Olimpinė karta

Projektas Olimpinė karta

2017 m. kovo 30 d. Olimpinio kongreso metu Kauno Rokų gimnazija tapo projekto Olimpinė karta narė.

Olimpinė karta – tai 14 metų vykstantis ilgalaikis projektas (iki 2015 m. „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas“), skirtas vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje. Projekte dalyvauja 107 ikimokyklinės įstaigos ir bendrojo ugdymo mokyklos iš visos šalies.

Olimpinis švietimas – tai edukacinė veikla, skleidžianti olimpizmo idealus ir vertybes ypatingai vaikams ir jaunimui. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas – institucija, reprezentuojanti olimpinį judėjimą ir jo sklaidą Lietuvoje.

Misija – ugdyti olimpiečius sporte ir gyvenime.

Tikslas – per sportą ugdyti laimingus, sveikus ir aktyvius Lietuvos vaikus.

Projekto uždaviniai

 • Skatinti vaikus ir jaunimą sportuoti bei mokytis per sportą;
 • Formuoti harmoningą, kūrybingą, atsakingą asmenybę;
 • Skleisti olimpizmo idealus;
 • Gerinti Lietuvos vaikų sveikatą;
 • Stiprinti sporto svarbą visuomenės tarpe.

Projekto narės ne tik dalyvauja organizatorių siūlomose veiklose: mokymuose, konferencijose, akcijose, šventėse, konkursuose, renginiuose, tačiau nuolat gyvena olimpiniu ritmu tiek pamokų metu, tiek po jų. Olimpizmas integruojamas į mokomuosius dalykus mokyklose ir neformaliojo švietimo veiklas. Sportas yra puiki priemonė susidariusių problemų ir iššūkių sprendimui. Darželius ir bendrojo ugdymo mokyklas lankantys vaikai bendraudami su mokytojais bei dalyvaudami su olimpizmo sklaida susijusiose programose tampa aktyvesni, drąsesni, išmoksta užsibrėžti tikslų ir jų siekti, o draugiškumas ir pagarba jiems tampa natūralia elgsena.

Kauno Rokų gimnazijos tikslas

Per sportą ugdyti laimingus, sveikus ir aktyvius Rokų gimnazijos vaikus.

Projekto uždaviniai

1. Vaikų užimtumas.
2. Dalyvauti mokyklos ir miesto sporto varžybose ir konkursuose.
3. Suteikti žinių apie olimpines žaidynes, jos simboliką, vertybes.
4. Formuoti gebėjimą taikyti sportą kartu su kitomis sveikos gyvensenos priemonėmis žmogaus kūno kultūrai ugdyti.
5. Formuoti įprotį visuomet kovoti garbingai, elgtis kilniai.

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45