eTwinning mokyklų partnerysčių projektas „Pasakos apie košę“

eTwinning mokyklų partnerysčių projektas „Pasakos apie košę“

Švietimo mainų paramos fondas konkurso būdu mokytoją Egidijų Jankūną išrinko dalyvauti eTwinning tarptautiniame trijų dienų seminare „Tarpdalykinis mokymas naudojant projektų metodą“ Rygoje. Per seminarą spalio 2-4 d. trijų mokytojų komanda – Dace Brūna, Rūta Ločmele (Latvija) ir Egidijus Jankūnas (Lietuva) – aptarę ugdymo būdus, kaip paskatinti 10-11 metų mokinius skaityti knygas, sukūtė edukacinį skaitymo projektą „Pasakos apie košę“. Komandos nuomone, ketvirtoje-penktoje klasėse pasakų skaitymą tikslinga sieti su gerai pažįstama namų veikla – maisto gaminimu, kai vaiko gyvenimiškoji patirtis dar pakankamai menka. Tikėtina, kad projektas mokinius paskatins skaityti įvairių tautų ir rūšių pasakas apie košės virimą, su draugais ir savarankiškai kurti šiuolaikines pasakas, nes mokytojai numatė įdomių kūrybiškų užduočių.

Projektas „Pasakos apie košę“ registruotas eTwinning portale (www.etwinning.net), kuriame jam paskirtas individualus puslapis, nuolatos pildomas vykdytojų. Projektas vyks du mėnesius iki gruodžio 5 d., jo dalyviai – Rokų gimnazijos 5b klasės ir Latvijos mokyklų ketvirtų-penktų klasių mokiniai. Numatyta, kad mokyklos partnerės (Mālpils internātpamatskola, Mālpils, Latvija (mokytoja Dace Brūna), Krimuldas novads, Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola, Latvija (mokytoja Rūta Ločmele) ir Kauno Rokų gimnazija, Lietuva (mokytojas Egidijus Jankūnas) kas savaitę atnaujins tinklapį veiklos įrašais, nuotraukomis ir kita medžiaga.

Projekto etapai:

Eil. nr.

Data

Veikla

Produktas

1 Spalio

 

02-04 d.

Tarptautinis eTwinning seminaras Rygoje.

 

Metodinių būdų paieška, kaip skatinti mokinių skaitymą, projekto kūrimas ir kalendorinio plano sudarymas.

Mokomuosius dalykus integruojančio projekto „Pasakos apie košę“ kalendorinis planas
2 Spalio

 

10 d.

Mokytojų pasitarimas per „Skype“, dalijimasis dalykine infromacija. Internetinių ir bibliografinių šaltinių adresai
3 Spalio

 

13-17 d.

Košės receptų skaitymas. Receptų kūrimas.

 

Mokiniai, klasėje perskaitę pasaką apie košės virimą, per technologijų pamokas / namie su namiškiais studijuoja košės receptus, kuria naujus.

Fotografijos su mokiniais. Originalūs košės receptai
4 Spalio

 

20-24 d.

Nacionalinių pasakų skaitymas (rolėmis, grupelėmis) mokyklos bibliotekoje, klasėje ir namuose. Pasakų iliustracijos
5 Spalio

 

27-31 d.

Mokytojai mokosi naudotis eTwinning įrankiais (per mokinių atostogas). Mokytojų sukurti kryžiažodžiai
6 Lapkričio

 

01-14 d.

Mokiniai sprendžia literatūrinius kryžiažodžius. Mokinių išspręsti kryžiažodžiai
7 Lapkričio

 

19-28 d.

Šiuolaikinės pasakos kūrimas pagal liaudies pasaką. Kiekvienos mokyklos viena šiuolaikinė pasaka apie košės virimą
8 Gruodžio

 

01-05 d.

Mokinių pasakų prezentacija mokykloje ir „TwinSpace“. Parodėlės/Stendai

Rokų gimnazijos 5b klasės taip aktyviai įsitraukė į projektą, kad spalį įvykdė ne tik numatytas veiklas, bet ir atliko kitų papildomų užduočių. Kauno Vaikų literatūros muziejuje persirengę įvairiais personažais vaikai vaidino pasakų ištraukas, diskutavo ir fotografavosi. Kiek neįprasta viešnagė penktokams buvo Birštono viešojoje bibliotekoje. Mokiniai, minkštai sukritę ant sėdmaišių ir kitaip patogiai įsitaisę, dalyvavo Skaitymo metų renginyje: ir patys raiškiai skaitė pasakas apie košę, ir klausė sekamų. Ugdymosi akimirkas įamžino Prieno laikraščio korespondentė.

Projektas tik įpusėjo, o eTwinning portalo internetinėje paskyroje jau dešimtys nuotraukų ir kitos įdomios bei vertingos medžiagos, kaip Latvijos ir Lietuvos mokiniai skaito pasakas apie košę.

5b klasės auklėtojas Egidijus Jankūnas

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45