Tarptautinis Erasmus+ KA2 mainų projektas „Literacy Education through Teaching Effective Reading Strategies“

Projekto nr. 2017-1-LT01-KA219-035226_1

Projekto partneriai

Projekte dalyvauja trys ugdymo organizacijos: projekto koordinatorė Kauno Rokų gimnazija (Lietuva), projekto partnerė Vasile Alecsandri gimnazija (Rumunija), projekto partnerė G. Malafarina technologijų mokslų gimnazija (Italija).
Projektas „LETTERS“, kuris atliekamas tarptautiniu mastu (Lietuva, Rumunija, Italija), leidžia susipažinti su originaliais šalių partnerių tekstais ir jų taikomomis mokymosi strategijomis; įvertinti, kaip kultūros skirtumai veikia mokymosi suvokimą.
Mokiniai, dirbdami tarptautinėse komandose tarptautinių mokymų metu, imituos darbą daugiakalbėje ir daugiakultūrėje klasėje. Tokios praktikos metu mokytojai galės išskirti efektyviausius darbo metodus daugiakalbėje klasėje ir įgyti patirties daugiakultūrėse klasėse. Mokiniai, dirbantys tarptautinėse komandose, gaus socialinius ir tarpkultūrinius įgūdžius; jie taip pat plėtos toleranciją užsieniečiams.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 2 metai (2017-2019). Bus įgyvendinti 4 mobilumai – 1 mokytojų parengiamasis vizitas Lietuvoje, 3 mainų mobilumai mokiniams Italijoje, Rumunijoje, Lietuvoje.

Projekto tikslas

Projekto tikslas – ugdyti skaitymo kompetenciją bei kritinį mąstymą, taikant partnerinių šalių mokyklose naudojamas teksto suvokimo strategijas, daugiakalbystės ir tarpkultūrinio švietimo kontekste. Projekto veiklų metu mokiniai lavins šiuos mokymosi įgūdžius:

 • Didins raštingumo ir užsienio kalbos įgūdžius dirbdami daugiakalbėse klasėse.
 • Gerins pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir migrantų integraciją per švietimo sistemą.
 • Skatins kritinį mąstymą, ugdys raštingumo įgūdžius, atsižvelgiant į aplinkos ir (ar) kultūrines aplinkybes.
 • Didins raštingumą žiniasklaidos srityje ir veiksmingai naudos informacines ir ryšių technologijas (IRT).
 • Plėtos socialinius, pilietinius ir tarpkultūrinius įgūdžius.

Projekto novatoriškumas

Rašytinis žodis yra visur, todėl skaitymas yra pagrindinis įgūdis, kuris vis dažniau reikalingas beveik kiekvienoje gyvenimo sferoje. Daugybė skaitymo įgūdžių, įskaitant skaitmeninį skaitymą, yra būtini asmenybės ugdymui ir jos socialinių kompetencijų plėtojimui, norint aktyviai dalyvauti visuomenėje ir naudotis visomis pilietinėmis teisėmis. Be to, šie įgūdžiai yra būtini norint patekti į darbo rinką ir tobulėti. Tie, kurie neturi pakankamai skaitymo įgūdžių, dabartinės visuomenės gyvenimo galimybės yra ribotos. Iš esmės, įgyti gebėjimą gerai perskaityti yra pagrindinis reikalavimas XXI amžiaus visuomenės socialiniams ir ekonominiams poreikiams įgyvendinti.

Projekto naujienos

Baigtas vykdyti tarptautinis projektas LETTERS

2019 m. rugpjūtis

Užrašytas žodis egzistuoja visur, todėl skaitymas yra pagrindinis įgūdis, kuris vis labiau reikalingas beveik visose gyvenimo srityse. Platus skaitymo įgūdžių spektras, įskaitant skaitmeninį skaitymą, yra būtinas asmens asmeniniam ir socialiniam išsipildymui, informatyviam ir aktyviam visuomenės dalyvavimui ir visoms pilietybės teisėms įgyvendinti. PISA rezultatai rodo, kad mokiniai, kurie įsisavina skaitymo supratimo strategijas, yra labiau įgudę skaitytojai nei mokiniai, kurie to neturi.

Pagrindinis projekto „Literacy Education through Teaching Effective Reading Strategies“ (LETTERS) tikslas buvo:

Ugdyti skaitymo kompetencijas ir kritinį mąstymą pasitelkiant supratimo strategijas, kurios buvo naudojamos šalių partnerių mokyklose, kalbant apie daugiakalbį ir tarptautinį švietimą.

Projekto tikslo įgyvendinimas įgalino:

 • Ugdyti raštingumą ir užsienio kalbų įgūdžius dirbant daugiakalbėse klasėse.
 • Taikyti holistinį požiūrį mokantis kalbų, pasinaudoti šiuolaikinio klasių daugiakalbystės pranašumais, tokiu būdu tobulinant pabėgėlių, prieglobsčio prašytojų ir migrantų integraciją per švietimo sistemą.
 • Skatinti kritinį mąstymą, ugdyti raštingumo įgūdžius atsižvelgiant į aplinkos ir (ar) kultūrines aplinkybes.
 • Ugdyti raštingumą žiniasklaidos srityje ir efektyviai naudoti informacines ir ryšių technologijas.
 • Ugdyti socialinius, pilietinius ir tarpkultūrinius įgūdžius.

Projekte dalyvavo trys mokyklos: Kauno Rokų gimnazija (Lietuva); National College „Vasile Alecsandri“ Galati (Rumunija); ITT G. Malafarina, Soverato (Italija).

Tikslinė grupė - 16–17 metų moksleiviai.

Projekto metu partnerystės mokyklos analizavo grožinius ir dalykinius tekstus, naudodamos tam tikras supratimo strategijas. Projekto veikla susidėjo iš trijų etapų: A1 veikla - informacinio teksto analizė; A2 veikla - epinio teksto analizė; A3 veikla - dramos teksto analizė.

Kiekviena partnerystės mokykla turėjo organizuoti konkretų projekto etapą, atsižvelgdama į jų galimybes suteikti didžiausią perteklinę vertę bandant pasiekti projekto tikslus. ITT G. Malafarina, Soverato (Italija) buvo atsakinga už A1 veiklos organizavimą. National College „Vasile Alecsandri“, Galati (Rumunija) buvo atsakinga už A2 veiklos organizavimą. Kauno Rokų gimnazija (Lietuva) buvo atsakinga už A3 veiklos organizavimą.

Kiekviena šalis buvo atsakinga už konkretaus projekto etapo organizavimą: pristatė savo mokykloje naudojamas analizės teksto ir supratimo strategijas, kurias išbandė partnerės mokyklos; organizavo tarptautinis mokymas; organizavo vietos bendruomenės sklaidos renginius; organizavo apklausą mokyklos bendruomenei, bandydama išsiaiškinti projekto poveikį ir naudą; parengė informacinę ataskaitą žiniasklaidai apie projekto etapų rezultatus (nacionaline ir anglų kalba); parengė rekomendacijas dėl supratimo strategijų taikymo (anglų kalba) metodiniam leidiniui „The application of comprehension strategies: international practice“.

Projekto metu visi mokiniai iš partnerių mokyklų turėjo galimybę susipažinti su originaliais šalių tekstais (tekstai buvo parašyti anglų kalba), išanalizuoti juos pagal tos šalies supratimo strategijos rekomendacijas. Darbas su anglišku tekstu lavino užsienio kalbos įgūdžius. Teksto analizės rezultatai - tekstų vizualizacija, naudojant multimedijos technologijas, lavino kritinį mąstymą ir leido įvertinti skirtingą kultūrinę įtaką supratimui. Tarptautinio mokymo metu projekto veikla studentams ir mokytojams, dirbant tarptautinėse komandose, mėgdžiojo darbą daugiakalbėje ir daugiakultūrėje klasėje. Tokia praktika leido mokytojams atskirti efektyviausius darbo metodus daugiakalbėje klasėje ir įgyti daugiau patirties daugiakultūrėje klasėje - mokantis kalbų taikyti holistinį požiūrį, taip pat naudoti daugiakalbystę, kuri šiais laikais vis labiau populiarėja; tokiu būdu konsoliduoti imigrantų, prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių integraciją per švietimo sistemą; taip pat skatinti kritinį mąstymą, visų pirma, mokant aplinkos ir (ar) kultūrinio konteksto. Studentai, dirbdami tarptautinėse komandose, įgijo socialinių ir tarpkultūrinių įgūdžių, ugdė toleranciją užsieniečių atžvilgiu.

Projekto LETTERS metu buvo parengtas metodinis leidinys „The application of comprehension strategies: international practice“. Šis leidinys yra išplatintas partnerystės mokyklų tinklalapiuose, taip pat „eTwinning“ platformoje, taip pat „Erasmus +“ projektų platformoje ir jam suteiktas atviras priėjimas.

Tarptautinio projekto LETTERS mokinių mainai ir mokymosi metodų dalinimasis Lietuvoje

2019 m. balandis

2019 m. balandžio 8-12 d. Kauno Rokų gimnazijoje vyko paskutinis tarptautinio projekto „Literacy Education through Teaching Effective Reading Strategies“ (LETTERS) mokinių mainų ir mokymosi metodų dalinimosi trečiasis etapas. Projekto tikslas – ugdyti skaitymo kompetenciją bei kritinį mąstymą, taikant partnerinių šalių mokyklose naudojamas teksto suvokimo strategijas, daugiakalbystės ir tarpkultūrinio švietimo kontekste. Projekte dalyvauja trys ugdymo organizacijos: projekto koordinatorė Kauno Rokų gimnazija (Lietuva), projekto partnerė Vasile Alecsandri gimnazija (Rumunija), projekto partnerė Istituto Tecnico Tecnologico G. Malafarina (Italija).

Kaip reikia skaityti dramos tekstą, kad jis būtų ne tiktai informatyvus, bet ir suteiktų kuo didesnį emocinį pasitenkinimą, visą savaitę diskutavo rumunų, italų, lietuvių mokiniai, Visų trijų projekto mokyklų atstovai pristatė lietuvių autoriaus Juozo Grušo dramos ištraukų „Barbora Radvilaitė“ skaitymo strategijas.

Projekto savaitės pradžioje partnerinės mokyklos pristatė savo namų darbus (skaitymo strategijas ir istorinį kontekstą, t.y. Renesanso epocha jų šalyje), keitėsi mintimis bei lūkesčiais dėl projekto realizavimo. Beanalizuojant dramos ištraukas, buvo vykdomos įvairios integruotos veiklos „Ekspedicija į XVI a. vienos meilės istorijos pėdsakais“. Ekspedicijos metu projekto dalyviai susipažino su Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės ir Bonos Sforcos (tai ir buvo pagrindiniai dramos veikėjai) biografiniais faktais bei šeimų geneologija, XVI a. LDK karalystės didikų buitimi bei kultūrine aplinka, istorine-politine situacija, architektūra. Projekto dalyviai dirbo keturiose tarptautinėse tyrėjų komandose. Kiekviena komanda buvo atsakinga už atskirą temą: „Architektūra“, „Buitis ir kultūra“, „Meilė ir mirtis“, „Religija ir politika“.

Patyriminių-praktinių edukacijų metu mokiniai leidosi į intriguojančią kelionę laiku senojo Vilniaus požemiais. Ekskursiją pradėjo nuo turtingiausių ir įspūdingiausių Vilniaus Katedros požemių, ten pamatė, kur ir kaip buvo laidojami Lietuvos didikai bei kunigai, kur stovėjo pirmoji Katedra, sužinojo, kokios mįslės gaubia Vytauto Didžiojo kapą. Na, ir be abejo, aplankė legendinės gražuolės Barboros Radvilaitės amžino poilsio vietą, sužinojo, kaip iš tiesų atrodė gražiausia XVI a. Europos moteris ir kas pasiglemžė karalienės gyvybę.

Taip pat lankėsi Lietuvos Valdovų rūmuose, kur dalyvavo edukacinėje ekskursijoje Renesanso tema. Mokiniai sužinojo ir įsidėmėjo svarbiausius aspektus, susijusius su projekto tema. XVI a. pradžioje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje vyko daugybė permainų, jas sukėlė ir iš Vakarų Europos valstybę pasiekusios humanistinės idėjos. Keitėsi aukštuomenės manieros, interesai, būsto interjeras ir eksterjeras, net maistas ir stalo serviravimo papročiai. O Bona Sforca buvo viena žinomiausių ir labiausiai legendomis apipintų Lenkijos Karalystės bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovių. Atvykdama iš tolimų italų žemių, su savimi ji atsivežė ne tik turtingą kraitį ir gausią italų palydą, bet ir Renesanso dvasią, ši išplito visoje didelėje jos valdomoje valstybėje.

Keturios tarptautinės grupės išbandė ir kitą skaitymo suvokimo metodą – orientacinį. Gavę gimnazijos žemėlapius su nurodytais punktais, mokiniai turėjo surasti atitinkamą vietą, surinkti informaciją. Po to analizuodami tekstą anglų kalba, sukūrė „Minčių žemėlapį“ ir jį pristatė projekto draugams. Be to, naudodamiesi interaktyviu orientaciniu „Action Bound“, susipažino su Kauno senamiesčio istorija.

Kiekvieną projekto dieną buvo vykdoma dienos refleksija naudojant „Lagaminų“ metodą – kiekviena komanda reflektavo dienos patirtį pildydama „Lagaminų“ turinį, t.y. surašė savo mintis, pastebėjimus, talpino nuotraukas, susijusius dramos teksto analize. Dirbdami projekto komandose, mokiniai patobulino dramos teksto analizės ir suvokimo, kritinio mąstymo, svetimų kalbų, komunikavimo įgūdžius, geriau suvokė Europos kultūros vertybes ir savo, kaip europiečių, identitetą, išsiugdė mokymosi motyvaciją. Mokytojai patobulino profesinius įgūdžius, įgijo daugiau motyvacijos ir pasitenkinimo darbu.

Žiūrėkite filmą: Lithuania Erasmus 8–12 April, 2019

Tarptautinio projekto LETTERS mokinių mainai ir mokymosi metodų dalinimasis Rumunijoje

2018 m. lapkritis

2018 m. lapkričio 5-9 d. Rumunijos Vasile Alecsandri gimnazijoje (Galati mieste) vyko tarptautinio projekto „Literacy Education through Teaching Effective Reading Strategies“ (LETTERS) mokinių mainų ir mokymosi metodų dalinimosi antrasis etapas. Projekto tikslas – ugdyti skaitymo kompetenciją bei kritinį mąstymą, taikant partnerinių šalių mokyklose naudojamas teksto suvokimo strategijas, daugiakalbystės ir tarpkultūrinio švietimo kontekste. Projekte dalyvauja trys ugdymo organizacijos: projekto koordinatorė Kauno Rokų gimnazija (Lietuva), projekto partnerė Vasile Alecsandri gimnazija (Rumunija), projekto partnerė Istituto Tecnico Tecnologico G. Malafarina (Italija).

Kaip reikia skaityti epinį tekstą, kad jis būtų ne tiktai informatyvus, bet ir suteiktų kuo didesnį emocinį pasitenkinimą, visą savaitę – lapkričio 5-9 dienomis – diskutavo rumunų, italų, lietuvių mokiniai, susirinkę Rumunijos nacionaliniame Vasile Alecsandri licėjuje į projekto L.E.T.T.E.R.S (Literacy Education through Teching Effective Reading Strategies – Literatūrinis lavinimas taikant efektyvias skaitymo strategijas) veiklas. Visų trijų projekto mokyklų atstovai pristatė rumunų autoriaus Mircea Eliade romano „Diary of a Short-sighted Adolescent“ („Trumparegio paauglio dienoraštis“) skaitymo strategijas.

Pasirinktą romano skyrių mokiniai skaitė taikydami informatyvųjį ir aiškinamąjį skaitymus – anglų kalbos tekstą vertė į gimtąsias kalbas, suskaidę tekstą fragmentais, identifikavo fragmentų perteikiamą informaciją, gretino lingvistinius atitikmenis. Po to buvo taikomas tiriamasis, kritinis, interpretatyvusis skaitymai, kontekstualizacijos, kūrybinis rašymas. Mokiniai dalijosi patirtimis, kaip jie susipažino su rumunų rašytojo Mircea Eliade asmenybe, veikla, kūryba, kaip interpretavo romano pavadinimą, formulavo temas, kokias įžvelgė pasakojimo perspektyvas, kaip suvokė kūrinio veikėją, įvykius, kaip interpretavo stilistinės raiškos priemones. Mircea Eliade romanas buvo lyginamas su kitais dienoraščio žanro romanais, ieškoma panašių stiliaus raiškos priemonių, veikėjų. Jų atrasta netgi dainose. Tokios skaitymo strategijos pažadino dalyvių kūrybiškumą. Analizuotas tekstas buvo vizualizuojamas pasitelkiant informacines technologijas. Rokų gimnazistai vieninteliai išbandė minčių žemėlapius, kurie ypač ugdo kritinį mąstymą. Epinio teksto vietos ir laiko suvokimą praplėtė lankymasis etnografiniuose Rumunijos muziejuose, kaimuose, bendruomenėse, papročių stebėjimas. Suvokti tekstą pažinus jo kontekstą – sąlytį su aplinka, kurioje buvo sukurtas, reta galimybė. XX amžiaus pradžios mokyklos atmosferą pajusti padėjo savaitės darbas 151 metus skaičiuojančiame Vasile Alecsandri licėjuje, turtingą šalies istoriją atskleidė Galati, šešto pagal dydį Rumunijos miesto, istorijos muziejus; rumunų virtuvės subtilybes, kasdieninius darbus, buitį, šokius, dainas, papročius projekto dalyviai geriau pažino svečiuodamiesi Buzau etnografiniame kaime bei stebėdami licėjuje suorganizuotą grandiozinį koncertą, kurio metu turėjo progą pažinti visų Rumunijos etnografinių regionų muziką, instrumentus, dainas, šokius, drabužius ir net... patį Drakulą. Pajusti Rumunijos gamtos unikalumą galėjo apsilankiusieji kalnų vulkanuose, vieninteliuose Europoje, plaukiojusieji Dunojaus upe. Visi minėti dalykai yra epinių tekstų kontekstai, kaip ir bandymai licėjaus fizikos kabinete, kaip ir dalyvavimas licėjaus rumunų kalbos ir anglų kalbos pamokose, kaip ir nacionalinės tapatybės įprasminimas per tautinių atributų gaminimą kūrybinėse dirbtuvėse.

Dirbdami projekto komandose, mokiniai patobulino epinio teksto analizės ir suvokimo, kritinio mąstymo, svetimų kalbų, komunikavimo įgūdžius, geriau suvokė Europos kultūros vertybes ir savo, kaip europiečių, identitetą, išsiugdė mokymosi motyvaciją. Mokytojai patobulino profesinius įgūdžius, įgijo daugiau motyvacijos ir pasitenkinimo darbu. Pavasarį projekto dalyviai iš Rumunijos ir Italijos svečiuosis Lietuvoje ir dalysis dramos teksto skaitymo strategijų patirtimis.

Tarptautinio projekto LETTERS mokinių mainai ir mokymosi metodų dalinimasis Italijoje

2018 m. kovas

2018 m. kovo 11-17 d. Italijos mokykloje Istituto Tecnico Tecnologico G. Malafarina (Soverato mieste) vyko tarptautinio projekto „Literacy Education through Teaching Effective Reading Strategies“ (LETTERS) mokinių mainų ir mokymosi metodų dalinimosi antrasis etapas. Projekto tikslas – ugdyti skaitymo kompetenciją bei kritinį mąstymą, taikant partnerinių šalių mokyklose naudojamas teksto suvokimo strategijas, daugiakalbystės ir tarpkultūrinio švietimo kontekste. Projekte dalyvauja trys ugdymo organizacijos: projekto koordinatorė Kauno Rokų gimnazija (Lietuva), projekto partnerė Vasile Alecsandri gimnazija (Rumunija), projekto partnerė Istituto Tecnico Tecnologico G. Malafarina (Italija).

Visą projektinę savaitę mokytojai dalinosi mokymosi metodų patirtimi, o mokiniai tobulino mokymosi, socialines, kultūrines kompetencijas. Mūsų gimnazistai puikiai pristatė atliktus namų darbus, taip pat kūrė, lipdė sėkmės kaukes, o mokytojai diskutavo, aptarė kitus projekto įgyvendinimo žingsnius, dalinosi mokymosi metodų patirtimi, planavo būsimą susitikimą Rumunijos mokykloje Galati mieste. Be to, išanalizavę informacinį tekstą, paruošę puikų pristatymą, Lietuvos, Italijos, Rumunijos gimnazistai per patyriminę veiklą susipažino su pietinės Italijos, t.y. Kalabrijos, regionu - Tropėja, Pizzo kurortiniais miesteliais bei Le Kastelos pilimi. Po kultūrinių edukacijų gimnazistams vyko mokymai taikant įvairias skaitymo ir suvokimo mokymosi metodų strategijas. Tarptautinėje konferencijoje „Borders Are Made by Men“ buvo pristatyti projekto LETTERS tikslai ir uždaviniai. Taigi antrąją projekto dalį įvykdėme sėkmingai. Kauno Rokų gimnazijos II gim. klasės mokiniai yra nuostabūs, atsakingi, kūrybingi, nebijantys iššūkių bei siekiančios užsibrėžtų tikslų suaugusios asmenybės.

Mokinių įspūdžiai, patirti projekto mainų metu

„Mane išties sužavėjo Italija. Savo kraštovaizdžiu, architektūra, Lietuvos kraštui nebūdingu gyvenimo būdu, tradiciniais patiekalais. Vos tik atvykus, buvau tarsi pakerėta kalnuotų vietovių, žaluma, augalija, kaip akcentą išskirčiau aukštumoje augančius kaktusus. Man išties patiko daugumos gyvenamųjų namų architektūra, pastebėjau, kad vyrauja šviesūs atspalviai. Žmonės čia svetingi, nuoširdūs, draugiški, daug besišypsantys, kas mane labai žavi. Soverato mieste esanti mokykla, kurioje praleisdavome dalį laiko, man patiko tuo, kad čia yra gausu technologinių prietaisų, nemažos erdvės mokymuisi, malonūs mokytojai. Taip pat nemažai keliavome, aplankėme senąjį miestą Tropėją, Pizą, Le Kastelos pilį. Praleidome laiką išties puikiai, regėjome nuostabių vaizdų, ragavome be galo skanių triufelinių ledų. O šeima, kurioje gyvenau, labai maloni. Su mane priglaudusia mergina bei jos tėvais sutarėme puikiai, dažnai pasišnekėdavome, jaučiau iš šios šeimos sklindančią pozityvią energiją. Maistas Italijoje man patiko, dažniausiai valgydavome picas, „pastą“, spagečius, mėsos kukulius. Turėjome galimybę paragauti ir Kalabrijos delikatesų. Ši kelionė, mano manymu, buvo išties turininga, kupina nešdildomų įspūdžių ir naudingos patirties.“

„Pirma diena:
Atvykome ir mūsų šeimos mumis pasiėmė. Prasidėjo mano kelionė po nauja šalį. Mergina paklausė ar nenoriu prie jūros, aš žinoma, norėjau pamatyti jūrą, todėl jos mama mumis nuvežė prie jūros. Vakare ji mane supažindino su jos draugais. Visi žmonės čia puikūs, nori bendrauti. Tik sunku, nes jie nemoka anglų kalbos, aš irgi nesu labai gera kalbėtoja. Bet kai labai nori, randi išeitį. Jie man klausimus vertė netgi į lietuvių kalbą, aš bandžiau pasakyti anglų kalba. Apie 3 valandas aš kalbėjausi su Itališku jaunimu. Kraštovaizdis čia tobulas. Gyvenu ant kalno, kur daug namuku, siaurų gatvelių, pro kurias vos pravažiuoja mašina. Čia giminės gyvena viena prie kitos, visi sveikinasi ir yra draugiški. Beje, čia labai šilta, bet vėlyvais vakarais reikia ir striukės.

Antroji diena:
Atsikėlėme ryte, pavalgėme ir išėjome į mokyklą. Į mokyklą važiavome su autobusu apie 30 minučių. Mokykloje mes lipdėme kaukes, puikiai leidome laiką. Po mokyklos grįžome namo pailsėti. Tuomet važiavome į miestą, į kavinę, kurioje susitikau su drauge. Vėlai vakare mes važiavome į mažos mergaitės gimtadienį, valgėme didelį tortą. Nors aš tų žmonių nepažinojau, jie mane priėmė labai šiltai. Italai be galo draugiški žmonės. Šioje šeimoje jaučiuosi kaip savo šeimoje. Jie niekada nepyksta, yra labai pastabūs. Su jais įdomu bendrauti įvairiomis temomis. Italijos kraštovaizdis yra be galo gražus.

Trečioji diena:
Kėlėmės anksti. Šiandien labai vėjuota. Mes važiavome į ekskursiją. Važiavome į Tropea. Tai mažas miestelis, su nuostabiu kraštovaizdžiu. Čia yra jūra ir labai didelis paplūdimys bei daug uolų. Buvo gana šilta. Mes valgėme itališkus ledus, kurie yra labai skanūs. Taip pat ragavome daug itališkų nacionalinių patiekalų. Man italų maistas yra labai skanus. Mes vaikščiojom pakrante. Tai be galo nuostabus jausmas, kai tu matai vaizdą, kuris užgniaužia kvapą. Jūra, pakrantė, uolos, visa tai yra nuostabu. Vakarop grįžome pas savo šeimas. Man labai džiugu, kad su savo šeima vis labiau susibendrauju, jie netgi pamokina kelis itališkus žodžius.

Ketvirtoji diena:
Anksti ryte išvažiavome iš namų. Šiandien mano gimtadienis, todėl italai prižadėjo didelę šventę vakare. Važiavome į didelę pilį, kuri yra saloje. Ši pilis man pasirodė ypatinga tuo, kad ji yra be galo sena ir čia buvo galima vaikščioti po visur. Aš išvaikščiojau kiekvieną pilies kampelį, netgi buvau užlipus ant aukščiausio pilies bokšto, nuo kurio matėsi puikus vaizdas. Prie pilies buvo daug akmenų, todėl aš ir mano draugai jais laipiojome ir lipdama nuo akmens aš susižeidžiau koją. Nors ir skaudėjo, bet skausmas negalėjo nugalėti puikios nuotaikos ir vaizdų. Po pilies mes vykome į prekybos centrą. Jis yra milžiniškas. Nors jame turėjome tik valandą, bet to užteko pamatyti daug naujų dalykų, apžiūrėti visas grožybes. Žinoma, iš prekybos centro išėjome su lauktuvėmis. Vakare su savo šeima važiavau į piceriją. Man patinka Italijos naktinis gyvenimas, čia žmonės tik vakarais gali atsipalaiduoti, kavinės pilnos žmonių, net dažnai sunku rasti vietos atsisėsti. Italai labai atsipalaidavę žmonės ir jie niekur neskuba.

Penktoji diena:
Šiandien ryte važiavome žiūrėti teatro, Erasmus+ projekto uždarymo. Mokiniai mums šoko, dainavo ir netgi vaidino. Buvo įdomu žiūrėti. Po to mes turėjome laisvo laiko. Nusprendėme pasilikti su draugais iš Lietuvos ir mokytojais. Vaikščiojome po miestą, ragavome picas, daug kalbėjomės, buvome prie jūros. Man patiko Italijos ramuma, mažai žmonių, ramu, graži aplinka. Vakare mūsų laukė uždaromasis vakarėlis mokykloje. Buvo daug linksmos muzikos, šokių, pokalbių ir įspūdžių dalinimosi. Visi laimingi, bet ir liūdni, nes tai prieš paskutinis vakaras kartu. Vakarėlis truko tikrai gana ilgai.

Šeštoji diena:
Tai mūsų paskutinė diena. Ryte dar rinkomės mokykloje, kur gavome sertifikatus ir dalyvavome užbaigiamajame renginyje. Tuomet ėjome pasivaikščioti po Soveratą, vėl visi kartu. Mes valgėme ledus, vaikščiojome prie jūros, valgėme makaronus ir gerai leidome laiką. Vakare ėjome susitikti su kitais projekto dalyviais prie jūros. Nors su tais žmonėmis ir mažai bendravau, bet atsisveikinti buvo sunku. Vis dėl to per tą mažą laiką prisirišau prie šio maža miestelio Soverato. Man patiko, kad visi čia draugiški, sveikinasi, nors tavęs net nepažįsta. Man patiko ir tai, jog niekas neskuba, viskas vyksta iš lėto. Žmonės yra malonūs. Mano šeima mane priėmė lyg dar vieną dukrą, šeimos mama manimi rūpinosi, tėtis bandė išmokyti itališkai, brolis bendravo lyg su sese, na, o mergina, pas kurią gyvenau laikė mane geriausia drauge.“

Tarptautinio projekto LETTERS parengiamasis vizitas

2017 m. lapkritis

2017 m. lapkričio 7-10 d. Kauno Rokų gimnazijoje vyko tarptautinio projekto „Literacy Education through Teaching Effective Reading Strategies“ (LETTERS) parengiamasis vizitas. Projekto tikslas – ugdyti skaitymo kompetenciją bei kritinį mąstymą, taikant partnerinių šalių mokyklose naudojamas teksto suvokimo strategijas, daugiakalbystės ir tarpkultūrinio švietimo kontekste. Projekte dalyvauja trys ugdymo organizacijos: projekto koordinatorė Kauno Rokų gimnazija (Lietuva), projekto partnerė Vasile Alecsandri gimnazija (Rumunija), projekto partnerė Istituto Tecnico Tecnologico G. Malafarina (Italija).

Parengiamojo susitikimo metu buvo aptartos projekto veiklos:
1. Kiekviena partnerinė mokykla paruošia pamokų planus, remiantis nurodytais punktais projekto paraiškoje (informacinis tekstas, proza, drama);
2. Kiekviena partnerinė mokykla, gavusi pamokų planą, vykdo veiklas savo organizacijoje, t.y. veda integruotas pamokas;
3. Kiekviena partnerinė mokykla organizuoja tarptautinį mainų susitikimą, t.y. Istituto Tecnico Tecnologico G. Malafarina (Italija) – 2018 m. kovo mėn.; Vasile Alecsandri gimnazija (Rumunija) – 2018 m. spalio mėn.; Kauno Rokų gimnazija (Lietuva) – 2019 m. gegužės mėn.
4. Taip pat buvo sutarta dėl tarptautinio projekto sklaidos Facebook ir aTwinning platformose bei buvo sudaryta anketinė apklausa.

Tikimės, jog ateinantys dveji metai suteiks galimybę mokiniams per projektinę veiklą siekti asmeninės ūgties tiek akademine, tiek kultūrine prasme.

Tarptautinio projekto "LETTERS" santrauka:
„Literacy Education through Teaching Effective Reading Strategies“ LETTERS

Atnaujinta: 2024-02-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45