Dokumentų dublikatų išdavimas

Už dokumentų dublikatų išdavimą gimnazijoje atsakinga:

Kristina Ramanauskienė Dokumentų specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų, brandos atestatų, jų priedų, dublikatų gavimas – išdavimas

 1. Išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimo ir sugadintų blankų apmokėjimo tvarkos aprašas nustato prarastų ir sugadintų Kauno Rokų gimnazijos (toliau — Gimnazijos) išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimo ir apmokėjimo tvarką.
 2. Asmuo, sugadinęs, pametęs ar kitaip praradęs išsilavinimo dokumentą ir norintis gauti jo dublikatą, turi Gimnazijos direktoriaus vardu (Vijūnų g. 2, Kaunas) pateikti:
  1. prašymą, kuriame nurodyti išsilavinimo dokumento originalo išdavimo metai;
  2. nustatytos įmokos už dublikatą išdavimą kvito kopiją.
 3. Dublikatų išdavimo kainos (vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 935 „Dėl mokėjimo už išsilavinimo pažymėjimų blankus“):
  1. Brandos atestatas (V, P 3014; VN, PN 3015) — 2,90 Eur;
  2. Brandos atestato priedas (VP 3016; PB 3007) — 1,45 Eur;
  3. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas (H 2001; HN 2005) – 2,03 Eur;
  4. Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (C 2701) — 1,45 Eur;
  5. Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas (NV 9201) — 1,45 Eur.
 4. Brandos atestato dublikatas be atestato priedo dublikato neišduodamas.
 5. Už norimo išsilavinimo dokumento dublikatą reikia sumokėti įmoką į Gimnazijos sąskaitą: „Luminor Bank“, a. s. LT77 4010 0510 0368 1809. Gimnazijos kodas: 191090841.
 6. Dublikatas atspausdinamas per 5 darbo dienas pagal parengtą archyvinę pažymą nuo pažymos užregistravimo dienos.
 7. Išsilavinimo dokumentų dublikatai išduodami archyve per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.
 8. Atsiimant dublikatą privaloma pateikti asmens tapatybės dokumentą.
 9. Jeigu išsilavinimo dokumento dublikatą užsako kitas asmuo, jis privalo pateikti Lietuvos Respublikos įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
 10. Jeigu asmens duomenys yra kitokie nei išsilavinimo dokumente, reikia pateikti asmens duomenų pakeitimo dokumentą (santuokos/ištuokos liudijimą ar kt.).

Dokumentų dublikato išdavimas Atnaujinta Dydis
Prašymas išduoti išsilavinimo dokumento dublikatą 2021-08-19 18:25:56 111.66 KB
Išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimo ir sugadintų blankų apmokėjimo tvarkos aprašas 2021-08-19 18:25:56 290.56 KB
Išsilavinimo dokumentų dublikatų išdavimo ir sugadintų blankų apmokėjimo tvarkos aprašas 2023-03-20 18:16:51 101.74 KB

Atnaujinta: 2023-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
7. 14.05 – 14.50
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45