Metodinė taryba

Metodinės tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Pareigos įstaigoje

Pareigos taryboje

1 Giedrė Ašonienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Pirmininkė

2.

Lina Čečinaitė

Meninio, fizinio ir sveikatos ugdymo metodinės grupės pirmininkė

(Dailės, muzikos, šokio, teatro, fizinio ugdymo, žmogaus saugos, gyvenimo įgūdžių mokytojai)

Narė

3.

Audrius Beleškevičius

Dorinio ir visuomeninio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

(tikybos, etikos, geografijos, istorijos, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos ir verslumo verslo, psichologijos mokytojai)

Narė

4.

Loreta Jankūnienė

Kalbinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

(Lietuvių kalbos ir literatūros, anglų, rusų, vokiečių kalbų mokytojai)

Narė

5. Vitana Bakutienė

Pradinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

(Visų pradinių klasių mokytojai)

Narė
6. Laima Zailskienė

Matematinio, gamtamokslinio ir technologinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė

(Matematikos, informatikos, informacinių technologijų, fizikos, chemijos, biologijos, gamtos ir žmogaus, gamtos mokslų, technologijų, taikomųjų technologijų mokytojai)

Narė

Dokumentai

Metodinė tarnyba Atnaujinta Dydis
Metodinės tarybos nuostatai 2023-09-26 15:05:36 116.83 KB
Metodinės grupės nuostatai 2023-09-26 15:08:40 101.65 KB

Atnaujinta: 2024-02-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45