Kunigo Motiejaus Gustaičio žvaigždė

  • Paskelbė : Mindaugas
  • Paskelbta: 2017-03-03
  • Kategorija: Renginiai

Rokų kaime gimusio kunigo, poeto, publicisto, pedagogo, vertėjo, muziejaus, mokyklų ir kultūros organizacijų steigėjo, dainų švenčių organiztoriaus, stilistikos mokslo pradininko, altruisto Motiejaus Gustaičio žvaigždė žibėjo tik 57 metus (1870-1927), bet jos šviesa išliko.

M.Gustaitį mena Jam gimtuosiuose Rokuose pastatytas kryžius, gatvė, paminklinis akmuo Gustaitynėje. Lazdijuose kasmet M.Gustaičio atminimas pagerbiamas vasario 27 d.: per poeto gimtadienį ant jo kapo degamos žvakelės, dedamos gėlės. M.Gustaičio vardu pavadinta Lazdijų gimnazija, jam skirta Lazdijų krašto muziejaus ekspozicija, edukacijos, jo vardu pavadinta gatvė.

Rokų gimnazijoje kasmet nuo vasario 24 d., Motiejaus vardadienio, iki 27 d., Motiejaus Gustaičio gimtadienio, rengiama Gutaitynės vaikų savaitė. Šiemet ji integruota su istorija – gilintasi į M.Gustaičio gyventos epochos ypatumus. Istorijos mokytojos Indrė Gurnickienė ir Lina Baliukevičienė mokiniams aiškino, kodėl gyvenantieji šiapus Nemuno, negalėjo mokytis Kauno kunigų seminarijoje, o turėdavo važiuoti į Seinus, kodėl kunigai, norėdami mokytis Vakarų Europos universitetuose, turėdavo gauti gydytojų pažymas, kokiomis sąlygomis Pirmojo pasaulinio karo metu evakuavęsi lietuviai mokydavosi, kodėl Lietuva neteko Seinų, Punsko, apie švietimo sistemos pertvarkas tarpukariu. 5-12 klasėse vyko protų mūšiai „Ką žinau apie Motiejų Gustaitį?“ Klausimus protų mūšiui padovanojo Lazdijų krašto muziejus, į kurį Gustaitynės vaikai pernai buvo pakviesti varžytis su Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos moksleiviais ir Trečiojo amžiaus universiteto senjorais. Išklausę trumpą paskaitėlę, mokiniai varžėsi trijuose turuose. Po kiekvieno turo buvo selbiami ir komentuojami atsakymai, sumuojami rezultatai. Mokiniai sužinojo apie M.Gustaičio tėvų verslą, M.Gustaičio slapyvardį, jo muzikos, teisės, filosofijos, literatūros ir menų studijas, jo vadovautų organizacijų pavadinimus, eilėraščių pavadinimų, mokėtas aštuonias ir dėstytas dvi kalbas, apie M.Gustaičio įsteigtą pirmąją progimnaziją mergaitėms, Seinų ir Lazdijų gimnazijas, kurių direktoriumi buvo, apie ryšius su rašytojomis Šatrijos Ragana ir Salomėja Nėrimi ir daugelį kitų įdomių dalykų. Geriausiai protų mūšiuose sekėsi aštuntokams, devintokams ir penktokams.

Vasario 27 d., per Motiejaus Gustaičio gimtadienį, Rokų gimnazija sulaukė svečių – atvažiavo Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos direktorė, pavaduotoja, mokytojų, Lazdijų krašto muziejaus atstovė ir vienuoliktokų delegacija. Lazdijiečiai domėjosi Rokų gimnazijos muziejumi, kaip Rokų gimnazijoje įamžintas kunigo ir poeto Motijaus Gustaičio atminimas, susipažino su Gustaitynės vaikų organizacijos veikla, Rokų gimnazijos edukacinėmis aplinkomis. Didelį įspūdį svečiams paliko pavaduotojos, dramos būrelio vadovės Ritos Pociutės-Miliūnienės surežisuotas septintokų, dešimtokų ir dvyliktokų spektaklis „Laikinoji sostinė pajiesyje“. Svečiai susipažino su Rokų apylinkėse tarpukariu gyvenusiomis ir čia mėgdavusiomis lankytis įžymybėmis: dailininku R.Kalpoku, kalbininku N.Grigu, finansų ministru A.Rimka, rašytoju K.Boruta, rašytoju B.Sruoga, istorike V.Sruogiene, balerina J.Jovaišaite-Olekiene, dainininku P.Oleka, diktoriumi ir poetu P.Babicku, pirmąja lietuvių Holivudo aktore Une Babickaite, J.Čiurlionyte.

Džiugu, kad šiemet Motiejaus Gustaičio žvaigždė nušvito taip plačiai ir apie Jo veiklą ir asmenybę sužinojo tiek daug mūsų gimnazijos mokinių, kad su Rokais ir Rokų gimnazija susipažino Lazdijų gimnazijos atstovai ir parvežė Gustaitynės vaikų darbelių į Gustaičio taip mylėtą Dzūkiją. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos ir Kauno Rokų gimnazijos pasirašyta bendradarbiavimo sutartis dar labiau suartins Gustaičio gimtinę su Gustaičio prikelta mokslui ir kultūrai Dzūkija. Motiejus Gustaitis, nuveikęs dešimties vyrų vertus darbus, tebūnie mums visiems sektinas pavyzdys. Po Jo žvaigžde gera augti ir Rokų, ir Lazdijų gimnazistams.

Gustaitynės vaikų vadovė V.Mažeikienė

 

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos