Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra

Pilnas projekto pavadinimas: Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme

Projekto tipas: Respublikinis

Projekto aprašas

Šiandien laikomasi nuomonės, jog asmens įsitvirtinimas darbo rinkoje, jo karjeros sėkmė didžiąja dalimi priklauso nuo paties asmens gebėjimo valdyti savo karjerą (savo mokymosi bei darbo veiklas), turimų tam tikrų reikalingų kompetencijų. Pasaulis tapo pernelyg chaotiškas, greitai kintantis, o globali konkurencija per daug nuožmi, kad valstybės ar atskiros organizacijos būtų pajėgios užtikrinti saugias darbo vietas visam gyvenimui, planuoti bei valdyti dirbančiųjų karjeras (Jarvis, 2003; Sultana, 2008).

Todėl karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai, tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Karjeros kompetencijos apima keturias kompetencijų sritis

 • savęs pažinimo;
 • karjeros galimybių pažinimo;
 • karjeros planavimo;
 • karjeros įgyvendinimo.

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras nuo 2010 m. gegužės 3 d. vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“.

Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Projekto įgyvendinimo metu nuo 2012 rudens Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose mokiniams bus teikiamos sistemingos, kokybiškos ir inovatyvios ugdymo karjerai paslaugos. Šias paslaugas teiks už ugdymą karjerai atsakingi mokyklos švietimo pagalbos specialistai – karjeros veiklų koordinatoriai, mokyklų psichologai, iš išorės talkinantys konsultantai.

Kauno Rokų vidurinė mokykla sėkmingai įvykdžiusi karjeros specialistų koordinatorių atrankos etapus 2012-2014 m.m. įgyvendins šį projektą. Mokykla sieks padėti jums, mokiniams, susikurti savo karjeros kelią, t.y. pažinti save ir savo aplinką, pasirinkti karjeros veiklas ir mokymosi sritį, sudaryti karjeros planą ir pasirengti jo įgyvendinimui.

Daugiau informacijos apie į ES remiamą projektą galite sužinoti www.mukis.lt

Projekto naujienos

Ugdymo karjerai veiklinimas: dar viena išvyka

Balandžio 16 dieną grupė 8 klasės mokinių vyko į UAB „Omniteksą“. Įmonė turi daugiau nei 80 metų trikotažo produktų gamybos patirtį. Mokiniai turėjo puikią galimybę susipažinti su tekstilės gamybos ciklu. Stebėjome produkto kūrimo, mezgimo, dažymo, apdailos, sukirpimo, siuvimo, kokybės patikrinimo ir pakavimo etapus. Mokiniai galėjo iš arti pamatyti, kaip atrodo skirtingų profesijų atstovų (drabužių dizainerių, siuvėjų, technologų, nekvalifikuotų darbuotojų ir kt.) darbo šioje įmonėje kasdienybė. Šiuo metu UAB „Omniteksas“ pagamina 3000 tūkstančių vienetų trikotažo gaminių per metus, 80% visos produkcijos eksportuojama į Švediją, Suomiją, Olandiją, Vokietiją, Prancūziją.

Aurelija Andriuškienė

Paskelbta 2015-04-19

Svečiuose – Lietuvos sporto universiteto studentai

 

2013 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos sporto universiteto Sporto vadybos ir turizmo bei Sportinės rekreacijos ir turizmo studentai vyresniųjų klasių mokiniams pristatė programą, pagal kurią mokseiviai buvo supažindinti ir įtraukti į pasaulio šalių kultūrinę bei fizinio aktyvumo veiklą.

Paskelbta 2013-09-18

Praktikos savaitė

2013 m. gegužės mėn. Kaune vyko Praktikos savaitės projektas. Praktikos savaitė – vienintelis tokio pobūdžio projektas Lietuvoje, kurio metu 40 atrinktų Kauno moksleivių atliko savaitės praktiką įmonėje. Viena iš tų 40 atrinktų moksleivių buvau aš, Miglė Plečkaitytė. Patekau į SEB banką. Šis projektas iš esmės man suteikė progą pamatyti banką iš vidaus. Susipažinau su banke dirbančiais žmonėmis, kokia jų veikla, už ką atsakingi, su kokiomis programomis dirba. Tai buvo nuostabu, nes turėjau unikalią galimybę pamatyti visa tai iš arti, ko kiti padaryti negali.

Visos praktikos metu man buvo sudaryta dienotvarkė. Mano diena banke prasidėdavo nuo 9.00 ir baigdavosi 17.00 . Kiekvieną dieną lankydavausi skirtinguose skyriuose ir klausydavau vadybininkų pasakojimų apie jų darbą, taip pat apie savo darbą man pasakojo vadybininkų asistentai. Grįžusi namo būdavau pilna įspūdžių, kuriuos pasakodavau visiems iš eilės. Turbūt pirmą kartą mačiau žmones taip mylinčius savo darbą. Diena tikrai neprailgdavo, iš tikrųjų net nepastebėdavau, kaip ji greitai prabėgdavo.

„Praktikos savaitė“ man padėjo apsispręsti dėl būsimos profesijos. Dabar esu tvirtai nusprendusi, ką noriu studijuoti. Gavau daug naudingos informacijos bei patarimų iš banko darbuotojų, visi draugiškai dalinosi savo patirtimi. Visiems būsimiems dešimtokams rekomenduoju dalyvauti „Praktikos savaitėje“, nes galbūt jūs būsite tas išrinktasis, kuriam šis projektas padės apspręsti, kokios profesijos jūs iš tikrųjų norite. Labai džiaugiuosi, kad aš tokią galimybę turėjau.

Miglė Plečkaitytė

Paskelbta 2013-05-12

Klasės laikraščio kūrimas

Kauno Rokų vidurinėje mokykloje 5 klasei vyko integruota karjeros ugdymo ir klasės valandėlės pamoka „Klasės laikraščio kūrimas“. Pamokos metu mokiniai aptarė ir mėgino pritaikyti praktikoje šiuos dalykus: a) laikraščio planavimas: kokias žinias siekia leidinyje perduoti, kas yra jo skaitytojai, kokiu periodiškumu leidžiamas laikraštis, kaip pasidalintos atsakomybės laikraščio iniciatyvinėje grupėje (t.y. redakcijoje); b) laikraščio turinys: kaip žmonės skaito informaciją, kaip sukonstruoti tekstą, kuo laikraščio tekstas skiriasi nuo kitų mums įprastų tekstų; kokie reikalavimai informacijos pateikimo pločiui ir išsamumui, ir pan.; c) etika: kaip etiškai naudotis viešai prieinamais šaltiniais internete. Susiskirstę į grupes mokiniai, padedami svečio, kūrė savo klasės laikraščius artėjančios vasaros tema.

Paskelbta 2013-04-15 

Technologijos mokslų studijos. Kam to reikia?

Kauno Rokų vidurinėje mokykloje 11-12 klasės mokiniams vyko informacinė pamoka „Technologijos mokslų studijos. Kam to reikia?“. Pristatymo metu buvo siekiama mokinius supažindinti su technologijos mokslų (inžinerijos) studijomis. Lektorė Tajana Sokolova pateikė technologijos mokslų studijų privalumus ir trūkumus palyginus su kitomis mokslų studijomis. Buvo pateiktos kelių technologijos mokslo studijų sričių pavyzdžiai. Tikimasi, kad po pamokos, mokiniai turės žinių, susijusių su studijų galimybėmis aukštosiose mokyklose. Galės tinkamai pasirinkti studijų kryptį.

Paskelbta 2013-03-31

Bendravimo įgūdžiai

Kauno Rokų vidurinėje mokykloje 5-9 klasių mokiniai bendravo su Lietuvos policijos atstove Lolita Stulginskiene. Ji teigia, kad vaikai ne puodynės, į kurias galima bet ko prikrėsti, o žibintai, kuriuos reikia uždegti. Tik nuo suaugusiųjų indėlio, dirbančių su vaikais, priklauso jų sėkmė. Pamokos metu mokiniai sužinojo, kodėl žmonės bendrauja, kas yra sėkmingas bendravimas, koks yra pozityvus bendravimas, kas yra tolerancija. Sėkmingas bendravimas yra svarbi visaverčio gyvenimo dalis, teigiamų emocijų šaltinis. Bendravimas – tai procesas, kuris prasideda ir užsibaigia mumyse.

Paskelbta 2013-03-22

Praktinis seminaras mokytojams

Kauno Rokų vidurinėje mokykloje karjeros ugdymo konsultantas Robertas Šunokas vedė mokytojams praktinį seminarą „Ugdymas karjerai“. Jo metu mokytojai buvo supažindinti su šiuolaikine karjeros samprata. Buvo diskutuojama įvairiomis aktualiomis temomis – apie mokinių karjeros planavimo ypatumus, kylančias problemas ir jų sprendimo būdus. Mokytojai žaidimo forma bandė kelti tam tikrus gyvenimo tikslus, o įgyvendinimo planas liko jų mintyse.

Paskelbta 2013-01-18

Integruota karjeros ugdymo ir biologijos pamoka

Kauno Rokų vidurinėje mokykloje 5-6 klasėms vyko integruota karjeros ugdymo ir biologijos pamoka „Šunų kūno kalba – kaip ją suprasti?“. Šunys, kaip ir žmonės, moka išreikšti daugybę savo emocijų – džiaugsmą, liūdesį, baimę, susidomėjimą ir net gi kvailiojimą. Pažinę jų kūno kalbą, mes galime suprasti, kaip jie jaučiasi ir kaip elgtis mums patiems. Pamokoje buvo aptarta, kaip suprasti savo ar svetimą šunį ir kaip išvengti pavojingų situacijų. Mokiniai buvo mokomi teisingai įvertinti gyvūno elgseną pagal jo kūno kalbą, numatyti galimas jos priežastis bei pasekmes (grėsmę žmogui). Mokiniams buvo pateikti paveikslėliai su įvairiomis šunų elgesio formomis, kurias jie turėjo apibūdinti.

Paskelbta 2012-11-18

Informacinės technologijos – ateities specialybė

Barclays Technologijų centro darbuotojai – ne tik puikūs IT specialistai. Barclays stiprina ir skatina kiekvieną darbuotoją prisidėti prie bendruomenės vystymo. Tiek visame pasaulyje, tiek Lietuvoje Barclays glaudžiai bendradarbiauja su mokyklomis bei universitetais, taip pat kiekvienas darbuotojas gali savo darbo laiką paskirti labdaringai, ugdymo veiklai. Barclays tiki, kad sėkmingas verslas turi rūpintis ir prisidėti prie įvairių visuomenės vystymo sričių.

Taigi vienas iš Barclays Technologijų centro darbuotojų, Kastytis Valadkevičius, lankėsi Kauno Rokų mokykloje. 10 klasių mokiniams vedė pamoką, kurios metu pasakojo apie informacines technologijas, finansus, laiko planavimą ir prioritetų valdymą, CV parengimą, pasiruošimą darbo pokalbiui.

Paskelbta 2012-10-21

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45