo programos “Flipped classroom and distance learning: Following Finland” vizito Suomijoje

Vasario 13 d. – vasario 18 d. biologijos mokytoja Violeta Vaitkevičienė ir pradinių klasių mokytoja Aida Šileikaitė dalyvavo Helsinkyje vykstančioje Erasmus+ mobilumo programoje “Flipped classroom and distance learning: Following Finland”. Europass mokytojų rengimo kurse pirmąją dieną mokytojos reprezentavo save ir mokyklą kitiems kurso dalyviams, išsakė programos lūkesčius, mokytojos supažindintos su platforma Wakelet – elektronine darbine kursų erdve, kūrė e-portfolio, taikė SWOT analizės metodą. Diskutuota apie IT taikymo galimybes, pasekmes, rizikas ir stiprybes. Iš diskusijos išsineštos kelios mintys: skaitmeninių priemonių pagalba motyvuojami mokiniai, tačiau kyla grėsmė jų pertekliui; mokomuosiuose dalykuose mokytojui suteikiama galimybė integruoti skaitmenines priemones ir lengviau pritaikyti ugdymosi turinį prie individualių mokinio poreikių. Po pirmosios mokymų dienos, visi kurso dalyviai, gido lydimi, dalyvavo 2 val. trukmės miesto pažinimo ekskursijoje. 
Antrąją dieną buvo trumpai supažindinta ir išbandomi hibridinio sinchronio ir asinchronio mokymo metodai, aptarti penki apverstos “Flipped” klasės metodo taikymo žingsniai. Esminis dalykas – nepaprastai kruopštus mokytojo pasiruošimas ir medžiagos savarankiškam studijavimui parengimas. Mokymosi pasiekimams įvertinti ir įsivertinti naudojamas formalusis vertinimo metodas, testai, pasakojimai ir interviu IT priemonių pagalba, kurso dalyviai turėjo galimybę išbandyti keletą platformų pristatydami savo modelius. 


Trečiąją dieną aptarti Suomijos mokymo sistemos įvertinimai pagal PISA, privalumai ir mitai. Išbandytas projektu pagrįstas mokymas ir problema grįstas mokymas. Užsiėmimų metu buvo mokomasi sukurti logišką į sprendimą orientuotą klausimą, jį apimantį iššūkį, motyvuojantį tikslą ir realią bendruomenės dalį, kurią tiesiogiai paliestų mokinių grupės sprendimas.
Ketvirtąją kursų dieną aplankyta aukštesnioji vidurinė Appilan Lukio mokykla. Ekskursijos po mokyklą metu buvo galima susipažinti su bendrosiomis erdvėmis ir kiekvienam dalykui pritaikytomis klasėmis. Taip pat svečiai turėjo galimybę dalyvauti pamokose. Labiausiai nustebino, kad šioje modernioje įstaigoje ugdymo procesas vyksta tik virtualioje aplinkoje, bendruomenė jungiasi viename tinkle, naudojamasi unifikuota vaizdine medžiaga, išskirtinai tik skaitmeniniais vadovėliais, virtualiai paskiriamos, atliekamos ir tikrinamos mokytojo nurodytos užduotys. Atsižvelgdamas į ugdytinio individualius poreikius, mokytojas parengia diferencijuotas užduotis ir tokiu būdu formuoja sėkmę užduočių atlikime ir įsivertinime. Įdomu, kad 20-25 min skiriamos teorijos išdėstymui, o 45-50 min - praktinei veiklai. Taigi pamokos trukmė siekia 75 min. Pertraukos trunka 15 min, jų metu mokiniai mokosi ir/ar bendrauja didelėse bendrosiose erdvėse. 
Po vizito mokykloje, penktąją dieną vyko įspūdžių po vizito mokykloje aptarimas ir diskusija, taip pat praktiškai išbandytas žaidybinis metodas, kurio metu dalyvių komandos ieškojo punktų Helsinkio centre pagal iš anksto suformuotas virtualias nuorodas, tiesiogiai vaizdo medžiaga ar nuotraukomis informuodami apie savo buvimo vietą ir įvykdytą užduotį. Grįžus po varžytuvių buvo trumpai išbandytos apverstos klasės metodo taikymui ir mokymui tinkamos elektroninės platformos. Keletas jų: genial.ly; yukaichou; goosechase; 3dbear.io; metademolab; socrative; nearpod; googledocs; skillsbuilder; commonsense; trello; discord, padlet, podomatic; mindmeister; flinga.fi; flipgrid; speaker; makebeliefscomix; littlebirdtales; simpleshow; sutori etc..
Mokytojos nepaparstai dėkingos visai organizatorių komandai už galimybę įgyti naujų įgūdžių, patirčių. Daugelį pristatymų metu naudotų naujų IT įrankių nuspręsta laikui bėgant išbandyti pamokų metu. 

Nuotraukos:
V. Vaitkevičienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos