Mokinių taryba

Nuotraukos

Mokinių tarybos narių sudėtis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos taryboje

1. Erlandas Prakapavičius

IIIb klasė

Prezidentas
2. Emilija Budrytė

IVb klasė

Sekretorė
3. Justas Sabastijanskas

IV b klasė

Narys

4. Emilija Savickaitė IV b klasė

Narė

5. Rusnė Apolonskytė IV b klasė Narė
6. Ugnė Jucytė IV b klasė Narė
7. Arnas Puidokas IV b klasė Narys
8. Ugnius Stulga IV b klasė Narė
9. Ieva Kliševičiūtė IV b klasė Narė
10. Erlandas Prakapavičius III b klasė Narys
11. Smiltė Židonytė III b klasė Narė
12. Miglė Jucytė II b klasė Narė
13. Martyna Mačiulskytė 8 b klasė Narė
14. Vytautė Tumaitė 8 b klasė Narė
15. Paulina Pociūtė 78b klasė Narė

Tarybai vadovauja gimnazijos prezidentas. Gimnazijos mokinių tarybą sudaro po 2 aktyviausius 6-IV klasių mokinius. Prezidentą renka visi mokyklos mokiniai vieneriems arba dvejiems metams.

Mokinių tarybos funkcijos

 • Vienija mokyklos mokinius ir skatina spręsti mokykloje iškilusias problemas, analizuoja ir formuoja mokinių nuomonę mokyklos veiklos klausimais, atstovauja mokinių poziciją mokyklos valdymo institucijose, teikiant siūlymus gerinant ugdymo procesą.
 • Padeda realizuoti mokinių iniciatyvas po pamokinėje veikloje: analizuoja mokinių po pamokinės veiklos poreikius, sudaro galimybes juos realizuoti, skatina prisidėti prie auklėjamosios veiklos mokykloje.
 • Dalyvauja sprendžiant mokykloje iškilusias problemas, bendradarbiauja gerinant mokyklos mikroklimatą su mokiniais, mokytojais, administracija ir tėvais, dalyvauja ginant mokinių teises, gerinant drausmę ir tvarką.
 • Formuoja mokyklos mokinių nuomonę tais klausimais, kuriuos aptaria miesto ar respublikos mokyklų mokinių savivaldos.
 • Informuoja mokinius apie kitų mokinių savivaldų, veikiančių mieste ar respublikoje, veiklą, bendradarbiauja su miesto mokinių tarybomis, ruošiant programas ir projektus.

Kauno Rokų gimnazijos mokinių tarybos tikslai ir uždaviniai

 • Vienyti mokyklos mokinius bendrai veiklai, sprendžiant mokyklos veiklos klausimus.
 • Ugdyti mokinių demokratiškumą, pilietinį ir socialinį sąmoningumą.
 • Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą.
 • Atstovauti ir ginti mokinių interesus mokykloje, bendradarbiaujant su mokyklos vadovybe.
 • Palaikyti ir skatinti mokinių iniciatyvas mokykloje ir visuomeniniame gyvenime.
 • Ginti mokinių teises.

Dokumentai

Mokinių taryba Atnaujinta Dydis
Mokinių prezidento rinkimų nuostatai 120.79 KB
Prezidento Antano Smetonos gimnazijos mokinių tarybos veiklos planas 2022-2023 m.m. 2023-03-29 10:39:00 128.76 KB

Atnaujinta: 2023-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45