Kaip paversti Inkliuzinį ugdymą realybe?

2023 metų lapkričio 26 - gruodžio 2 dienomis Palermo mieste, Italijoje, vyko Erasmus+ programos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kursai „Specialieji poreikiai ir inkliuzinis ugdymas, Italijos patirtis įveikiant segregaciją“. Šiuose mokymo kursuose buvo siekiama apmąstyti ir išnagrinėti skirtingus požiūrius, metodus ir geriausias technikas, skatinančius įtrauktį  klasėje, nes tai yra pagrindinis tikslas, kurio reikia pasiekti kiekvienoje šiuolaikinėje mokykloje. Pagrindiniai šių mokymų raktiniai žodžiai -  empatija, narystė ir bendradarbiavimas, kaip būdingiausi inkliuzinio ugdymo veiksniai.

Kursuose dalyvavo pedagogai iš visos Europos: Rūta Buinickienė ir Rita Miliūnienė iš Prezidento Antano Smetonos gimnazijos, Livia iš Ammattiopisto Live Suomijoje ir dalyviai iš dviejų skirtingų Ispanijos mokyklų: Raquel, María Paz ir Josefina iš Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid. ; Elena ir Aberto iš Verge de Cortes.


Kursų vadovė Giulia susitikimą pradėjo pristatydama įtraukųjį ugdymą iš skirtingų perspektyvų, sutelkdama dėmesį į visapusišką jo naudą, tačiau taip pat apibrėžė atskirties, segregacijos ir integracijos terminus, kad būtų galima aiškiau pamatyti jų prasmės skirtumus.
Tada kursų organizatoriai pakvietė dalyvius sutelkti dėmesį į jau minėtus raktinius kursų žodžius: pirmasis raktinis žodis „empatija“ – tai pagrindas kuriant tvarius santykius tarp mokytojo, mokinių ir jų šeimų. Tai reiškia, kad reikia pažvelgti į kitus, jų nesmerkiant, suprantant žmonių jausmus ir dalijimąsi jais, siekiant paskatinti ryšius su šalia esančiais.  Kai mokytojas sugeba pajausti, atpažinti tikrą vaiko emociją (ne tą, kurią jis demonstruoja, o tą, kurią jaučia), jo elgesys ir reakcija būna visiškai kitokios. Dėl negebėjimo atpažinti tikrųjų emocinių būsenų, jausmų, mokyklose kyla labai daug nesusipratimų, konfliktų. „Ryšys“ yra labai svarbu švietimo kontekste, ypač kai kalbame apie rūpinimąsi specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais.

Antrasis raktinis žodis „Narystė“ reiškia priklausymo grupei jausmą, suvokiant, kad jūsų indėlis gali būti reikšmingas kitiems. Šis priklausymo jausmas gali būti sukurtas pašalinus fizines kliūtis ir skatinant abipusį supratimą, toleranciją ir pagarbą, o tai labai svarbu kuriant svetingą atmosferą, skatinančią ir padedančią mokytis.


Paskutinis šių kursų raktinis žodis - „Bendradarbiavimas“, šiuo atveju tai reiškia santykius su šeimomis, nes jos yra ugdymo sistemos dalis, kurioje yra specialiųjų ugdymosi poreikių ar negalią turinčių mokinių. Bendradarbiauti su šeimomis yra svarbu kuriant pagalbos mokiniui sistemą. Kitaip tariant, mokytojai turi būti kelrodžiai ir mokiniams, ir jų tėvams, teikti pastariesiems žinių ir informacijos, kuri geriausiai padėtų jų vaiko mokymosi procesui.Labai didelis dėmesys kursų metu buvo skirtas susipažinimui su „itališkuoju modeliu“, kuris yra vienas iš nedaugelio įtraukiojo ugdymo pavyzdžių, tiek teoriniu, tiek praktiniu lygmeniu.  „Itališkasis modelis“ remiasi idėja „įtraukti“ kiekvieną mokinių į vieną ugdymo sistemą, pasitelkiant specialių asmenų, tokių kaip mokytojo padėjėjai ir specialieji pedagogai, pajėgas, tokiu būdu panaikinant specialiąsias mokyklas (šiuo metu Italijoje yra likę apie 16 specialiųjų mokyklų). Norėdami geriau išanalizuoti šį „itališką modelį“, dalyviai taip pat galėjo aplankyti Palermo vidurinę mokyklą „Liceo Classico Internazionale tatale e Glovanni Meli“, kuri aktyviai veikia įtraukiojo ugdymo srityje ir siekia pritaikyti metodus praktikoje.  Kursų metu pristatyta teorija ir praktika, padedančios mokiniams, turintiems skirtingų įpročių ir specialiųjų ugdymosi poreikių, sėkmingai išvengti segregacijos, kaip prioritetą iškeliant vaiko poreikius ir valią. 


Tinklaveika tarp dalyvių galbūt buvo konstruktyviausia savaitės dalis, nes tai buvo galimybė dalytis skirtingomis perspektyvomis, modeliais ir požiūriais, sukuriant abipusį tobulėjimą. Šie mokymai taip pat leido kiekvienam dalyviui išmokti naujų metodų ir skaitmeninių įrankių, suteikiant galimybę susipažinti su originaliais metodais ir technikomis bei skatinant nuolatinį tobulėjimą.  Kursai Palerme Erasmus+ programos projekto "Žinios+patisrtis+savitas požiūris=atsakingas mokinys" dalis. 

Nuotraukos:
R. Miliūnienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos