Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis 2022-2023 m.m.

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1 Giedrė Ašonienė Direktorės pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Lina Čečinaitė Menų, technologijų ir kūno kultūros metodinės grupės pirmininkė (dailės, technologijų, muzikos, kūno kultūros, braižybos mokytojai)

Narė

3.

Inga Graužinienė Gimtosios kalbos (lietuvių) ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė (lietuvių kalbos, etikos ir tikybos mokytojai) Narė

4.

Loreta Jankūnienė Užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė (anglų, rusų, vokiečių, kalbos mokytojai)

Narė

5. Vitana Bakutienė Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė (pradinių klasių mokytojai, logopedas, spec. pedagogas ir mokytojai dalykininkai, dirbantys pradinėse klasėse) Narė
6. Laima Zailskienė Tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė (fizikos, matematikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų mokytojai) Narė
7. Audrius Beleškevičius Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė (geografijos, istorijos, pilietinio ugdymo, žmogaus saugos, ekonomikos, verslo ir vadybos, psichologijos mokytojai). Narys

Dokumentai

Metodinė tarnyba Atnaujinta Dydis
Metodinės grupės nuostatai 2021-07-12 15:24:51 147.34 KB
Metodinės tarybos nuostatai 2021-07-12 15:24:51 132.4 KB
2022-2023 nm.m. metodinės grupės nuostatai 2023-03-20 19:08:56 101.65 KB
2022-2023 m.m. metodinės tarybos nuostatai 2023-03-20 19:09:51 116.83 KB

Atnaujinta: 2023-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45