Priėmimas į gimnaziją

Prašymai priimti mokytis 2024-2025 m.m. pagal  priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis bei vidurinio ugdymo programą priimami nuo kovo 15 d. iki gegužės 31 d. per informacinę prašymų pateikimo sistemą https://imokykla.kaunas.lt tiesiai į mokyklas – nuo kovo 15 d. iki Aprašo 16 punkte nustatyto mokyklų priėmimo komisijų prašymų išnagrinėjimo termino pabaigos. Prašymai į laisvas vietas mokyklose gali būti pateikiami iki rugpjūčio 31 dienos.

Priėmimas į mokyklas vykdomas vadovaujantis Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu ir Kauno miesto mokyklų aptarnavimo teritorijomis (žemėlapis). Plačiau apie tai adresu  https://imokykla.kaunas.lt/
 
Prašymų pateikimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui. 

Visa informacija dėl mokinių priėmimo teikiama adresu: gimnazija@smetonos.kaunas.lm.lt ir tel. nr. 8-37-436036,  8 671 37830.

KAUNO M. SAVIVALDYBĖS RYŠIŲ SU VISUOMENE SKYRIAUS INFORMACIJA

Moksleivių registracija į Kauno miesto mokyklas https://imokykla.kaunas.lt/

Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose gali asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus gali paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje.
Prieš paduodami prašymą susipažinkite su Kauno miesto mokyklų aptarnavimo teritorijomis (žemėlapis) ir Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.
Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nepasisekė paduoti prašymo pabandykite vėliau. Jei neturite galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, paduokite prašymą pasirinktoje mokykloje.
Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu nurodyti kriterijai.
Padavusiems rekomenduojame reguliariai domėtis pasirinktų mokyklų svetainėse teikiama informacija.


MOKYKLOJE VYKDOMOS UGDYMO PROGRAMOS 


Prezidento Antano Smetonos gimnazijoje vykdomos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos.

 

PRIĖMIMO MOKYTIS TVARKA


Priėmimo tvarką reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimas Nr. T-33 (redakcija Nr. T-99, 2021-12-23) „ Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas“

Klasių komplektų skaičių ir priėmimo laiką reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. T-121 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2023-2024 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2023-2024 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“.


MOKINIŲ SKAIČIUS KLASĖSE

Klasės  1kl   2kl   3kl   4kl   5kl   6kl   7kl   8kl   I kl  II kl IIIkl IVkl
Mokiniai 48 50 38 51 60 61 39 35 53 38 45 39
Vidurkis 24 25 19 26 30 31 20 18 27 19 23 20

LAISVOS VIETOS KLASĖSE

 

Klasės 1 kl 2 kl 3 kl 4 kl 5 kl 6 kl 7 kl 8 kl I kl II kl III kl IV kl
Laisvos vietos  0 0 10 0 0 0 20 20 7 12 15 21

 

PRIVALOMI PATEIKTI DOKUMENTAI:

1. Vaiko gimimo liudijimo kopija.
2. 2 fotonuotraukos.
3. Priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvada-rekomendacija (būsimiems pirmokams).
4. Pradinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimas su pasiekimų aprašu (būsimiems penktokams).
5. Mokymosi pasiekimų pažyma (2-4 ir 6-8 klasėse).
6. Mokymosi sutartis (bus pildoma gimnazijoje).

P. S. Sveikatos pažyma pateikiama skaitmeniniu formatu. 

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA


Komisijos pirmininkė: Rita Miliūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:
Giedrė Ašmonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Aurelija Andriuškienė, psichologė,
Laimutė Bekšienė, vyresnioji socialinė pedagogė,
Rasa Raškauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.


 

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45