Mokinių taryba

Nuotraukos

Mokinių tarybos narių sudėtis 2023-2024 m. m.

 

Vardas 

Pavardė 

Atstovaujama Klasė 

Pareigos taryboje 

1. 

Erlandas 

Prakapavičius 

12b 

Prezidentas 

2. 

Miglė  

Jucytė 

11a 

Narė 

3. 

Kamilė 

Kalvynaitė 

9b 

Narė 

4. 

Adrijana  

Anzaitė 

11b 

Narė 

5. 

Neilas 

Kochanauskas 

9a 

Narys 

6. 

Dita  

Dastikaitė 

11b 

Narė 

7. 

Greta 

Eimontaitė 

7a 

Narė 

8. 

Patricija  

Savickaitė 

7a 

Narė 

9. 

Ingeborga 

Karaliūtė 

8a 

Narė 

10. 

Guoda 

Mykolaitytė 

11a 

Narė 

11. 

Nojus  

Navickas 

8b 

Narys 

12. 

Urtė 

Jokubauskaitė 

8b 

Narė 

13. 

Irūna 

Jančauskaitė 

8b 

Narė 

14. 

Martyna 

Mačiulskytė 

9b 

Narė 

15. 

Viltė 

Antanavičiūtė 

10a 

Narė 

16. 

Ieva 

Medvickaitė 

12b 

Narė 

17. 

Oreta 

Blinovaitė 

12b 

Narė 

18. 

Smiltė  

Židonytė 

12a 

Narė 

19. 

Marijus 

Braga 

12b 

Narys 

20. 

Gabrielė 

Budrytė 

9a 

Narė 

21. 

Ignas  

Skrelevičius 

12a 

Narys 

22. 

Meda 

Subačiūtė 

12b 

Narė 

23. 

Elzė  

Zakarauskaitė 

11b 

Narė 

24. 

Meida 

Katkevičiūtė 

11a 

Narė 

25. 

Auksė 

Pavlavičiūtė 

6b 

Narė 

26. 

Emilė 

Senkutė 

12a 

Narė 

27. 

Arija 

Raulinaitytė 

7a 

Narė 

28. 

Benas 

Kliševičius 

8a 

Narys 

29. 

Vytis  

Jucys 

9a 

Narys 

30. 

Kamilė 

Bernatonytė 

12b 

Narė 

31. 

Deimantė 

Kondratavičiūtė 

12b 

Narė 

32. 

Gabija  

Diedonytė 

10a 

Narė 

33. 

Goda 

Kamantauskaitė 

10a 

Narė 

34. 

Ieva 

Uldinskaitė 

10a 

Narė 

Tarybai vadovauja gimnazijos prezidentas. Gimnazijos mokinių tarybą sudaro po 2 aktyviausius 6-IV klasių mokinius. Prezidentą renka visi mokyklos mokiniai vieneriems arba dvejiems metams.

Mokinių tarybos funkcijos

 • Vienija mokyklos mokinius ir skatina spręsti mokykloje iškilusias problemas, analizuoja ir formuoja mokinių nuomonę mokyklos veiklos klausimais, atstovauja mokinių poziciją mokyklos valdymo institucijose, teikiant siūlymus gerinant ugdymo procesą.
 • Padeda realizuoti mokinių iniciatyvas po pamokinėje veikloje: analizuoja mokinių po pamokinės veiklos poreikius, sudaro galimybes juos realizuoti, skatina prisidėti prie auklėjamosios veiklos mokykloje.
 • Dalyvauja sprendžiant mokykloje iškilusias problemas, bendradarbiauja gerinant mokyklos mikroklimatą su mokiniais, mokytojais, administracija ir tėvais, dalyvauja ginant mokinių teises, gerinant drausmę ir tvarką.
 • Formuoja mokyklos mokinių nuomonę tais klausimais, kuriuos aptaria miesto ar respublikos mokyklų mokinių savivaldos.
 • Informuoja mokinius apie kitų mokinių savivaldų, veikiančių mieste ar respublikoje, veiklą, bendradarbiauja su miesto mokinių tarybomis, ruošiant programas ir projektus.

Prezidento Antano Smetonos gimnazijos mokinių tarybos tikslai ir uždaviniai

 • Vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, sprendžiant mokyklos veiklos klausimus.
 • Ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą.
 • Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.
 • Atstovauti ir ginti mokinių interesus mokykloje, bendradarbiaujant su mokyklos vadovybe.
 • Palaikyti ir skatinti mokinių iniciatyvas mokykloje ir visuomeniniame gyvenime.
 • Ginti mokinių teises.

Dokumentai

Mokinių taryba Atnaujinta Dydis
Mokinių prezidento rinkimų nuostatai 120.79 KB
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos mokinių tarybos veiklos planas 2023-2024 m. m. 2023-09-26 16:06:15 128.76 KB

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.00 – 11.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45