Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Savivaldus mokymasis: kaip ugdyti atsakingą mokinį?“

  • Paskelbė : Rita Miliūnienė
  • Paskelbta: 2024-03-04
  • Kategorija: Renginiai

Vasario 29 dieną gimnazijoje vyko respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Savivaldus mokymasis: kaip ugdyti atsakingą mokinį?“. Šią konferenciją inspiravo Erasmus+ projekto Erasmus+ KA122 projektas „Žinios + patirtis + savitas požiūris = atsakingas mokinys“ vykdymo metu įgytos patirtys, kurio vienas iš pagrindinių siekių - įgyti kuo daugiau praktinės patirties, kaip ugdyti jaunus žmones, kurie gyvens laikais, kai visuomenė susidurs su klimato kaitos pasekmėmis ir tokiais  iššūkiais, apie kuriuos dabartinis mokytojas dar tik spėlioja. Pagrindinis projekto tikslas - gerinti mokinių ugdymo(si) kokybę, efektyviai integruojant skaitmenines priemones ir metodus, sudarant sąlygas kiekvieno unikaliai ir individualiai ūgčiai.


Konferencijos metu buvo pristatytos pagrindinės temos, mobilumų patirtys ir naujausi metodai, kuriuos konferencijos dalyviai galėjo patys praktiškai išbandyti. Tarptautinė praktika, įgyta pedagogų kvalifikacijos kėlimo kursuose Ispanijoje, Italijoje, Suomijoje, Airijoje, Islandijoje, Graikijoje, Turkijoje leido gimnazijos pedagogams ne tik atnaujinti savo dalykinių žinių bagažą, bet tuo pačiu susipažinti su įvairių Europos šalių švietimo politikos situacijomis bei niuansais.
Konferencijos lektorės, projekto mobilumų dalyvės, teigė, kad norint išugdyti savivaldų, atsakingą mokinį, reikia skatinti susidaryti labai aiškų ir konkretų mokymosi planą (kas ir iki kada turi būti atlikta). Negalima pasiduoti besimokančiųjų norui „tempti laiką“, visi „deadline‘ai“ turi būti labai aiškiai nustatyti.
Ugdymo procese labai svarbus ir informacinių technologijų įtraukimas, tai žadina mokinių smalsumą ir norą tyrinėti. IT programų naudojimas skatina mokinių susidomėjimą mokymusi, ypač tuos, kuriems tradicinio mokymosi metu pritrūksta motyvacijos; palengvina paiešką, susistemina informaciją pagal tam tikrus kriterijus; taiko novatoriškus mokymosi metodus.
Kuriant erdves mokymuisi labai svarbu sukurti šiuolaikinės mokyklos atmosferą, kur gausi erdvių vizualizacija ir praktinės interaktyvios veiklos skatina mokinį tapti iniciatyviu ir atsakingu.
Skatinti mokinius kūrybiškai, kritiškai mąstyti, bendradarbiauti, komunikuoti, prisiimti atsakomybę už bendrą projekto rezultatą sukuriant autentišką darbą.
Empatiškai įsigilinti į konkretaus mokinio poreikius, padėti sugeneruoti originalias ir netikėtas idėjas, kurti  prototipus, juos išbandyti ir savarankiškai priimti geriausią mokiniui sprendimo variantą, sprendžiant iškilusias problemas.
Vienas esminių raktinių žodžių ugdant atsakingą asmenybę - empatija. Tai pagrindas kuriant tvarius santykius tarp mokytojo, mokinių ir jų šeimų. Tai reiškia, kad reikia pažvelgti į kitus, jų nesmerkiant, suprantant žmonių jausmus ir dalijimąsi jais, siekiant paskatinti ryšius su šalia esančiais.  Kai mokytojas sugeba pajausti, atpažinti tikrą vaiko emociją (ne tą, kurią jis demonstruoja, o tą, kurią jaučia), jo elgesys ir reakcija būna visiškai kitokios. Dėl negebėjimo atpažinti tikrųjų emocinių būsenų, jausmų, mokyklose kyla labai daug nesusipratimų, konfliktų.

 

Nuotraukos:
R. Miliūnienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos