A.P.P.L.E. – Amerikos lietuvių pedagogų fondo projektas Rokų gimnazijoje

 A.P.P.L.E. – Amerikos lietuvių pedagogų fondo projektas Rokų gimnazijoje

 

Ramybė suvokiama kaip poilsis nuo aplinkos dirgiklių, atsiribojimas nuo triukšmo, judėjimo. Dažnai antonimas ( priešingos reikšmės žodis)-chaosas. Mes visą laiką stengiamės gyventi ramybėje, tačiau kur rasti ramybę? Kiekvienas žmogus jau turi ramybę viduje. Deja, jis nepažįsta jos, todėl nerimauja ir jaudinasi. Tik ramybė gali suteikti paguodą ir džiaugsmą. Kai kiti mus pajuokia, kritikuoja, šaiposi iš mūsų, netenkame pusiausvyros bei ramybės ir lengvai pasiduodame neapykantai bei pykčiui. Tokiomis akimirkomis, kai kas nors mus ypatingai suerzina, turėtume stengtis išlaikyti nesutrikdytą savo vidinę ramybę. Ramybė yra žmogaus būties puošmena. Kadangi ramybė-mūsų prigimtis, mes turėtume stengtis ją atskleisti. Labiausiai žmogui reikia ramybės. Be ramybės nėra gyvenimo. Jei pasiduodame neigiamiems jausmams, galų gale prarandame tai, kas mums įgimta. Ramūs galime bet ką pasiekti. Neturėsime ramybės, jei sielvartausime, neapkęsime ar jaudinsimės. Turime stengtis išlikti ramūs ir visada skleisti aplink save džiaugsmą. Jei norime patirti gera, darykime dabar ką nors gero, išlikdami ramūs. Ramybė-tai pati žmogaus esmė.

Kaip teigė projekto organizatorė pradinių klasių mokytoja G. Celiešienė: „ Dėl tokios ramybės svarbos žmogaus savijautai, o ypač augančio žmogaus savijautos, mokykloje ir norime sukurti mažą „Ramybės oazę“ mokiniams, kur jie pertraukų, laisvų pamokų metu ar net ir po pamokų galėtų ateiti, tyliai pasėdi, atsipalaiduoti. Kai kurie mokiniai tokioje ramioje aplinkoje galėtų atsipūsti po sunkių pamokų ir pasnūduriuoti, kiti ausinukų pagalba klausytųsi muzikos, skaitytų knygas, žiūrėtų e–parodas“.

Mokytoja G. Celiešienė, kurdama šį projektą išskyrė šiuos pagrindinius jo tikslus- sukurti neformalią aplinką mokiniams, kurioje jie galėtų nusiraminti, pailsėti, atskleistų savo meninius gebėjimus pasinaudodami naujausiomis technologijomis; tobulintų kompiuterinių technologijų panaudojimo galimybes neformalios veikos metu; gebėtų organizuoti mini parodas; vertintų juos supančios aplinkos grožį ir jį fiksuotų; ugdytų toleranciją kitų mokinių darbams, būsenai; gerėtų mokinių bendravimas bei bendradarbiavimas

Rokų gimnazija yra unikalios gamtos apsuptyje, todėl mokiai patys fotoaparatų ar išmaniųjų telefonų pagalba fotografuos mus supančios gamtos grožį skirtingais metų laikais ir sukels nuotraukas į elektroninius rėmelius. Skaitmeniniame foto rėmelyje bus demonstruojamos nuotraukos su įvairiais gamtos vaizdais, kurie nuramina žmogų, atpalaiduoja jo jusles, emocijas ir visada nuteikia teigiamai, pozityviai. Ekspozicija nuolat keisis.

„Ramybės oazės“ patalpoje galės būti eksponuojami ir kiti skaitmeniniu formatu pateikti darbai: koliažai, aplikacijos, tapybos, grafikos darbai. Pristatomos autorinės mokinių parodos.

Mokiniai išmanantieji kompiuterinę grafiką, esant reikalui pagelbės tiek mokytojai, tiek tėvai, iš pateiktų nuotraukų galės sudaryti koliažus, jiems priderins ramią muziką.

„Ramybės oazės“ įkūrimas mokykloje būtų naujas žingsnis, skatinantis priminti mokiniams apie ramybės svarbą sveikatai. Netiesiogiai nuolat būtų rūpinamasi mokinių dvasine – psichologine būsena. Tokio projekto įdiegimas mokinius mokintų pasirinkti alternatyvų laiko leidimą mokykloje ir už jos ribų: fotografuoti, piešti, klijuoti, kurti koliažus ar garso takelius ir juos derinti tarpusavyje. Rengti e–parodas. Drąsiai bendrauti ir bendradarbiauti. Skatintų mokinių saviraišką. Be to, mokinai į pamokas ar namus grįš nusiraminę, atsipalaidavę ir pasirengę naujoms veikloms.

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45