Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Prezidento Antano Smetonos gimnazija, 191090841

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2023 m. 

Eil. Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius įstaigoje

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis vienam etatui (Eur)

2022 m.         

2023 m.

1.

Direktorė

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

2.

Direktorės pavaduotoja ugdymui

2

3162

3260

3.

Mokytojai metodininkai

20,4

1806

2068

4.

Mokytojai ekspertai

2

2025

2224

5.

Vyresnieji mokytojai

4,9

1608

1890

6.

Mokytojai su kvalifikacija

12

1416

1650

7.

Mokytojo padėjėjas

4

963

986

8.

Psichologas

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

9.

Socialinis pedagogas

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

10.

Specialusis pedagogas

0,75

Neskelbiama**

Neskelbiama**

11.

Logopedas

0,75

Neskelbiama**

Neskelbiama**

12.

Bibliotekininkas

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

13.

IT sistemų administratorius

1,5

1265

1488

14.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

15.

Vairuotojas

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

16.

Dokumentų specialistas

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

17.

Archyvaras

0,25

Neskelbiama**

Neskelbiama**

18.

Administratorius

0,5

Neskelbiama**

Neskelbiama**

19.

Laborantas

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

20.

Ūkvedys

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

21.

Budėtojas

2

730

840

22.

Valytojas

7

730

840

23.

Kiemsargis

1

Neskelbiama**

Neskelbiama**

 

*- mėnesinis darbo užmokestis pagal pareigybę neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų

** Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739) 18pt.

Atnaujinta: 2024-05-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.00 – 11.45
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.00 – 11.45
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45