Amerikos pedagogų pagalba Lietuvos mokyklai – A.P.P.L.E. – Lietuvos mokytojų fondo projektas – „Auginu atsiliepimų medį“

Amerikos pedagogų pagalba Lietuvos mokyklai – A.P.P.L.E. – Lietuvos mokytojų fondo projektas – „Auginu atsiliepimų medį“

Tikroji švietimo užduotis šiandien – ne perduot žinias, o suteikti vaikams socialinius įgūdžius, kurie padėtų jiems sumažinti nepasitikėjimą savimi ir aplinkiniais. Svarbu, kad vaikas išmoktų taisykles, leidžiančias patirti sėkmę. Taisyklės labai paprastos: bendravimas ir bendradarbiavimas, šilti, nuoširdūs santykiai. Pamažu, vaikai mokosi, kaip rūpintis kitais, kaip suprasti kitų žmonių požiūrį, kaip atsižvelgti į jį. Dar svarbiau, kad vaikas tokiu būdu išmoksta žvelgti į save iš šalies, suprasti savo poreikius ir juos valdyti.Taip jis pažįsta pats save.

Svarbiausia, kad vaikas tirdamas mūsų tarpusavio ryšius, supranta , jog jį supanti bendruomenė yra tarsi viena šeima, ir kad jos nariai turi išmokti gyventi drauge. Supranta, kad pozityvūs ir pagarbūs tarpusavio santykiai gali daryti jį laimingu. Taip žmogus išmoksta kitaip elgtis su jį supančiais artimaisiais, draugais, bendruomene ir tolimesne aplinka. Jis išvengia nusivylimo, nes geba adekvačiai reaguoti į išsakytą kitokį požiūrį, kritiką. Išmoksta vertinti kitų išsakomas mintis ir pasinaudoti jomis kaip galimybe keistis ir keisti aplinką, kurioje jis gyvena, mokosi ir kuria.

Todėl šiais metais buvo nuspręsta dalyvauti Amerikos pedagogų pagalbos Lietuvos mokyklai projekte – A.P.P.L.E. Mokykloje jau buvo įgyvendintas, informacinių priemonių panaudojimo mokinių kūrybiškumui skatinti, projektas. Mokiniai ne tik projekto metu, bet ir dabar organizuoja savo darbų elektronines parodas. Pristatomi gimnazijoje įvykę renginiai. Viešinama mokyklos bendruomenei aktuali informacija ir t. t.

Gaila, bet dažniausiai visi pasidžiaugiame tik žodžiu, tačiau ne visada galime gauti tikrąjį grįžtamąjį ryšį, kuris svarbus tolimesnei gimnazijos kaip bendruomenės pažangai, nes jis niekur nefiksuojamas. Siekiant kuo didesnės gimnazijos pažangos buvo sukurta edukacinė erdvė tolerancijai, bendruomeniškumui ir atsakomybei ugdyti „Auginu atsiliepimų medį“. Ši erdvė skatins prisiimti atsakomybę už įvykusius renginius, parodas ir kt. Mokiniai mokysis pagarbiai išsakyti savo nuomonę, toleruoti kitokias mintis ir jas gerbti. Stiprės bendruomeniškumo pojūtis. Šioje erdvėje (mokyklos hole, jame kabo televizorius , kuriame transliuojamos parodos, svarbios žinios, mokinių video filmai, kt., čia sudėti sėdmaišiai) yra “auginamas” pagal mokinių eskizus sukurtas, pagamintas, pritvirtinas ir nuolat aktyvus “Atsiliepimų medis”.

Gimnazijos bendruomenė “Atsiliepimų medį“ pritvirtino visiems nariams lengvai prieinamoje erdvėje – gimnazijos hole. Prie medžio kamieno yra tvirtinama ant popieriaus užrašyta diskusijų tema. Visi, norintys išreikšti savo nuomonę, ją užrašo ant iš popieriaus iškarpytų lapelių ir juos tvirtina ant medžio lapelių, išpjaustytų iš faneros. Jo dėka, aiškiai matoma erdvė, kurioje mokiniai gali organizuoti diskusijas, viešinti savo nuomonę apie vieną ar kitą renginį.

Medžio idėja, gimnazijos bendruomenei asocijuojasi su ankstesniais mūsų vykdytais projektais „Auginu gyvybės medį“ , jis yra ankstesnių projektų tęstinė idėja. Kiekviena informacija, kuri pateikta neįprasta forma, skatina stabtelėti ir ja pasidomėti. Patraukli forma skatina labiau įsitraukti mokinius, jie tampa aktyvesni ir bendruomeniškesni. Be to, mokiniai mokosi ir išmoksta pagarbiai išsakyti savo nuomonę, toleruoti kitokias mintis ir jas gerbti. Didėja kiekvieno gimnazijos bendruomenės nario atsakomybė prieš save ir aplink esančius. Bendruomenės nariai labiau įsitraukia į gimnazijos gyvenimą.

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45