Erasmus+ KA2 projektas „Strangers: in strange lands“ – „Svetimi: svetimose šalyse“

Projekto partneriai

Projektas „Strangers: in strange lands“ – „Svetimi: svetimose šalyse“ – tai 2 metus truksiantis tarptautinis mokyklų mainų projektas, skirtas 14-18 metų mokiniams, kurie siekia realizuoti save, savo talentus teatrinėje plotmėje. Projekto idėjos generatoriai ir koordinatoriai – Otto Hahn gimnazija (Vokietija). Partneriai – Pecsi Arpad Fejedelem gimnazija (Vengrija), Pureza de Maria kolegija (Ispanija) ir Kauno Rokų gimnazija (Lietuva).

Projekto tikslas

Pagrindinė projekto tema – pabėgėliai ir žmonės, kurie gyvena socialinėje atskirtyje dėl savo kitokio vertybių, elgsenos, religinių įsitikinimų, mąstymo išskirtinumo.
Šio projekto tikslas – pasitelkus teatrines priemones analizuoti žmogaus vertybių, elgesio, individualybės apribojimus, parodyti bendražmogiškąsias vertybes, laužyti nusistovėjusius stereotipus bei ugdyti tarpkultūrinę savimonę Europos bendruomenėje. Šiuo projektu siekiama sukurti tarpmokyklinę priemonę, padėsiančią nagrinėti pagrindinę projekto temą, kuri leis mokiniams geriau suvokti skirtumus tarp žmonių, padės jauniems žmonėms priimti šalia esančius, kitokias vertybes propaguojančius žmones, sudarys sąlygas mokiniams įgyti tarpkultūrinės patirties – pasidalinti savąja patirtimi ir susipažinti su įvairiais gyvenimo būdais, siekti taikios ir atviros Europos bei praktikoje vartoti anglų kalbą ir kitas užsienio kalbas.

Projekto novatoriškumas

Šiuo projektu siekiama tobulinti integralų, tarpdisciplininį ugdymą(si). Projekto rezultatas – spektaklis, kuris apsijungs skirtingus mokomuosius dalykus – kalbą, dramą, istoriją, politiką. Kūrybiniame procese mokiniai skatinami būti aktyviais kūrėjais– ieškoti, analizuoti pagrindinę projekto tematiką bei problematiką, nes emigrantų tema yra ypač aktuali nūdienos pasaulyje. Be to, jausmas, apjungiantis kiekvieną projekto dalyvį – nepatogi, keista būsena atsidūrus naujoje, svetimoje aplinkoje. Tai daugeliui mokinių pažįstama būsena.
Projekto dalyviai turės unikalią galimybę bendrauti su kitų šalių atstovais, laužyti kalbos barjerus ir tobulinti savo užsienio kalbos įgūdžius, asmenines kompetencijas.
Spektaklio kūrimas – specifinė veikla, reikalaujanti specialių gebėjimų, todėl mokiniai susipažins ir įgis kompetencijų, reikalingų spektaklio sukūrimui – gebėjimas kurti scenarijų, režisuoti, vaidinti, kurti dekoracijų, panaudoti medijų, valdyti šviesas ir garsą.

Projekto vykdymo eiga

Projektas bus vykdomas du metus. Kiekvienoje partnerių mokykloje bus sudaryta darbo grupė, kuri organizuos projektines veiklas, kurs produktą – spektaklį, remiantis pagrindine tematika. Darbo grupė vyks į keturis tarpkultūrinius susitikimus, kuriuose vykdys projekto paruošiamuosius darbus, tobulins teatrinius įgūdžius, dalinsis metodinėmis žiniomis. Mokslo metų pabaigoje bus organizuojami du Teatrų festivaliai, kuriuose bus demonstruojami spektakliai partneriams ir visai gimnazijos bendruomenei.

Ko tikimasi projekto metu ir jo pabaigoje?

Dalyvavimas projekte mokiniams ir visai gimnazijos bendruomenei padės:

 • tobulinti anglų kalbos žinias,
 • atskleisti bendrą supratimą apie savo ir kitų kultūrų savitumą,
 • supažindins su teatro, kaip mokymosi priemonės, panaudojimo galimybėmis,
 • atrasti naujas saviraiškos formas,
 • ugdyti teatrinę mokyklos kultūrą.

Projekto naujienos

Kauno Rokų gimnazija Erasmus+ projekto ”Strangers: in the strange lands” teatrų festivalyje

2019 m. balandis

2017-2019 m.m. Kauno Rokų gimnazija vykdė tarptautnį Erasmus+ projektą ”Strangers: in the strange lands”. Šio projekto tikslas – pasitelkus teatrines priemones atkreipti jaunų žmonių dėmesį į vieną iš opiausių šių dienų problemų - migraciją. Ši tema aktuali daugeliui Europos sąjungos valstybių - didžiosios Europos valstybės kenčia nuo didžiulių mąstus imigrantų, užplūstančių šalis kiekvieną dieną, kiti, kaip šiuo atveju ir mes, lietuviai, kasdien skaičiuojame intensyvų gyventojų skaičiaus mažėjimą, nes didelė dalis tautiečių palieka mūsų kraštą ieškodami laimės svetur. Todėl migracija ir buvo pagrindinė projekto tema.

Pirmąją 2019 m. balandžio savaitę 7 Kauno Rokų gimnazijos mokiniai ir trys mokytojai dalyvavo Vengrijoje, Pečo mieste vykusiame ketvirtajame tarptautinio Erasmus+ projekto ”Strangers: in the strange lands” partnerių susitikime. Tai buvo jau antrasis tarptautinis teatrų festivalis. Jo metu parodyti 4 skirtingi spektakliai, kuriuose jaunieji kūrėjai sprendė šalių migracijos problemas. Festivalyje dalyvavo pertneriai iš Vokietijos, Ispanijos, Lietuvos ir Vengrijos.

Dar spalio mėnesį, susitikimo Lietuvoje, Kauno Rokų gimnazijoje, metu buvo sukurta viena, visoms kūrybinėms grupėms bendra scena. Grįžę namo mokiniai kartu su mokytojais analizavo migracijos situaciją savosios šalyse, diskutavo, kūrė scenarijus, kurie vėliau virto spektakliais. Buvo labai įdomu stebėti, kaip skirtingai ir netikėtais rakursais kūrybinės grupės išvystė tą pačią sceną.
Projektas ”Strangers: in the strange lands” – nepaprastai įdomus ir naudingas projektas jaunimui. Jo metu mokiniai turėjo unikalią galimybę pažinti skirtingas kultūras, pabuvoti kraštuose, į kuriuos galbūt niekada neužsuktų, prisiliesti prie ne tik turistinės kitų šalių buities. Daugeliui mūsų mokinių tai buvo aplinkybės, privertusios peržengti ne tik asmeninio komforto ribas, bet skatinusios laužyti ir kalbinius barjerus, pristatyti Lietuvą kaip nepaprastai įdomų ir svetingą kraštą.

Apkeliauta trys Europos šalys, pamatyta daug nepaprastai įdomių miestų, susirasta daug draugų, sukurti net 8 spektakliai, susipažinta su skirtingomis švietimo politikomis, pasisemta įdomios pedagoginės patirties – tai faktoriai, kurie rodo, jog šie du projektiniai metai Kauno Rokų gimnazijos istorijoje bus pažymėti kaip metai, išskeidę gimnazijos savastį ir nušvietę jos veidą teatro rampos šviesa.
Erasmus+ projektas ”Strangers: in the strange lands” baigėsi, bet Kauno Rokų gimnazijos bendruomenę jis skatina ir toliau ieškoti naujų galimybių mokiniams pažinti skirtingas kultūras, spręsti jaunimui opias problemas ir toliau vystyti Kauno Rokų gimnazijos teatrinę kultūrą.

„Strangers: in the strange land”

2018 m. spalis

„-Aš pa-si-kly-dus“ – laužyta lietuvių kalba su svetimšaliams būdingu akcentu bando ištarti išsigandusi mergaitė Kauno skersgatvyje. Tačiau vos tik išvydusi pažįstamą veidą, su palengvėjimu prapliumpa juoktis. Pavyko! Pavyko pajausti tikrą išgąstį, nerimą, pasimetimą, nuovargį ir baimę ieškant kelio į tikslą, nors ir surežisuotoje projekto STRANGERS situacijoje.

Svetimų miestų gatvių labirintuose išnyksta arba įsilieja, kaip nebeatsiejama jų savastis, daugelio mūsų, lietuvių, latvių, lenkų, vengrų ir kitų šalių piliečių likimų. Emigracija – viena svarbiausių mūsų šalies gyventojų mažėjimo priežasčių, todėl projekto “Strangers: in the strange lands” tematika gimnazijos mokiniams ypač aktuali tiek šiandien, tiek žvelgiant iš ateities perspektyvos.

Spalis šias metais apdovanojo Lietuvą nuostabiu oru ir neapakomai gražiais rudeniškais vaizdais, todėl juokaudami Rokų gimnazijos mokiniai svečiams iš Ispanijos, Vokietijos ir Vengrijos kaip susitarę kartojo, jog “Mes jūsų labai laukėme ir už gerą orą brangiai mokėjome”. Atvykdami pas mus užieniečiai tikėjosi darganos, lietaus, pilkų spalvų, bet buvo pritrenkti rudeniškų spalvų, saulės ir +20 laipsnių šilumos. Kaip sakė mokytoja Maria del Inmaculata iš Ispanijos : „- Beveik kaip namie”.

Savaitė projektinių veiklų prabėgo labai greitai. Partnerių susitikimo Lietuvoje tikslas buvo – sukurti sceną spektakliui emigracijos tema. Kadangi tematika ypač aktuali, tai ir kūrybinis procesas vyko labai produktyviai – mokiniai diskutavo apie emgracijos situaciją kiekvienoje iš partnerių šalių, pasakojo istorijas žmonių, išvykusių gyventi į užsienį ir tų, kuriems Fortūna sėkmės pagailėjo. Išvykos į Vilnių metu, mokiniai turėjo galimybė pajausti, ką reiškia būti pasimetusiam svetimame mieste ir kaip nemokant kalbos bandyti susikalbėti su vietiniais. Šį patyrimą dar labiau sustiprino apsilankymas edukaciniame projekte Vilniaus jaunimo teatre “Pabėgimas iš teatro” kur žaidybiškai, pasitelkus teatrines priemones, mokiniai ieškojo atsakymų į jiems pateiktas užduotis. Ši patirtis pasufleravo idėją, kaip įdomiai ir netikėtai sumodeliuoti pagrindą kūrybiškam spektakliui, kurį kiekviena partnerių komanda turės sukurti ir balandžio pradžioje pristatyti Vengrijoje, Pečo mieste, vyksiančiame Tarptautiniame mokyklinių teatrų festivalyje. Susitikimas, kupinas gerų emocijų ir šiltų prisiminimų baigėsi, ateityje laukia daug prasmingo ir smagaus darbo, tad su viltimi, jog sukurtieji spektakliai privers pažvelgti į savąjį kraštą kitu žilgsniu, skatina imtis kūrybinio darbo su nepaviršutinišku požiūriu.

Projekto koordinatorė

„Strangers in the strange land”

2018 m. balandis

2018 m. balandžio 16–20 dienomis Kauno Rokų gimnazijos 10-11 klasių mokiniai ir juos lydintys mokytojai turėjo išskirtinę patirtį. Jie dalyvavo projektinėje veikloje, Vokietijoje, Getingeno mieste, Otto Hahn gimnazijoje.

Tai vykstančio Erasmus+ school theatre project (mokyklos teatro projektas) „Strangers in the strange land” kelionė, kurios metu dalyviai ne tik aplankė kitą šalį ir turėjo galimybę susipažinti su nauja kultūra. Projekto metu mokiniai pristatė savo sukurtą spektaklį “A Miracle in Rukla” kurio metu jie analizavo, su kokiomis problemomis susiduria pabėgėliai. Šį spektaklį mokiniai pristatė Otto Hahn gimnazijoje, kurioje spektaklis buvo įvertintas kaip puikus mokinių darbas, pasižymėjęs ne tik nuostabia mokinių vaidyba, bet ir gilia mintimi, kuri vertė salėje buvusius žiūrovus susimąstyti. Projekto metu mokiniai turėjo galimybę bendradarbiauti su kitų šalių mokiniais. Projekte viso dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš keturių šalių-Lietuvos, Vokietijos, Ispanijos ir Vengrijos. Tarpusavyje jie ruošė prezentacijas apie šalis, žaidė pasitikėjimo žaidimus, analizavo, kokią naudą jiems davė šis projektas ir kaip jį galima būti toliau tobulinti. Taipogi kartu leido laisvalaikį, kurio metu susipažino su miestu ir vienas su kitais.

Paskutinę projekto dieną mokiniai pasidalino savo mintimis, ką kiekvienam iš jų davė projektas „Strangers in the strange land”: visi pabrėžė, kad susipažinimas su kitais žmonėmis ir gebėjimas įvertinti situaciją kito žmogaus akimis yra neapsakoma patirtis, kuri jiems bus naudinga ne tik mokykloje, bet ir gyvenime. Daug mokinių džiaugėsi galintys patobulinti savo anglų kalbos žinias už mokyklos ribų ir turėdami galimybę pamatyti kitą šalį, ko be projekto nebūtų galimybės padaryti. Visą projektą užbaigė bendras piknikas mokyklos kieme, kurio metu dalyvavo projekto organizatoriai, mokytojai, mokiniai ir mokinių tėvai. Visi turėjo galimybę atsisveikinti iki kito susitikimo.

Iš projekto buvo parsivežti ne tik geri prisiminimai, bet ir neapsakoma patirtis, kurią galima įgauti tik bendradarbiaujant su kitais žmonėmis, kurių požiūris, tradicijos ir patirtis gali skirtis nuo mūsų. Mokiniai jau dabar laukia projekto kito etapo, kuris vyks pas mus, Lietuvoje, kai jų susirasti draugai turės galimybę atvykti į MŪSŲ mokyklą ir galėsime toliau visi kartu tobulėti ir mokytis vieni iš kitų.

Mes esame tiltai tarp šalių

2018 m. balandis

Mūsų gimnazijos mokinių ir mokytojų komanda dalyvauja tęstiniame Erasmus+ projekte „Strangers in the strange land”.

Balandžio 16 — 20 dienomis gimnazistai ir mokytojos dalyvavo projektinėje veikloje, Vokietijoje, Getingeno mieste, Otto Hahn gimnazijoje.

Pirmadienį sulaukėme svečio Tomo iš Getingeno, kuris nudžiugino mūsų gimnazijos mokinius ir ypač pradinukus, apsilankydamas pamokose, dalyvaudamas šokių dienos paminėjimo renginyje ir užklasinėje veikloje. Mūsų mokiniai pateikė Tomui daugybe įvairių klausimų, taip tobulindami savo anglų kalbos kalbėjimo, žodyno turtinimo įgūdžius. Buvo puiki atrakcija ir unikali patirtis mažiesiems mūsų gimnazijos mokiniams pabendrauti su užsieniečiu, su žmogumi, kuris nekalba lietuviškai.

Tai buvo neįkainojama paspirtis ir suvokimas, kaip svarbu mokytis anglų kalbą, ją vartoti, kad susitikimas su nepažįstamu užsieniečiu nepažįstamoje šalyje būtų sklandus.

Anglų k. būrelio „Speak and play” mokytoja Vaiva Barauskienė

Antrasis tarptautinis mokytojų susitikimas

2018 m. vasaris

Vasario 12-16 dienomis, Vengijoje, Pėčo mieste, vyko Erasmus+ KA2 projekto „Srangers: in strange lands“ antrasis tarptautinis mokytojų susitikimas. Jo metu buvo aptarti projekto vykdymo ir organizavimo klausimai: spektaklio rengimo iššūkiai ir lūkesčiai, festivalio Vokietijoje organizavimo detalės, antrųjų projekto vykdymo metų gairės, projekto rezultatų įvertinimas ir įsivertinimas. Susitikime dalyvavo Kauno Rokų gimnazijos mokytoja Rasa Baranauskaitė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinuojanti projektinę gimnazijos veiklą, Rita Pociutė-Miliūnienė.

Susitikimas vyko Pėčo Árpád Fejedelem és Általános Iskola gimnazijoje. Pirmąją dieną vyko susitikimas su gimnazijos direktore. Šio susitikimo metu projekto partneriai turėjo galimybę susipažinti su Vengrijos švietimo politikos subtilybėmis, o vėliau stebėti ugdymo procesus pamokose.

Antroji susitikimo diena buvo skirta projekto vykdymo ir organizavimo klausimų aptarimui. Vakare dalyviai turėjo galimybę pamatyti Pečo studentų trupės pastatytą spektaklį pagal ispanų dramaturgo Garsijos Lorkos pjesę „Kruvinosios vestuvės“.

Trečiąją susitikimo dieną vyko pasikeitimas mokymo idėjomis – teatro ir kalbos pamokose – patarimai, idėjos, metodai, o po jų vyko teatriniai užsiėmimai su profesionaliu teatro pedagogu, „Escargo laivas“ trupės vadovu ir jo studentu. Trys valandos kūrybinių ir praktinių užduočių prabėgo nepastebimai, nes kiekviena užduotis atvėrė galimybes išplėsti turimą teatrinę patirtį ir praturtinti teatro užsiėmimus grįžus namo darbe su mokiniais.

Pėčas − penktasis pagal dydį miestas Vengrijoje. 2010 m. kartu su Esenu ir Stambulu Pėčas buvo Europos kultūros sostinė (moto − „Miestas be sienų“). Tai miestelis, turintis įspūdingą senamiestį su unikalia architektūra ir šiltais žmonėmis, todėl susitikimas leido ne tik artimiau susipažinti su partneriais, bet ir pažinti Vengriją, jos kultūrą ir švietimo situaciją.

Mokykliniai mainai: gimnazistų išvyka į Įspaniją

2017 m. lapkritis

Lapkričio viduryje keturi trečios klasės gimnazistai iš Rokų išvyko savaitės vizito į Ispaniją. Pagal dvejų metų Erasmus+ KA2 mainų projekto „Strangers: in strange lands“ programą Erika Rickevičiūtė, Enrika Saakian, Tomas Janulevičius ir Vilius Kliševičius su mokytojais Loreta ir Egidijumi Jankūnais viešėjo Ontinyentės (Valensijos provincija) katalikiškoje kolegijoje „Puresa de Maria“.

Visą savaitę keturių šalių (Vokietijos, Vengrijos, Ispanijos ir Lietuvos) šešiolikos mokinių, mėgstančių teatrą, grupė kūrė ir repetavo vaidinimą. Pirmąją susipažinimo dieną dalyvaujančios šalys scenoje rodė namų darbus – 10-15 min. prisistatymus, kartu apžiūrėjo visą mokyklą, užsuko į pamokas, kartu pietavo. Savaitę gyventi toli nuo tėvų svetimoje šeimoje – nemenkas iššūkis jaunuoliui. Iššūkis tik pradžioje, nes šeimininkai buvo labai malonūs ir vaišingi – net angliškai nekalbantys ispanų tėvai rado daugybę būdų parodyti svetingumą.

Keletą dienų visa mokinių grupė, vadovaujama Getingeno Otto gimnazijos (Vokietija) mokytojų Mike ir Anette diskutavo socialinėmis – politinėmis temomis, aiškinosi „stranger“ terminą plačiąja prasme. Diskusijose, darbo grupėse, teatrinio judesio pamokose greitai išryškėjo būsimo vaidinimo siužetinė linija, pagrindiniai veikėjai, jų charakteriai. Ketvirtąją dieną draugiškus ryšius, svetimų kalbų įgūdžius partneriai stiprino pažintinėje išvykoje į Valensiją. Pasirodo, kad geriausiai jaunimą vienija maudynės jūroje.

Penktadienis. Vaidinimo diena. Šiuo projektu, moksliškai kalbant, siekiama sukurti tarpmokyklinę priemonę, padėsiančią nagrinėti projekto idėją. Siekiama, kad mokiniai per teatrinę veiklą išsiaiškintų ne tik tautinius, bet ir socialinius skirtumus, gebėtų toleruoti nepažįstamas kultūras. Per savaitę mokiniai sukūrė ir mokytojams bei draugams parodė vaidinimo pirmąją sceną. Pagrindinį vaidmenį atliko ir gausybę pagyrų sulaukė Enrika Saakian. Projektą koordinuojančios mokytojos iš Vokietijos kasdien gyrė lietuvaičių anglų kalbos mokėjimą, gilų analitinį mąstymą, įsitraukimą ir, žinomą, vaidybinius gebėjimus. Pakeliui į Lietuvą mokiniai jau planavo kitus susitikimus, spėliojo, kurie draugai galėtų prisijungti, nes pavasarį Vokietijoje – teatro festivalis. Vėl rinksis keturios šalys ir scenoje rodys nacionalinius vaidinimą – jau su septyniais personažais iš kiekvienos šalies.

Susitikimas Vokietijos Getingeno Otto gimnazijoje

2017 m. spalis

2017 metų rugsėjį prasidėjo ir Erasmus+ KA2 programos projektas „Strangers: in strange lands“. Tai mokyklų bendradarbiavimo ir mainų projektas skirtas 16-19 metų mokiniams.

Šio projekto koordintoriai Vokietijos Getingeno Otto gimnazija, todėl spalio viduryje ten vyko partnerių mokytojų susitikimas. Jame dalyvavo šio projekto koordinatorė Rita Pociutė-Miliūnienė ir gimnazjijos psichologė Aurelija Andriuškienė, taip pat pedagogai iš kitų partnerių mokyklų: Vengrijos, Pečo gimnazijos ir Ispanijos Ontenyent katalikiškos mokyklos mokytojai ir projekto koordinatoriai.

Susitikime buvo aptarti projekto organizavimo ir vykdymo projekto tikslai ir laukiamas rezultatas, tvarkaraščiai, veiklų specifika, dalyvių atrankos subtilybės. Projekto organizatoriai projekto partneriams pristatė esminius savo pedagoginio darbo principus, pademonstravo darbo su mokiniais metodologiją, supažindino su gimnazijos erdvėmis, pristatė esminius Vokietijos švietimo politikos niuansus.

Projektas „Starngers: in strange lands“ – tai kūrybinis ir tarptkultūrinis projektas, kuriame tiek mokytojai , tiek mokiniai turės galimybę peržengiant savo komforto ribas atskleisti save teatrinėmis priemonėmis, tobulinti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, gerinti anglų kalbos žinias ir susirasti naujų draugų.

Tad su nekantrumu laukiame kitų projekto veikų – kelionės į Ispaniją su mokiniais.

Projekto koordinatorė Rita Pociutė-Miliūnienė

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45