Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Prezidento Antano Smetonos gimnazija, 191090841

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2022 m. 

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius įstaigoje

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur)

2022 m.         

2021 m.

1.

Direktorė

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

2.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

2

3162

2207

3.

Mokytojai metodininkai

20,4

1806

1628

4.

Mokytojai ekspertai

2

2425

2419

5.

Vyresnieji mokytojai

4,9

1608

1592

6.

Mokytojai su kvalifikacija

12

1416

1211

7.

Mokytojo padėjėjas

4

963

905

8.

Psichologas

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

9.

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

10.

Specialusis pedagogas

0,75

Neskelbiama**

Neskelbiama**

11.

Logopedas

0,75

Neskelbiama**

Neskelbiama**

12.

Bibliotekininkas

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

13.

IT sistemų administratorius

1,5

1565

Neskelbiama**

14.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

15.

Vairuotojas

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

16.

Raštvedys

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

17.

Archyvaras

0,25

Neskelbiama**

Neskelbiama**

18.

Administratorius

0,5

Neskelbiama**

Neskelbiama**

19.

Laborantas

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

20.

Ūkvedys

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

21.

Budėtojas

2

768

MMA

22.

Valytojas

7

789

760

23.

Kiemsargis

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

 

*- mėnesinis darbo užmokestis pagal pareigybę neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų

** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt.

Atnaujinta: 2024-02-23
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45