Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo projektas „Analizuok, suprask, nuspręsk!“

 

Tarptautinis projektas „Analizuok, suprask, nuspręsk!”

Projektą finansuoja Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas.

Projekto partneriai

Lietuva – Kauno Rokų gimnazija
Lenkija – Zespół Szkół w Dywitach

Projekto trukmė: 2016-04-01 – 2016-11-30.

Dalyviai: Projekte dalyvaus 24 žmonės (po 12 iš kiekvienos šalies).

Vieta: Projekto susitikimas vyks Lietuvoje, Palangoje, 2016 m. gegužės16-20 d.

Projekto tema: Tarpkultūrinis dialogas ir jaunimo politika.

Tikslas – Organizuojant konferenciją-MEP simuliaciją „Jaunimo problemos ir galimybės“, kurti ir skleisti informaciją, skatinančią geresnį Lietuvos-Lenkijos jaunimo tarpusavio supratimą ir pažinimą.

Veikla

Parengiamasis etapas

 • Partneriai rinks medžiagą ir ruoš pateiktis „Jaunimo kultūra“ – atspindinčias šalies jaunimo kultūrą bei subkultūras.
 • Partneiai savo mokyklose atliks tyrimą „Dėl jaunimo situacijos“ (tikslas – išsiaiškinti jaunimo vertybes bei problemas savo šalyse).

Projekto susitikimas

 • Susitikimo metu bus aptartas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo kultūros ir subkultūros kontekstas (pristatytos pateiktys „Jaunimo kultūra“).
 • Iškeltos jaunimo problemos partnerinėse šalyse (pristatytos pateiktys -Tyrimo „Dėl jaunimo situacijos“ rezultatai).
 • Projekto dalyviai susipažins su MEP (Mokomojo Europos parlamento) darbo organizavimo pricipais.
 • MEP simuliacijos metu bus iškeltos bendros abiems šalims jaunimo problemos bei aptarti problemų sprendimo būdai.
 • Mokiniai išmoks rengti MEP rezoliuciją.

Baigiamasis etapas

 • Baigiamajame projekto etape bus parengta DVD plokštelė su projekto medžiaga (pateiktys, tyrimų rezultatai, foto,video).
 • Projekto medžiaga patalpinta internete.
 • Projekto rezultatai pristatyti vietos bendruomenei bei skleidžiami mieste – suorganizuotas projekto sklaidos seminaras miesto mokykloms.

Laukiami rezultai

Projekto dalyviai susipažins su partnerinių šalių jaunimo kultūromis, nustatys jų skirtumus, ypatumus bei bendrumą. Mokiniai pagerins informacinių technologijų naudojimo įgūdžius, gebės bendrauti ir bendradarbiauti su kitataučiais, gebės sukurti anketą ir atlikti apklausą, sisteminti tyrimo duomenis. Mokiniai išmoks dirbti mokinių parlamento simuliacijų metodu, gilins anglų kalbos žinias, išmoks diskutuoti ir reikšti savo nuomonę, bus išleistas informacinis bukletas apie jaunimo kultūrą ir subkultūras Lietuvoje ir Lenkijoje, kompaktinė plokštelė su projekto medžiaga, bus surengtas projekto sklaidos renginys Kauno miesto mokykloms, mokiniai susiras draugų Lenkijoje ir su jais palaikys nuolatinius ryšius.

Projekto koordinatorė

Daiva Klimavičienė

Projekto vadovė

Rasa Baranauskaitė

Projekto naujienos

Tarptautinis projektas Palangoje!

Šių metų gegužės 30 – birželio 3 dienomis Palangoje buvo įgyvendinamas tarptautinis projektas „Analizuok, suprask, nuspręsk!“, finansuojamas Lietuvos ir Lenkijos Jaunimo mainų fondo, kurio tikslai buvo analizuoti jaunimo kultūrą Lietuvoje ir Lenkijoje, analizuoti jaunimo problemas, su kuriomis susiduria jaunimas šiose šalyse rašant rezoliuciją MEP simuliacijos metodu. Taip pat buvo siekiama pažinti abiejų šalių kultūrą, ugdyti toleranciją kitos kultūros, subkultūros žmogui bei gilinti anglų kalbos žinias. Projekte dalyvavo grupės iš Kauno Rokų gimnazijos ir Lenkijos Dywity mokyklos.

Projekto mainų metu mokiniai parengė jaunimo kultūros analizės pristatymus, kuriuose atsispindėjo abiejų šalių jaunimo pomėgiai, laisvalaikis (knygų skaitymas, kino, teatro lankymas), užimtumas ir populiariausi jaunimo atstovai juose. Mokiniai taip pat atliko išsamų tyrimą, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti, su kokiomis didžiausiomis problemomis susiduria jaunimas abiejose šalyse ir jas palyginti. Išryškėjusios didžiausios problemos buvo analizuojamos ir ieškoma joms sprendimo būdų rašant rezoliuciją kartu su VšĮ „Europos namai“ savanoriais Stanislovu Kujaliu, Vidmantu Mitkumi ir Ernestu Lukoševičiumi.

Projekto dalyviai taip pat susipažino ir su vietos bendruomenės atstovais – Palangos senosios gimnazijos mokinių parlamento nariais, su kuriais atliko bendrą veiklą – ieškojo žymiausių Palangos miesto kultūros objektų ir rengė fotoreportažą apie juos.

Žinoma, viską apibendrino abiejų šalių kultūros vakaronė, kurioje mokiniai susipažino ne tik su šalies papročiais, bet ir paragavo nacionalinių patiekalų.
Bendra projekto veikla leido mokinimas ne tik susipažinti su abiejų šalių kultūra, analizuoti jaunimo problemas, bet ir užmegzti naujus ryšius tarp trijų mokyklų savivaldų atstovų. Tikimės, kad šis projektas taps startu, dar ne vienai bendrai veiklai ir projektams ateityje!

Projekto koordinatorė,
Rasa Baranauskaitė

Paskelbta 2016-06-06

Gimnazijos projektas gavo finansavimą!

Labai džiaugiamės Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų fondo sprendimu – skirti finansavimą Kauno Rokų gimnazijos parengtam projektui „Analizuok, suprask, nuspręsk!” (projektų konkursui iš viso buvo pateiktos 64 paraiškos, finansavimą gavo 18 projektų).

Projekto partneriai

 Lietuva – Kauno Rokų gimnazija, kuriai atstovaus Mokinių tarybos nariai ir Lenkija – Zespół Szkół w Dywitach, Gimnazjum Publiczne, moksleiviai.

Projektas pradėtas rengti dar pernai rudenį, 2015 m. spalio mėn., mokyklos delegacijai lankantis Dywity mokykloje. Susitikimo metu buvo aptartos būsimo projekto gairės. Smagu, kad jau šį mėnesį (2016 04 01) projektas startuoja, o gegužės 16-20 d. Lietuvos ir Lenkijos moksleiviai susitiks Palangoje ir dirbs konferencijoje „Jaunimo problemos ir galimybės“.

Projekto santrauka

Projekto partneriai Lietuva – Kauno Rokų gimnazija, kuriai atstovaus Mokinių tarybos nariai ir Lenkija – Zespół Szkół w Dywitach, Gimnazjum Publiczne, moksleiviai. Projekto trukmė: 2016-04-01 – 2016-11-30. Projekto susitikimas vyks Lietuvoje, Palangoje, 2016 m. gegužės16-20 d. Projekte dalyvaus 24 žmonės (po 12 iš kiekvienos šalies). Projekto tema – tarpkultūrinis dialogas ir jaunimo politika. Svarbiausias tikslas – organizuojant konferenciją-MEP simuliaciją „Jaunimo problemos ir galimybės“, kurti ir skleisti informaciją, skatinančią geresnį šalių tarpusavio supratimą ir pažinimą. Parengiamajame projekto etape partneriai rinks medžiagą ir ruoš pateiktis „Jaunimo kultūra“ – atspindinčias šalies jaunimo kultūrą bei subkultūras, savo mokyklose atliks tyrimą „Dėl jaunimo situacijos“ (tikslu išsiaiškinti jaunimo vertybes bei problemas savo šalyse). Susitikimo metu bus aptartas Lietuvos ir Lenkijos jaunimo kultūros ir subkultūros kontekstas (pristatytos pateiktys „Jaunimo kultūra“). Iškeltos jaunimo problemos partnerinėse šalyse (pristatytos pateiktys -Tyrimo „Dėl jaunimo situacijos“ rezultatai). Projekto dalyviai susipažins su MEP (Mokomojo Europos parlamento) darbo organizavimo pricipais. MEP simuliacijos metu bus iškeltos bendros abiems šalims jaunimo problemos bei aptarti problemų sprendimo būdai. Mokiniai išmoks rengti MEP rezoliuciją. Baigiamajame projekto etape bus parengta DVD plokštelė su projekto medžiaga (pateiktys, tyrimų rezultatai, foto,video), parengtas informacinis bukletas, projekto medžiaga patalpinta internete, projekto rezultatai pristatyti vietos bendruomenei bei skleidžiami mieste – suorganizuotas projekto sklaidos seminaras miesto mokykloms. Užsibrėžtų tikslų bus siekiama pasitelkiant darbą grupėse, diskusijas, pristatymus bei MEP simuliacijos metodą. Projekto tikslingumą vertins patys dalyviai. Tikimasi, kad dalyvavimas projekte įgalins dalyvius patobulinti darbo komandoje bei bendradarbiavimo įgūdžius, darbo IKT įgūdžius, leis skleistis kūrybiškumui, susipažinti su kultūrine įvairove, skatins toleranciją kitokiai kultūrai, bei kitokiai nuomonei.

Projekto koordinatorė Daiva Klimavičienė

Paskelbta 2016-04-07

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45