Tarptautinis projektas „Bendra istorija suvienija“ („Common History Unites“)

 

 

Tarptautinis projektas „Bendra istorija suvienija“ („Common History Unites“)

Projektą finansuoja Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas ir Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto koordinatorė – Daiva Klimavičienė
Projekto vadovė – Sandra Šimoniūtienė

Projekto partneriai:

Lietuva – Kauno Rokų gimnazija
Lenkija – Szkóła Podstawowa w Dywitach

Projekto trukmė: 2018-05-01 – 2018-10-31.

Dalyviai: Projekte dalyvaus 24 žmonės (po 12 iš kiekvienos šalies).

Vieta: Projekto susitikimas vyks Lietuvoje, Vilniuje, 2018 m. birželio mėn. 4-9 d.

Projekto tema: Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorija. Per šį diskursą bus siekiama susipažinti su Lietuvos ir Lenkijos bendros kultūros, istorijos bei paveldo aspektais, gilinantis į šias temas: Individas ir Šeima; Tikėjimas ir Religija; Meilė ir Santuoka; Buitis ir Kultūra; Liga ir Mirtis.

Tikslas – stiprinti tarpkultūrinį ir tarpetninį dialogą, atrandant ir įsisąmoninant bendrą istoriją per bendrą patyriminę veiklą.

Veikla

Parengiamasis etapas

 • Partnerinių mokyklų interneto svetainėse pateikiama informacija apie projektą.
 • Kauno Rokų gimnazijos moksleiviai sukuria projekto paskyrą „Expedition 2018“ socialiniame Facebook tinkle. Paskyroje pateikiama informacija apie projekto tikslus, uždavinius bei veiklas. Partnerinės mokyklos pristato savo miestą mokyklą, mokyklą, dalyvių komandą bei keičiasi mintimis bei lūkesčiais dėl projekto realizavimo.
 • Lietuvos moksleiviai renka medžiagą ir rengia pateiktį (PowerPoint/Prezi) „Barbora Radvilaitė – asmenybė ir šeima“.
 • Lenkijos moksleiviai renka medžiagą ir rengia pateiktį (PowerPoint/Prezi) „Žygimantas Augustas – asmenybė ir šeima“.
 • Lietuvos ir Lenkijos moksleiviai parengia po vieną savo tautos liaudies šokį/žaidimą bei pasiruošia tradicinių šalies gardėsių „Draugystės vakaronei“.

Projekto susitikimas

 • Susitikimo Vilniuje metu visi projekto dalyviai suskirstomi į 4 tarptautines tyrėjų komandas po 5 dalyvius.
 • Kiekviena komanda nagrinėdama Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorijos diskursą, gilinasi į atskirą sritį: Individas ir Šeima; Tikėjimas ir Religija; Meilė ir Santuoka; Buitis ir Kultūra; Liga ir Mirtis, siekiant susidaryti bendrą vaizdą apie kultūrinį XVI a. LDK ir Lenkijos karalystės kontekstą.
 • Kiekvieną ekspedicijos dieną yra vykdoma dienos refleksija naudojant „Lagaminų“ metodą – surašo savo mintis, pastebėjimus, talpina nuotraukas, susijusias su projekto pagrindine projekto tema „Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilaitė “ ir atliepiančias kiekvienos komandos tyrinėjamą konkrečią sritį.

Baigiamasis etapas

 • Lietuvos moksleiviai, naudodami bendrai (Lietuvos ir Lenkijos jaunimo) surinktą projekto medžiagą parengia edukacinę medžiagą „Ekspedicijos dienoraštis – Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilaitė – meilės istorija“ (pateiktys, foto, video, „Minčių žemėlapiai“, rezultatai ir kt.).
 • Projekto medžiaga „Ekspedicijos dienoraštis“ patalpinama internete – Lietuvos ir Lenkijos mokyklų internetiniuose puslapiuose.
 • Projekto rezultatai – „Ekspedicijos dienoraštis“ pristatomi partnerinių mokyklų bendruomenėms.
 • Lietuvos ir Lenkijos mokyklose surengiami seminarai miesto mokyklų moksleiviams.
 • Parengiamas bukletas: Tarpkultūrinis mokymas – projekto „Bendra istorija suvienija“ patirtis (lietuvių ir lenkų kalbomis). Bukletas nemokamai platinamas seminarų metu.
 • Lenkijos moksleiviai parengia informacinį pranešimą spaudai „Ekspedicija į XVI a. – bendra patirtis suvienija“ apie projekto rezultatus (lenkų ir lietuvių kalbomis), kuris viešinamas partnerinių mokyklų interneto svetainėse bei prieinamais sklaidos kanalais.

Laukiami rezultai

Tarpkultūrinis mokymas(-is) vykdant projekto veiklas skatins ir ugdys:

 • geresnį Lietuvos ir Lenkijos kultūrų supratimą;
 • didesnį gebėjimą bendrauti su skirtingų kultūrų žmonėmis;
 • lankstesnį požiūrį į kultūrų įvairovę visuomenėje;
 • didesnį dalyvavimą socialinėje sąveikoje ir bendro žmonių paveldo pripažinimą.

Projekto dalyvių darbai

Projekto naujienos

Tarpdalykinė pamokų integracija tarptautinių projektų veikloje

Mokinių rudens atostogos – puikus metas tobulinti mokytojų kompetencijas, todėl spalio 29 d į Kauno Rokų gimnaziją buvo kviečiami mokytojai, kurie norėjo sužinoti daugiau apie integruoto mokymo galimybes, vykdant projekto veiklas.

2017-2018 metai buvo ypatingas iššūkis gimnazijai, nes ji vykdė penkis tarptautinius projektus. Gimnazijos mokytojai ir mokiniai gavo daug vertingos patirties, todėl norėta tą patirtį skleisti ir už gimnazijos ribų. Gimnazijos mokytojos Sandra Šimoniūtienė ir Loreta Jankūnienė seminaro „Tarpdalykinė pamokų integracija tarptautinių projektų veikloje“ metu kalbėjo apie tarptautinius projektus, pristatė Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo finansuojamą tarptautinį projektą „Bendra istorija suvienija“, akcentavo integruoto (teminio) ugdymo svarbą ne tik pamokose, bet ir vykdant projekto veiklas, nes tinkama ugdymo turinio integracija: sudaro galimybes priartinti mokymąsi prie gyvenimo, plėtoti bendrąsias mokinių kompetencijas, pritaikyti užduotis pagal mokinių poreikius, polinkius ir galias, išvengti kartojimosi ir didelių mokymosi krūvių.

„Realiame gyvenime mūsų smegenys nėra suraikytos į disciplinas; mes mąstome labai holistiškai“ (Kirsti Lonka, 2017), todėl dalykų integracija padeda giliau suprasti kalbą, simbolius, tekstus, kuriais tos žinios išreiškiamos, leidžia mokiniui įgyti ir plėtoti holistinį požiūrį į tai, ko mokosi, kad kiekvienos temos nagrinėjimas įgautų didesnę prasmę.

Seminaro metu mokytojai ne tik susipažino su integruoto mokymo taikymo galimybėmis, aptarė, kokie gali būti šio mokymo metodo minusai ir pliusai, kokią naudą jis duoda mokiniui ir mokytojui, bet ir praktiškai išbandė keletą integruoto mokymo būdų. Seminaro dalyviai buvo labai aktyvūs, kūrybingai ir šmaikščiai pristatė praktines užduotis ir pritarė išsakytai nuomonei, kad integruojant skirtingus mokomuosius dalykus, kuriuos jungia bendra tema, galima efektyviau naudoti pasirengimo pamokai laiką, stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijas, gerinti ugdymo kokybę.

Išvažiuodami mokytojai dėkojo ir žadėjo, kad sugrįžus mokiniams iš atostogų, būtinai išmėgins labiausiai jiems patikusį integruoto mokymo metodą – orientacinį žaidimą.

Paskelbta 2018-11-06

Tarptautinis Lietuvos ir Lenkijos mainų projektas „Bendra istorija suvienija“

Nuo ko viskas prasidėjo?

2016 m. Kauno Rokų gimnazija, bendradarbiaudama su Lenkijos gimnazija Szkóła Podstawowa w Dywitach, įgyvendino tarptautinį Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų projektą Lietuvoje, Palangoje, „Analizuok, suprask, nuspręsk!“, kurio tikslas – organizuojant konferenciją-MEP simuliaciją „Jaunimo problemos ir galimybės“, kurti ir skleisti informaciją, skatinančią geresnį Lietuvos-Lenkijos jaunimo tarpusavio supratimą ir pažinimą. Vėliau 2017 m. vyko atsakomasis tarptautinis projektas Lenkijoje „POLITE: Polish – Lithuanian experience“ patyčių prevencijos tema. Projekto veiklos buvo vykdomos Krokuvos mieste. Ekskursijos po Krokuvą metu, lankantis Vavelio katedroje, kilo mintis rengti bendradarbiavimo projektą istorine tema. Moksleiviams pasirodė įdomu patyrinėti Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorijos diskursą.

Taip gimė projektas „Bendra istorija suvienija“. Projekto trukmė: 2018-05-01 – 2016-10-31. Projekto susitikimas vyko Lietuvoje, Vilniuje, 2018 m. birželio 4–9 d.

Šiame projekte dalyvavo 24 žmonės – 10 mokinių ir 2 vadovai iš Lenkijos ir 10 mokinių bei 2 vadovai iš Lietuvos.

Tarptautinio projekto tikslas – stiprinti tarpkultūrinį ir tarpetninį dialogą, atrandant ir įsisąmoninant bendrą istoriją per bendrą patyriminę veiklą. Pagrindinė projekto tema – Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorija. Per šį diskursą buvo siekiama susipažinti su Lietuvos ir Lenkijos bendros kultūros, istorijos bei paveldo aspektais.

Parengiamojo etapo metu buvo sukurta virtuali projekto paskyra „Expedition Vilnius 2018“ socialiniame Facebook tinkle. Partnerinės mokyklos pristatė savo mokyklą, dalyvių komandą bei keitėsi mintimis bei lūkesčiais dėl projekto realizavimo. Tiek Lietuvos, tiek Lenkijos mokiniams buvo paskirti namų darbai tam, kad labiau pasidomėtų ir plačiau suvoktų bendrą Lietuvos ir Lenkijos istorinį kontekstą. Lietuvos moksleiviai rinko medžiagą ir parengė pateiktį „Barbora Radvilaitė – asmenybė ir šeima“, o Lenkijos moksleiviai rinko medžiagą ir parengė pateiktį „Žygimantas Augustas – asmenybė ir šeima“. Be to, Lietuvos ir Lenkijos moksleiviai parengė po vieną savo tautos liaudies šokį/žaidimą, kurį pristatė susitikimo metu.

2018 m. birželio 4-9 dienomis Vilniuje (Lietuvoje) buvo vykdomos numatytos tarptautinės veiklos „Ekspedicija į XVI a. vienos meilės istorijos pėdsakais“. Ekspedicijos metu projekto dalyviai susipažino su Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės biografiniais faktais bei šeimų geneologija, XVI a. LDK-Lenkijos karalystės didikų buitimi bei kultūrine aplinka, istorine-politine situacija, architektūra.
Projekto dalyviai dirbo keturiose tarptautinėse tyrėjų komandose. Kiekviena komanda buvo atsakinga už atskirą temą: „Architektūra“, „Buitis ir kultūra“, „Meilė ir mirtis“, „Religija ir politika“. Temos kiekvienai komandai paskirtos burtų keliu.

Pirmąją tarptautinių mainų dieną mokiniai, atvykę į Vilnių, įsikūrę studentų viešbutyje, suorganizavo smagią susipažinimo vakaronę, kurios metu linksmai pristatė savo šalies folkloro šokį, pasidalino kelionės įspūdžiais.

Antrą dieną Lietuvos Lenkijos institute prasidėjo rimtesnis darbas – buvo aptartos būsimos projekto veiklos, mokiniai pristatė namų darbus, burtų keliu pasiskirstė į 4 tarptautines grupes.
Vėliau leidosi į intriguojančią kelionę laiku senojo Vilniaus požemiais. Ekskursiją pradėjo nuo turtingiausių ir įspūdingiausių Vilniaus Katedros požemių, ten pamatė, kur ir kaip buvo laidojami Lietuvos didikai bei kunigai, kur stovėjo pirmoji Katedra, sužinojo, kokios mįslės gaubia Vytauto Didžiojo kapą. Na, ir be abejo, aplankė legendinės gražuolės Barboros Radvilaitės amžino poilsio vietą, sužinojo, kaip iš tiesų atrodė gražiausia XVI a. Europos moteris ir kas pasiglemžė karalienės gyvybę.

Trečią dieną, dirbdami tarptautinėse grupėse, analizuodami gautą informaciją anglų kalba, sukūrė „Minčių žemėlapį“ ir jį pristatė projekto draugams. Šiuo aktyviu mokymosi būdu Lietuvos ir Lenkijos mokiniai išsamiau susipažino su Renesanso kultūra Europoje, su religijos problematika XVI a. Europoje, su Liublino unijos istoriniu kontekstu.

Taip pat lankėsi Lietuvos Valdovų rūmuose, kur dalyvavo edukacinėje ekskursijoje Renesanso tema. Mokiniai sužinojo ir įsidėmėjo svarbiausius aspektus, susijusius su projekto tema. XVI a. pradžioje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje vyko daugybė permainų, jas sukėlė ir iš Vakarų Europos valstybę pasiekusios humanistinės idėjos. Keitėsi aukštuomenės manieros, interesai, būsto interjeras ir eksterjeras, net maistas ir stalo serviravimo papročiai. Žygimanto Senojo nurodymu renesansine maniera pradėti pertvarkyti valdovų rezidenciniai rūmai Krokuvoje ir Vilniuje, juo sekė valstybės didikai. O Bona Sforca buvo viena žinomiausių ir labiausiai legendomis apipintų Lenkijos Karalystės bei Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovių. Atvykdama iš tolimų italų žemių, su savimi ji atsivežė ne tik turtingą kraitį ir gausią italų palydą, bet ir Renesanso dvasią, ši išplito visoje didelėje jos valdomoje valstybėje.

Ketvirtą projekto dieną keturios tarptautinės grupės aktyviai dalyvavo orientaciniame edukaciniame žaidime „XVI a. Vilniaus gynybinė siena“. Gavę žemėlapius su nurodytais punktais, mokiniai turėjo surasti atitinkamą vietą bei iš pateiktos informacijos surasti teisingą objekto aprašymą ir prie to objekto nusifotografuoti.

Penktą dieną vėl aplankėme Lietuvos Valdovų rūmus. Tik jau ypatingai apsirengę, pasiruošę karališkai puotai. Mokiniai mokėsi Renesanso Pavanos žingsnio. Per edukacinį užsiėmimą sužinojo, kas yra senasis istorinis šokis, kokiu laikotarpiu jis buvo šokamas, kada atsirado pirmieji šokių vadovėliai, ką šoko Europos ir Lietuvos rūmų diduomenė bei paprasti miesto ir kaimo gyventojai. Susipažino su Renesanso epochai būdingais šokių ypatumais. Ir vienoje gražiausių Valdovų rūmų muziejaus menių mokėsi šokti kilmingosios Pavanos žingsnelius.

Kiekvieną ekspedicijos dieną buvo vykdoma dienos refleksija naudojant „Lagaminų“ metodą – kiekviena komanda reflektavo dienos patirtį pildydama „Lagaminų“ turinį, t.y. surašė savo mintis, pastebėjimus, talpino nuotraukas, susijusius su pagrindine projekto tema „Žygimantas Augustas ir Barbora Radvilaitė “.

Na, ir galiausiai suredagavę savo „Lagaminus“ Lietuvos ir Lenkijos mokiniai pristatė galutinį rezultatą Lietuvos Lenkijos instituto administracijos darbuotojams.

Tarptautinis Lietuvos ir Lenkijos mainų projektas „Bendra istorija suvienija“ suteikė puikią galimybę tobulinti mokymosi, socialines, kultūrines netgi emocinio intelekto kompetencijas.

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45