Muziejus

Muziejus

Rokų vidurinėje mokykloje esantis Rokų kraštotyros muziejus pradėtas kurti 1999 m. Pirmasis muziejui eksponatus dar 1988 m. pradėjo rinkti aštuntokas Arūnas Simonavičius (šiuo metu Vilkaviškio vyskupijos Skriaudžių parapijos klebonas). Didžiausią dalį eksponatų parūpino mokytoja Stanislova Marčiulionienė. Rokų keramikos inžinierė kraštotyrininkė Aldona Skrinskienė ir Rokų vidurinės mokyklos mokytojas Jurgis Tamulevičius muziejui dovanojo rankraščių. Muziejaus eksponatus nuolat papildydavo istorijos mokytojas Arūnas Baliukevičius. Muziejus tapo savu kampu savo šaknims pažinti. Jame buvo tokie eksponatų skyriai: „Senolių rankdarbiai“, „Vyrų senoviniai darbo įrankai“, „Moterų senoviniai darbo
įrankiai“, „Seni namų apyvokos daiktai“, „Tautosakos lobiai“, „Leidiniai apie Rokus“, „Rokų apylinkių įžymūs žmonės“, „Rokų apylinkių šviesuoliai“, „Rokų mokyklos istorija“,„Švietimo ir kultūros įstaigos“, „Pramonė Rokuose“, „Istorija liudija“, „Jiesios kraštovaizdžio draustinis“. „Rokų apylinkių istorijos liudininkai“, „Mokslo židiniai“, „Iš močiutės skrynios“, „Senoviniai rakandai“, „Durys į katastrofų epochą“. Rokų vidurinės mokyklos kraštotyros muziejuje buvo sudaromos sąlygos studentams atlikti kraštotyros praktiką. Čia ją
atliko Šiaulių universiteto lituanistai. Rokų gimnazijos kraštotyros muziejus susilaukia svečių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio.

Muziejų perkėlus į gimnazijos rūsį, daug eksponatų nukentėjo ir nukenčia nuo nuolat trūkstančių vamzdžių turinio. Rūsyje esančiose patalpose 2018–2019 m. paruoštos penkios ekspozicijos:

1. Ilgame ir erdviame koridoriuje veikia ekspozicija „Rokų apylinkių gyventojų buitis XX a. pirmoje pusėje“ kurią sudaro parodėlės „Nuo sėmens lig stuomens“ (lino apdirbimo įrankiai ir lino keitimasis nuo sėmenų iki audeklų), „Nuo norago iki pyrago“ (arklas, pjautuvai, spragilai, vėtyklės, vartytuvai, ližė, rugių pėdas), „Pykšt pokšt ant lentos, kybur vybur ant tvoros“ (žlugto žlugimo priemonės nuo kultuvių ir grundyklių), „Buvo gera gaspadinė“ (sviestamušės, dubenys, puodai, ąsočiai, pintinės, šaukštai, kavamalė, rėčiai, svarmenys, bezmėnas, staklės, rateliai, vytuvai, kočiotuvai, anglimis kuriami lygintuvai, naščiai, gelda – dauguma eksponatų pateikiami mįslių forma), „Koks šeimininkas, tokia ir tvarka“ (staliaus įrankiai, batsiuvio įrankiai, oželis, bitininko reikmenys, kalvio dirbiniai, kirviai, pjūklai, „liktarnės“, pakinktai ir kiti daiktai).

2. Pirmame šoniniame kambaryje (dešinėje pusėje) veikia paroda „Rokų mokyklai 100 metų“, kurioje eksponuojami žemėlapiai su Rokų apylinkių pradinėmis mokyklomis, laidų albumai, vinjetės, mokinių darbeliai, Rokų mokyklos metraščiai.

3. Antrame šoniniame kambaryje (dešinėje pusėje) veikia ekspozicija „Raudonasis kampelis“. Joje tarybinių laikų vėliavos, plokštelės, spausdinimo mašinėlė, radijo aparatai, televizoriai, siuvimo mašina, lagaminas (čemodanas), Lenino ir Stalino atvaizdai, knygos apie juos, mokslinio komunizmo vadovėlis, afišos, rašalinė, pionieriški, kariniai reikmenys (šovinių gilzės, apkabos, „bazuka“, šalmai, dujokaukės, žiūronai).

4. Pirmame šoniniame kambaryje (kairėje pusėje) atkurtas senovinis kambarys „Pas promočiutę užėjus“. Jame stovi siuvimo mašina „Singer“, audimo staklės, verpimo ratelis, siūlų vytuvas, stovi pusmergės ir piemenėlio maketai, aprengti tautiniais rūbais. Yra didžiulė skrynia, pilna Rokų ir aplinkinių kaimų močiučių rankdarbių. Sienas puošia Aušros Vartų Marijos, Švento Jurgio, Šeimos globos paveikslai.

5. Antrasis šoninis kambarys (kairėje pusėje) yra muziejaus klasė. Čia aplink stalą gali susėsti 20 mokinių, o ant šalia pastatytų suolų – dar 10. Šiame kambaryje veikia parodėlės: „Nuo akmens kirvuko iki keraminio bloko“, „Nuo caro rublio iki lietuviško lito“, „Dailininko J. Žario keramikos darbai“. Šio kambario stalas, kai nesimoko vaikai, tampa parodų stalu, ant kurio dažniausiai eksponuojami jaunųjų muziejininkų darbai ir Rokų bendruomenės įžymių žmonių leidiniai. 2017 m. rudenį Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė Kauno Rokų gimnazijos kraštotyros muziejui įteikė diplomą „Šalies mokyklų muziejų apžiūros konkurse laimėjusiam II vietą“.

Gimnazijos muziejus atveriamas lankytojams iš anksto susiderinus su gimnazijos administracija

Adresas: Vijūnų g. 2, LT-46117, Kaunas
Tel. nr. 8 37 43 60 36
El. p. gimnazija@rokai.kaunas.lm.lt

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45